STATUTUL UMBR

 

Forma,scopul si obiectivele UMB

Uniunea este constituie sub forma unei persoane juridice romāne de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, cu nationalitatea romana, independenta, īn temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romāniei si īn conformitate cu legea romāna si directivele europene privind activitatea de mediere si prezentul statut.

Uniunea respecta prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. Uniunea este constituita pe principiile democratice: liberul consimtamānt si vointa de asociere a tuturor membrilor ei īn vederea realizarii scopurilor propuse, egalitatea īn drepturi, reprezentativitatea, eligibilitatea conducerii prin vot secret din rāndul membrilor sai, legalitatea, adoptarea hotarārilor cu vot majoritar, solidaritatea, mutualitatea, libertatea de asociere si afiliere la alte asociatii sau organizatii profesionale, minoritatea se supune majoritatii, hotarārile adoptate de organele alese sunt obligatorii pentru toti membrii uniunii, promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept.

Scopul uniunii

Il constituie apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale membrilor sai, promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativa de solutionare a confictelor, potrivit legislatiei īn vigoare si prezentului Statut, īn mod special īn domeniul financiar-bancar.

Uniunea are urmatoarele obiective:

a) sustinerea, protejarea si promovarea intereselor membrilor sai, mediatori autorizati din Romānia si Uniunea Europeana, ca asociatie profesionala;

b) dezvoltarea si practicarea procedurii de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativa la justitia traditionala, īn mod special īn domeniul financiar-bancar;

c) activitati de promovare publica a notiunilor de baza despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere;

d) promovarea medierii, ca procedura alternativa de solutionare a conflictelor, recomandata de catre U.E. si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si al unor segmente sociale cheie (mediul institutiilor bancare, de afaceri, publice, al profesiilor juridice si cel universitar);

e) studiul, aprofundarea, īntelegerea si dezvoltarea procedurii de mediere īn rāndul mediatorilor autorizati, membri sau nu ai uniunii;

f) asigurarea resurselor materiale si financiare necesare promovarii activitatii de mediere;

g) colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experienta, promovarea medierii, profesiei de mediator si reglementarea acestora;

h) formarea si pregatirea continua a mediatorilor, consultanta, dezvoltarea profesiei de mediator;

i) initierea sau participarea la aplicarea unor programe de promovare a medierii, ca procedura alternativa de solutionare a conflictelor;

j) asistenta mutuala pentru rezolvarea problemelor unui membru al uniunii sau a familiei acestuia īn cazuri deosebite, stabilite prin regulament;

k) cresterea prestigiului profesional, crearea unei imagini favorabile a profesiei de mediator īn rāndurile cetatenilor, institutiilor publice, sistemului judiciar;

l) dezvoltarea unor activitati sociale si culturale cu implicarea mediatorilor;

m) desfasurarea altor activitati, compatibile cu forma asociativa si profesia de mediator.