Fondatorii Uniunii Mediatorilor Bancari, mediatori autorizati conform Legii nr. 192/2006, au identificat aceasta necesitate pe piata financiar-bancara si au pus bazele unei asociatii profesionale de profil, formate din mediatori autorizati conform prevederilor legale, specializati în medierea conflictelor aparute in domeniu financia-bancar.

Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, constituiti in retea la nivelul judetelor si principalelor municipii si orase, vor presta serviciile de mediere necesare, prin formele de exercitare a profesiei prevazute de lege, la un nivel bun de calitate, celeritate, neutralitate, impartialitate, confidentialitate.

Chiar daca s-ar infiinta o institutie asemanatoare Avocatului poporului (Ombudsman) pentru domeniul bancar, aceasta nu se poate numi Mediatorul Bancar din urmatoarele motive:

- medierea este definita ca o alternativa de solutionare a conflictelor, pe cale amiabila, prin apelarea la o terta persoana autorizata ca mediator în condițiile Legii nr. 192/2006, practicarea medierii de persoane neautorizate fiind considerata infractiune, prin recentele modificari ale legii;

- mediatorul isi exercita atributiile cu consimtamantul si la alegerea partilor, nu desemnati de conducerea unei institutii, cu respectarea principiilor medierii, respectiv independenta fata de parti, impartialitate, neutralitate si confidentialitate;

- persoanele aflate in orice fel de raporturi cu bancile – serviciu, colaboratori dintre mediatorii autorizati, asociatie patronata de banci, nu se vor putea numi mediatori, pentru ca nu ar respecta legislatia si practica internationala si nationala in domeniul medierii;

- un mediator nu face cercetari, nu emite hotarari, ci ajuta partile sa ajunga la o solutie convenabila pentru ele, dincolo de formalismul si birocratia institutiilor judiciare si jurisdictionale;

Uniunea Mediatorilor Bancari va colabora cu Asociatia Romana a Bancilor ca si cu orice alta asociatie de profil, dar in conditii de autonomie, cu bancile ca si clienti, cu Institutul Bancar Roman ca si cu orice furnizor de servicii de specializare si perfectionare profesionala, cu Banca Nationala a Romaniei;

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca exista suficiente autoritati/ institutii publice in domeniul protectiei consumatorului ca A.N.P.C, politia, parchetele, instantele, comisiile parlamentare pentru cercetarea petitiilor si abuzurilor, Avocatul Poporului, nefiind necesar acum si un Ombudsman bancar.

Chiar daca altii considera necesar acest Ombudsman bancar, el ar fi tot o institutie publica cu rol jurisdictional, care nu ar fi de preferat ca si instantele, pentru solutionarea litigiilor intre banci si clienti, in plus, cum ar fi daca s-ar infiinta cate un Ombudsman pentru fiecare domeniu in care exista conflicte intre furnizori si consumatori?

Clientii nemultumiti de relatia cu bancile, in afara de mediatorii bancari, vor putea sa se adreseze in continuare A.N.P.C. sau instantelor de judecata.

Daca va fi infiintata institutia Ombudsman-ului Bancar, acesta nu va media conflictele intre banci si clientii lor, nu va da hotarari in favoarea uneia din parti, ci probabil, va incerca sa verifice administrativ temeinicia reclamatiilor si sa emita recomandari si eventual sanctiuni pecuniare in cazul dovedirii vinovatiei bancilor.

Deci va fi o institutie publica cu atributii administrativ-jurisdictionale asemanatoare Avocatului poporului sau Autoritaii Nationale pentru Protectia Consumatorului.

Indiferent de aceste autoritati sau existenta instantelor de judecata, partile conflictului au posibilitatea sa solutioneze conflictul dintre ele pe cale amiabila, prin mediere, cu ajutorul mediatorilor bancari, gasindu-se o solutie reciproc acceptata, cu avantaje pentru ambele parti, mai rapida, mai puțin costisitoare, confidentiala, ca alternativa la hotararile institutiilor cu atributii judiciare sau jurisdictionale deja existente in Romania.

Scurta prezentarea Uniunii Mediatorilor Bancari

Fondatorii asociatiei UMB sunt mediatori autorizati din Romania, potrivit Actului constitutiv, care și-au exprimat voinata de a se asocia pentru desfasurarea unor activitati de interes general in domeniul medierii si in special în domeniul financiar-bancar.

Din punct de vedere institutional, Uniunea Mediatorilor Bancari (UMB) se constituie sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamental si apolitica, independenta, in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, precum si Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, cu legea romana si directivele europene privind activitatea de mediere si statutul sau(Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009, Jud. sector 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr.117 din 02.12.2009).

Uniunea are ca elemente de identificare proprii: stampila, cod de inregistrare fiscala, cont bancar, sigla si carnete de membru, a caror forma se stabileste de catre consiliul director.

Uniunea este constituita pe principiile democratice: liberul consimtamant si vointa de asociere a tuturor membrilor ei in vederea realizarii scopurilor propuse, egalitatea in drepturi, reprezentativitatea, eligibilitatea conducerii prin vot secret din randul membrilor sai, legalitatea, adoptarea hotararilor cu vot majoritar, solidaritatea, mutualitatea, libertatea de asociere si afiliere la alte asociatii sau organizatii profesionale, minoritatea se supune majoritatii, hotararile adoptate de organele alese sunt obligatorii pentru toti membrii uniunii, promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept.

Sediul uniunii este în municipiul București, putand fi schimbat de CD si validat de adunarea generala; uniunea poate constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale în alte localitatii, în temeiul hotararii adunarii generale, prin care acestora le este alocat un patrimoniu și competente.

Scopul uniunii este promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativa de solutionare a confictelor, apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale si culturale ale membrilor sai, potrivit legislatiei privind medierea si statutului.

Obiectivele principale ale uniunii sunt: sustinerea, protejarea și promovarea intereselor membrilor sai, mediatori autorizati din Romania sUniunea Europeana, ca asociatie profesionala, dezvoltarea și practicarea procedurii de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativa de solutionare a conflictelor la justitia traditionala, în mod special in domeniul financiar-bancar, activitii de promovare publica a notiunilor de baza despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere, ca procedura recomandata de catre U.E. si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si al unor segmente sociale, perfectionarea pregatirii mediatorilor membri in domeniul financiar-bancar si juridic, colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experienta, promovarea medierii, profesiei de mediator si reglementarea acestora.

Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse, Uniunea va folosi orice forme de promovare sdezvoltare a medierii, intre care: organizarea si participarea la cursuri pe subiecte de interes, seminarii pentru perfectionarea tehnicilor de mediere, conferinte, simpozioane pentru promovarea medierii, publicarea de materiale specifice in presa scrisa, forumuri, bloguri și site-uri internet, sustinerea de emisiuni radio-TV, mediatizarea activitatilor, publicitate, informare prin afisare, materiale promotionale, colaborari cu institutii bancare, financiare, Consiliul de mediere, alte institutii, organizatii, administratia publica, persoane fizice si persoane juridice, cresterea prestigiului profesional, asistenta mutuala a membrilor, potrivit legislatiei în vigoare, statutul si strategiilor UMB.

Restrictii. Uniunea nu se va angaja in nicio actiune care contravine principiilor sale, statutului, ordinii publice si legislației in domeniu, interfereaza activitatile unor organizatii politice sau institutii publice, afecteaza prestigiul si unitatea mediatorilor si ale profesiei.

Apartenenta membrilor la uniune se asigura sub rezerva dovedirii calitatii serviciilor prestate, profesionalismului, integritatii morale, transparentei, bunei colaborari mediator-client, nediscriminarii, eficacitatii si eficientei, respectarii principiilor medierii: neutralitate, impartialitate, confidentialitate.

Uniunea va colabora cu Asociația Romana a Bancilor si Institutul Bancar Roman pentru dezvoltarea pregatirii mediatorilor in domeniu, pe baza unor Protocoale si Planuri de colaborare.

Caracterul de utilitate publica al institutiei medierii si implicit al organizatiilor profesionale si a formelor de exercitare a profesiei este definit in art. 4 al Legii nr.192/2006, iar conducerea uniunii va intreprinde masurile necesare pentru recunoasterea acestui lucru, cu consecintele sale juridice.

În concluzie, atunci cand clientii bancilor si acestea vor dori solutionarea pe cale amiabila, nejudiciara, a conflictelor dintre ei, tinand cont de multiplele avantaje ale medierii, evidentiate de cateva decenii de aplicare in statele occidentale avansate, mediatorii bancari pot fi solutia ideala care pot ajuta partile in conflict sa ajunga la o solutie reciproc avantajoasa.

Presedentia Uniunii Mediatorilor Bancari este asigurata de catre Dl.mediator Tudor Tatu.

Mediator Asofronie Constantin

- telefon: 0729 013141, 0743 014101,

- e-mail:costin_aso@yahoo.com