COMUNICATE UMB PENTRU PRESA

13.09.2011.COMUNICATUL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI CU PRIVIRE LA RECENTELE MODIFICARI ADUSE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE MEDIERE

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania intrunit in sedinta ordinara la data de 12.09.2011, in urma analizarii situatiei cretate de catre membrii actualului Consiliu de mediere, prin modificarile aduse Regulamentului de Organizare si Functionare al Cdm fara consultarea mediatorilor si cu depasirea cadrului legal, intelege sa adopte o pozitie publica ferma, fata de intentia acestora de a crea un control asupra activitatii asociatiilor infiintate de mediatori in baza OG 26/2000 cu modificarile ulterioare si asupra careia Consiliul de mediere nu are atributii, intentie exprimata prin modificarile aduse.

Uniunea Mediatorilor Bancari isi exprima public dezacordul fata de aceste modificari si fata de tendinta membrilor actuali ai Consiliului de Mediere de centralizare si control excesiv asupra exercitarii profesiei de mediator, profesie liberala prin excelenta.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania solicita in mod public membrilor Consiliului de mediere sa respecte intocmai atributiile legale ce le revin in cadrul Consiliului de Mediere si separarea acestora de formele de organizare asociative voluntare ale mediatorilor precum si retragerea de indata a Hotararii Cdm nr.2450 din 6 august 2011 de modificare si completare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007 publicata in Monitorul Oficial 634 din 06 septembrie 2011 (M. Of. 634/2011) care, per ansamblu contine prevederi anti-constitutionale ce lezeaza in mod direct drepturile mediatorilor autorizati.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera inadecvata si in afara cadrului legal dorinta membrilor Consiliului de Mediere de a subordona asociatiile mediatorilor si vointa acestora.

Consiliul de Mediere este organismul de administrare si organizare a profesiei de mediator, infiintat in baza legii nr. 192/2006, fara atributii in organizarea asociatiilor infiintate de catre mediatori in baza legii nr. 26/2000, fara atributii executive,legislative si judecatoresti asa, cum membrii Cdm si le aroga.

Conform art. 20 din L - 192/2006 cu privire la mediere, cu modificarile ulterioare, Consiliul de mediere are decat urmatoarele atributiuni, de la care membrii ce il compun nu poat sa deroge:

a) sa promoveze activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii;
b) sa elaboreze standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;
c) sa autorizeze programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;
d) sa intocmeasca si actualizeze lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;
e) sa autorizeze mediatorii, in conditiile prevazute lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;
e^1) sa coopereze, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;
f) sa intocmesca si actualizeze tabloul mediatorilor autorizati;
g) sa tina evidenta birourilor mediatorilor autorizati;
h) sa supravegheze respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;
i) sa elibereze documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;
j) sa adopte Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;
k) sa ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;
l) sa faca propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
m) sa adopte regulamentul privind organizarea si functionarea sa;
m^1) sa organizeze alegerea urmatorului consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege;
n) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege, fara depasirea cadrului legal,

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera implicarea actualilor membrii ai Consiliului de Mediere in activitatea asociatiilor si a lipsirii mediatorilor autorizati de unele drepturi ce decurg din lege, o interventie agresiva neconstitutionala asupra vointei membrilor prin ingradirea scopului pentru care au fost infiintate asociatiile, avand in vedere si faptul ca cele doua institutii sunt create in baza a doua legi distincte, respectiv legea de organizare a profesiei de mediator si legea privind infiintarea de asociatii si fundatii in baza vointei persoanelor, membri ai asociatiilor.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca orice modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere trebuie sa priveasca doar organizarea Consiliului de mediere ca institutie, fara ingradirea dreptului la asociere al mediatorilor si incalcarii drepturilor acestora.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera ca, prin activitatea lor, membrii Consiliul de Mediere deviaza de la rolul lor statuat prin lege si anume promovarea profesiei si protejarea intereselor mediatorilor autorizati, identificand si ridicand intentionat pseudo-bariere in vederea distragerii atentiei mediatorilor de la problemele reale actuale ale profesiei si pentru pastrarea puterii si a momopolului care l-au instituit asupra formarii profesionale initiale si contunuie a mediatorilor..

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, considera ca actualii membrii ai Consiliului de mediere au incalcat flagrant prevederile art III din L 370/2009 de modificare a L 192/2006, text de lege ce ii obliga imperativ sa organizeze alegeri pana in data de 06.01.2010, iar actele, hotararile si deciziile adoptate de catre acestia dupa data de 06.01.2010 le considera ,,nule”, precum si faptul ca, calitatea de membru in Cdm, al acestora, a incetat de drept, cu data de 06.01.2010.

Orice elaborare a unei hotarari sau decizii dupa aceasta data, trebuia luata in cadrul unei Adunari Generale a Mediatorilor pentru a avea efecte legale.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera necesar elaborarea Statutului profesiei de mediator care sa consolideze existenta corpului profesional al mediatorilor, format din totalitatea mediatorilor din Romania, asa cum se reglementeaza si in legea nr. 192/2006.

In cazul in care membrii Consiliului de mediere nu inteleg sa isi retraga singuri  in termen de zece zile de la emiterea acestui comunicat, prin Sectia de Contencios Administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007 publicata in Monitorul Oficial 634 din 06 septembrie 2011 (M. Of. 634/2011, conducerea UMB va declansa, in contencios, procedura de anulare a hotararii.
Pe aceasta cale, solicitam tuturor canalelor media sa se implice activ in prezentarea opiniei publice a realitatii ce se intampla la ora actuala in profesia de mediator, a  abuzurilor si ilegalitatilor pe care membrii actualului Consiliu de mediere le comit.

Presedinte UMB
Tudor Tatu

 

COMUNICAT PENTRU PRESA 02.08.2011 PRIVIND INCETAREA CALITATII DE MEMBRU IN CONSILIUL DE MEDIERE A NUMITILOR ANCA ELISABETA CIUCA, POPOVICIU DANIELA, MUGUR MITROI SI ALTII, INCEPAND CU DATA DE 07.01.20100

emblemauniuniiumb.jpg

Uniunea Mediatorilor Bancari, asociatie profesionala a mediatorilor autorizati constituita la nivel national, prin Presedente Tudor Tatu, aduce la cunostinta intregului corp profesional al mediatorilor, precum si opiniei publice din Romania si Comunitatea europeana faptul ca, prin intrarea in vigoare a art III din Legea nr. 370/2009 de modificare a Legii nr. 192/2006 privitoare la mediere si ca urmare si a modificarii articolului 17 din Legea 192/2006 prin care membrii Consiliului de mediere au fost validati de catre Ministerul Justitiei la data de 11.noiembrie 2009, incepand cu data de 07.01.2010 acestia prin efectul legii, si-au pierdut din oficiu calitatea de membru in Consiliul de mediere devenind simpli mediatori autorizati.

Insusi, Decizia Curtii Constitutionale nr.447 din 07.04.2011 publicata in Monitorul Oficial M. Of. Partea I nr. 485 din 8 iulie 2011,statueaza ca motivele invocate de catre membrii Consiliului de mediere nu contravin principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat si nu au caracter retroactiv, ci dispun numai pentru viitor, urmand a-si gasi aplicare de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat.

Cu privire la celelalte critici de neconstitutionalitate, Curtea apreciaza ca normele de lege criticate nu restrang exercitiul dreptului de vot si nici al dreptului de a fi ales, ci reprezinta norme ce asigura cadrul legal pentru alegerea Consiliului de mediere pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2006, in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator si activitatea mediatorilor autorizati.

In conceptia legiuitorului, medierea reprezinta un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de mediator poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege pentru protejarea interesului public pe care aceasta activitate il implica, iar desfasurarea activitatii de mediere se realizeaza cu respectarea unor cerinte specifice in domeniu.

Numitii Anca Elisabeta Ciuca, Kibedii Katalin Barbara, Popoviciu Daniela, Fiscuci Irina, Marin Ioana, Sustac Zeno Daniel, Mugur Mitroi , Belbita Mariana si Zainia Mariana ne mai avand calitatea de membru al Consiliului de mediere nu mai pot organiza alegeri, sarcina revenind mediatorilor autorizati reuniti in cadrul unei Adunari Generale Extra-ordinare.

Orice tentativa sau punere in aplicare a intentiei acestora de a organiza alegeri va fi contestata in instanta.

Membrii fara portofoliu ai Consiliului de mediere incepand cu data de 07.01.2010 nu mai sunt indriduiti sa mai ia hotarari si decizii, intrucat se afla in sfera ilicitului prin neorganizarea alegerilor pana la aceasta data , cum ii obliga imperativ art III din L 370/2009 de modificare a L 192/2006 privitoare la mediere

Toate hotararile si deciziile emise de catre Consiliul de mediere dupa data sus mentionata sunt lovite de nulitate absoluta, fiind emise de o persoana juridica ramasa fara capacitate de exercitiu datorata culpei persoanelor care constituiau organele de conducere ale acestuia.

Cei in cauza prin rea-credinta, diverse mijloace dolosive si frauduloase au sfidat legea in complicitate cu Centrul pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere Cluj, ca sa nu organizeze alegeri, fabricand un proces pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in care, in data de 20.09.2010, la zece lunii de la intrarea in vigoare a art III din Legea nr.370/2009, au ridicat exceptia de neconstitutionalitate a acestui articol, exceptie ce a fost insusita de catre CAB care, a suspendat procesul  si trimis exceptia spre judecare Curtii Constitutionale.

In speta, se poat constata doua etape de nesocotire si incalcare flagranta a legii din partea celor sus mentionati.

Una cuprinsa intre data de intrare in vigoare a art III din Legea nr. 370/2009 si data de 20.09.2010 cand a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate in Dosarul nr.11934/2/2009, iar a doua dupa data de 07.04.2011 cand CCR a pronuntat Decizia nr.447 si pana in prezent,

Punerea in aplicare si respectarea Deciziilor CCR prin care sunt respinse exceptiile de neconstitutionalitate nu sunt conditionata de publicarea acestora in Monitorul Oficial, ca in cazul admiterilor, acestea se executa de indata.

Avand in vedere cele de mai sus Uniunea Mediatorilor Bancari prin Presedinte Tudor Tatu, atrage atentia in mod public celor mai sus mentionati sa paraseasca de indata Consiliulu de mediere si functiile pe care le detin fara niciun suport legal.

In cazul in care acestia continua sa nu inteleaga ca nu mai sunt membrii ai Consiliului de mediere din data de 06.01.2010, vor fi intreprinse toate masurile legale pentru tragerea la raspundere disciplinara sau penala, dupa caz.

Tot odata, Uniunea Mediatorilor Bancari face apel la toti mediatorii autorizati din Romania sa se reuneasca, de indata, in cadrul unei Adunari Generale Extraordinare si sa constituie o Comisie Electorala din randul mediatorilor pe care sa o mandateze cu efectuarea alegerilor pentru formarea unui Consiliu de mediere valid si necontestabil.

Presedinte UMB

Tudor Tatu

 

COMUNICAT DE PRESA 14.02.2011

Uniunea Mediatorilor Bancari(UMB) aduce la cunostinta clientilor institutiilor de credit, persoane fizice si juridice, si canalelor media, pentru corecta si completa lor informare, ca Asociatia mediatorilor din domeniul financiar - bancar  FINBAN , entitate recent infiintata - nu este filiala/sucursala si nu reprezinta materializarea proiectelor pe care si l-au propus UMB in conformitate cu legislatia medierii.

Aceasta entitate, din informatiile ce le detinem, este infiintata de catre functionari bancari si ai Asociatiei Romane a Bancilor care au urmat cursurile de mediator, sunt autorizati ca mediator, insa majoritatea membrilor sai nu pot participa in mod direct la rezolvarea unui litigiu prin mediere, aparut intre institutiile financiar - bancare si clientii acestora, intrucat nu au o forma de exercitare a profesiei inregistrata la Consiliul de mediere sau, sunt in conflict de interese datorita functiilor pe care le ocupa in sistemul bancar si ARB, aflandu-se in contradictie cu legea medierii.

Activitatea de mediere este guvernata de trei principii fundamentale: impartialitate, confidentialitate si independenta mediatorului, principii care, in cazul membrilor acestei noi entitati, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari considera ca, sunt pe departe a fi respectate, aducandu - se mari prejudicii partii, persoana fizica sau juridica, client nemultumit al institutiilor de creditare.

Uniunea Mediatorilor Bancari, pe parcursul derularii proiecteler, va  infiinta si in decursul anului 2011 entitati proprii cu sarcini de mediere in domeniul financiar - bancar, la nivelul unor judete s-au regiuni,care, sa fie acceptate si recunoscute de legislatia in domeniul medierii si al caror membrii vor avea un nivel de profesionalism si cunoastere a activitatii bancare ridicat incat  sa reprezinte garantia unei analize competente si pertinente a cauzelor supuse medierii, asigurand pe cale de consecinta un proces echitabil si o decizie corecta care sa vina in intampinarea asteptarilor celor ce apeleaza la serviciile membrilor UMB.

Uniunea Mediatorilor Bancari nu s-a angajat si nu se va angaja in nicio actiune care contravine principiilor sale, statutului, ordinii publice si legislatiei in domeniu, care interfereaza activitatile unor organizatii politice sau institutii publice, care afecteaza prestigiul si unitatea mediatorilor si ale profesiei, pastrandu-si independenta si respectul fata de client si lege.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand standardele europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda si nu exclude colaborarea cu institutii din domeniu financiar - bancar, insa nu pe principiu de subordonare sau facilitare.

Deasemenea, asiguram pe toti clientii nostrii, persoane fizice si persoane juridice ca, nu vom precupeti nici un efort pentru ca mediatorii autorizati - membri ai Uniunii Mediatorilor Bancari, prin intermediul formelor de exercitare a profesiei, sa asigure servicii de mediere la standarde ridicate cu respectarea principiilor fundamentale ale medierii.

Uniunea Mediatorilor Bancari
Bucuresti, B-dul Chisinau Nr.8,Sectorul 2
Tel/Fax: 0216281218
Mobil: 0724748049

COMUNICAT PENTRU PRESA 28.12.2010

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI LA ORA DE BILANT

Criza i-a adus pe romani in sapa de lemn, multi dintre acestia datorita scaderilor salariale ori a pierderii locurilor de munca au ajuns, sau sunt, in imposibilitatea de a-si mai plati ratele la banca fiind in pericol sa-si piarda casele, terenurile ori masinile, iar multe dintre societatile comerciale si-au inchis portile intrand in insolventa s-au declarandu-se falimentare.

Scopul fiecaruia, persoane fizice ori juridice, il reprezinta gasirea unei solutii viabile pentru redresare, in vederea acoperirii in timp cat mai scurt si in proportie cat mai mare a datoriilor acumulate.

Venind in ajutorul acestora, Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari a depus , in anul tocmai ce se incheie, corespunzator si primului an de fiinta, toate eforturile pentru ca mediatorii autorizați, membrii ai uniunii, prin intermediul formelor legale de exercitare a profesiei, sa contribuie in mod real la diminuarea acestor stari de fapt printr-o informare corecta a clientilor sai privind avantajele folosirii procedurii de mediere in cazul unui litigiu si sa asigure servicii de mediere la standarde ridicate cu respectarea principiilor fundamentale ale profesiei.

Activitatea Uniunii Mediatorilor Bancari, in primul an de fiinta, a fost cu mult peste asteptarile conducerii sale, reusind in pofida tuturor barierelor puse in calea dezvoltari de catre sistem, sa contribuie la diminuarea litigiilor in domeniul financiar bancar si la redresarea unor agenti economici si persoane fizice, folosind mijloace specifice in gasirea unor solutii avantajoase pentru parti.

Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari pe parcursul primului an de activitate au primit, la nivel de tara, solicitarea si au acordat sprijinul rezolvarii unui numar de 234 de cereri de mediere, persoanelor fizice sau juridice,dintre care:120 de cereii privind litigii dintre client si banca, 71 de cereri privind litigii dintre clienti si societatie de leasing, 32 de cereri privind litigii dintre asigurat si asigurator si un numar de 11 cereri vizand alte tipuri de conflicte.

Din totalul celor de mai sus:

  • in domeniul bancar 67% din totalul solicitarilor s-au finalizat pozitiv prin acceptarea incheierii contractului de mediere si a unui acord de mediere, 24% negativ, prin neacceptarea de catre una din parti a incheierii contractului de mediere si 9% prin denuntarea unilaterala a contractului de mediere.
  • in domeniul leasingului 34% din totalul solicitarilor s-au finalizat pozitiv prin acceptarea incheierii contractului de mediere si a unui acord de mediere, 66% negativ, prin neacceptarea de catre una din parti a incheierii contractului de mediere.
  • in domeniul asigurarilor 81% din totalul solicitarilor s-au finalizat pozitiv prin acceptarea incheierii contractului de mediere si a unui acord de mediere, 19% negativ, prin neacceptarea de catre una din parti a incheierii contractului de mediere.

Pe zone si domenii:

1. Zona E si S - E au fost primite un numar de 56 solicitari dintre care 14% din totalul cererilor de mediere au fost din domeniul bancar, 67% din domeniul leasingului si 19% din domeniul asigurarilor.Ponderea cea mai mare inregistrand-o judetele, Iasi, Botosani,Vrancea, Braila, Galati si Constanta.

2. Zona Bucuresti - Muntenia/Oltenia au fost primite un numar de 81 solicitari dintre care 50% din totalul cererilor de mediere au fost din domeniul bancar, 44% din domeniul leasingului si 6% din domeniul asigurarilor.Ponderea cea mai mare inregistrand-o Municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Dolj.

3.Zona N, N - V si centru au fost primite un numar de 97 solicitari dintre care 80% din totalul cererilor de mediere au fost din domeniul bancar, 15% din domeniul leasingului si 5% din domeniul asigurarilor.Ponderea cea mai mare inregistrand-o Municipiul Cluj si judetele Bistrita, Satu Mare, Salaj, Mures , Oradea, Arad, Timisoara, Brasov si Sibiu.

Tot in cursul primului an de fiinta, Uniunea Mediatorilor Bancari a primit sprijinul Institutului Bancar Roman in organizarea a trei sesiuni de cursuri, de catre cel din urma, pentru specializarea si perfectionarea continua a membrilor sai in domeniul medierii conflictelor financiar - bancare.

A organizat un numar de trei conferinte de specialitate, a incheiat protocoale de colaborare cu Patronatul Roman, Centrul European pentru Protectia Consumatorilor si mai multe Comisariate judetene pentru Protectia Consumatorilor, a reusit sa incheie parteneriate cu institutii similare din Ungaria, Germania, Austria si Portugalia printre care enumeram Eucon - Institutul pentru Managementul Conflictului din Munchen, Asociatia Nationala de Mediere si Coaching din Budapesta, Mediarcom Portugalia, AIA Belgia etc participand alaturi de acestea prin intermediul Presedintelui si Vicepresedintelui la diverse seminarii si conferinte ADR in diverse tari din UE.

De asemenea, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari a organizat ne intrerupt pe tot parcursul anului, cu sprijinul televiziunilor nationale si locale, a tuturor ziarelor nationale si mai multor publicatii regionale, locale si on line, carora le multumeste in mod special, o campanie fara precedent de informare cu privire la procedura medierii, promovarea si uzitarea de aceasta procedura de toti actorii implicati in litgii financiar - bancare.

Tot odata, Uniunea Mediatorilor Bancari a deschis in luna Martie Sucursala Cluj, iar in a doua decada a lunii Ianuarie 2011 va deschide o noua sucursala in Constanta find urmata in primul semestru al unului de Galati si Botosani.

Pe plan extern, UMB a inceput deja sa intreprinda diligentele de afiliere la una dintre cele mai importante retele ADR din Europa, avand in proiect si deschiderea unui centru de mediere in regiunea Padova - Italia.

Pentru stiinta.

Medierea financiar bancara este un mecanism de evitare si diminuare a colapsului financiar si consta intr-o intelegere intre debitor si creditor in ceea ce priveste modul in care debitorul, aflat in dificultate financiara, isi va plati datoriile.

Debitorul trebuie sa-si anunte din timp creditorii cu privire la faptul ca are dificultati si sa le ceara sansa de a se redresa, propunandu-le un plan concret si coerent de reorganizare in acest sens.

Creditorii trebuie convinsi sa accepte planul propus, precum si faptul ca si-ar putea primi banii in conditii mai avantajoase in cazul intelegerii dintre ei intervenita la finele procedurii de mediere, decat in cazul insolventei, al falimentului ori al executarii silite.

Numai daca procedura de mediere esueaza si in cadrul ei nu se ajunge la un compromis, se va trece la insolventa, faliment ori executare silita.

In vederea declansarii procedurii de mediere, creditorul sau debitorul poate solicita declansarea procedurii de mediere unui mediator, membru al Uniunii Mediatorilor Bancari care, la randul sau cere acordul celei lalte parti.

Partea solicitata dandu-si acordul prin semnarea contractului, mediatorul declanseaza procedura de mediere. In cazul in care, partea careia i sa cerut acordul nu consimte, medierea se considera neacceptata.

Cand ambele parti doresc sau isi propun sa urmeze procedura medierii, creditorul si debitorul de comun acord isi aleg unul sau mai multi mediatori, membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari si in baza acordului scris al acestora, este declansata procedura medierii

Onorariul mediatorului va fi stabilit prin negociere cu debitorul si creditorul, avadu-se in vederea complexitatea litigiului, timpul acordat, numarul sedintelor, valoarea litigiului etc si va fi suportat de catre parti in mod egal ori cum convin partile.

Daca legea nu prevede altfel, partile - clentii bancilor sau bancile - pot recurge la mediere inainte sau/ori dupa declansarea procedurii de insolventa sau in faza de executare silita, in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte izvorate din contractele de credit.

Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului, sediul Uniunii Mediatorilor Bancari sau in alt loc stabilit de comun acord de catre mediator cu banca creditoare si debitorul persoana fizica sau juridica.

Pe timpul desfasurarii procesului de mediere, reprezentantul bancii creditoare ori alt creditor si debitorul, au dreptul sa fie asistati de avocat(i) sau de alte persoane(pentru debitor pe baza de procura speciala), in conditiile stabilite de comun acord.

Intre mediator, pe de o parte, creditor si debitor aflati in litigiut, pe de alta parte, se incheie Contractul de mediere.

Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta reprezentantului creditorului si debitorului, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

Cand creditorul si debitorul au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestia in baza caruia, la sediul creditorului se intocmeste un act aditional la contractul initial de imprumut, dupa caz, a carei respectare devine obligatorie atat debitorului cat si creditoruluii, ne mai fiind necesar a fi supus autentificarii notarului public sau verificarii instantei de judecata, dupa caz.

COMUNICAT PENTRU PRESA 19.11.2010

POZITIA UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI, FATA DE ORGANIZAREA DE CATRE CONSILIUL DE MEDIERE A CONFERINTEI NATIONALE A MEDIATORILOR - EDITIA A II A

Uniunea Mediatorilor Bancari, asociatie profesionala reprezentativa la nivel national, in interesul tuturor mediatorilor autorizati, a institutiei medierii si a sistemului juridic din Romania, avand in vedere monitorizarea Comisiei Europene privind Raportul pe Justitie pentru Romania, supune atentiei urmatoarele aspecte:

Consiliul de mediere este autoritatea nationala de reglementare si control in domeniul medierii, infiintat in baza Legii nr.192/2006 referitoare la mediere modificata prin Legea nr 370/2009, iar in baza prerogativelor sale legale, este responsabil in fata publicului larg si a mediatorilor, de apararea prestigiului profesiei de mediator, apararea intereselor mediatorilor autorizati si respectarea legislatiei in domeniu si in general.

Consiliul de mediere este indrituit dar si obligat sa ia măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de  legislatia in vigoare referitoare la mediere si alte acte normative in care sunt stipulate prevederi exprese privind aplicarea si folosirea procedurilor de mediere precum si pentru implementarea DIRECTIVEI 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă si comercială, in legislatia nationala.
Din pacate,membrii Consiliului de mediere si-au inteles gresit rolul social ca reprezentanti ai mediatorilor, precum si responsabilitatile pe care le au fata de sistemul juridic din Romania, confundand  institutia medierii cu o afacere de,, famiglie”, transformand-o intr-un adevarat,,CARTEL”, iar organizarea Conferintei Nationale a Mediatorilor - editia a doua, in viziunea conducerii Uniunii Mediatorilor Bancari, reprezinta o simpla parodie de imagini si culori.

Organizarea unei conferinte nationale a mediatorilor este prevazuta ca o obligatie a Consiliului de mediere  in cuprinsul L 192/2006 cu privire la mediere, avand cu totul alt scop iar cea prezenta, tematica conferintei, fiind in neconcordanta cu activitatile ce se desfasoara in mod normal in cadrul unei conferinte anuale a mediatorilor.

Conferinta nationala este de fapt  Adunarea Generala a mediatorilor in care trebuie dezbatute urmatoarele probleme:

a) ia cunoștință, dezbate și aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de Consiliul de mediere pentru perioada expirată;

b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului de mediere pentru exercițiul financiar viitor și execuția bugetului pentru exercițiul financiar expirat însoțit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;

c) ia cunoștință de raportul Consiliului de mediere privind rezultatul analizei activității profesionale a membrilor consiliului, individual si per consiliu, în vederea asigurării bunei exercitări a mandatului.

d) revocă președintele și membri Consiliului de mediere dupa caz,

e) alege și revocă cenzorii care au misiunea de a verifica și de a raporta adunării generale cu privire la gestiunea financiară a consiliului pentru fiecare exercițiu financiar din perioada pentru care au fost aleși, cu privire la concordanța dintre operațiile înregistrate în contabilitate și documentele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, atestând regularitatea și sinceritatea informațiilor financiare și a execuției bugetare.

Cenzorii controlează respectarea condițiilor privind convocarea adunărilor generale ale consiliului,

f) propune, dintre membrii săi, candidați pentru funcția de președinte și membru in consili in caz de solicitare a revocarii;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, de Codul etic național al profesioniștilor medierii,

Tema conferintei organizata de catre Consiliul de mediere nu respecta cu nimic obiectivele unei adunari generale anuale.

Avand in vedere cele de mai sus coroborat cu faptul ca, organizatorii conferintei se situiaza in sfera ilicitului prin neorganizarea alegerilor asa cum prevede art III din L 370/2009 de modificare si completare a L 162/2006, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari declara ilegala ,,Conferinta Nationala a mediatorilor organizata de catre Consiliul de mediere si tematica acesteia

Nici unul dintre membii  Consiliului Director al Uniunii Mediatorilor Bancari nu va participa la lucrarile conferintei.

Ziaristii, reporterii TV si radio, daca doresc sa afle mai multe amanunte legate de ilegalitatea organizarii conferintei si de activitatea ilicita a membrilor Consiliului de mediere, pot contacta orice membru al Consiliului Director al UMB

Consiliul Director al UMB

COMUNICAT PENTRU PRESA 01.11.2010

CONFERINTA - MEDIEREA JURIDICA SI FINANCIAR-BANCARA.CLUJ 13.11.2010

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania - Sucursala Cluj organizeaza in parteneriat cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - Baroul Cluj conferinta ,,Medierea juridica si financiar-bancara.

Evenimentul va avea loc in data de 13.11.2010, ora 14, la Hotel Central Melody din Piata Unirii nr.29, Municipiul Cluj.

La eveniment vor participa experti din domeniul medierii din Romania si Uniunea Europeana, experti in finante, reprezentanti ai bancilor, ai societatilor de leasing si de asigurari care isi desfasoara activitatea in judetul Cluj, reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, clienti ai institutiilor financiar-bancare, reprezentanti ai instantelor de judecata si ai autoritatilor publice locale, mediatori autorizati, avocati si consilieri juridici.

Evenimentul are ca scop promovarea medierii ca solutie alternativa de rezolvare a conflictelor din sectorul financiar-bancar si comercial si a modului de aplicare in practica a prevederilor OG 50/2010 privind creditele de consum. Conflicte generate de aplicarea incorecta a prevederilor ordonantei si modalitatile de rezolvare a litigiilor. Medierea, mijloc alternativ de preventie a insolventei precum si modalitatile de punere in aplicare a L - 202/2010 privind mica reforma justitie etc….

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania si Baroul Cluj isi propune ca prin activitatea membrilor sai, mediatori autorizati si avocati din toate judetele, sa contribuie in mod real la rezolvarea cat mai rapida a situatiilor conflictuale aparute la nivelul institutiilor financiar-bancare si societatilor comerciale, constituirea de parteneriate cu asociatii ale mediatorilor si avocatilor din tara si strainatate, pentru schimburi de informatii si experienta si organizarea de mese rotunde pentru informare cu privire la avantajele medierii.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania este specializata in medierea conflictelor dintre institutiile financiar-bancare (banci, societati de leasing sau de asigurari) si clientii lor, respectand Standardele Europene ale Medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) din Irlanda.

Conducerile, Uniunii Mediatorilor Bancari si ale Baroului Cluj vor depune toate eforturile pentru ca mediatorii autorizati si avocatii, prin intermediul formelor legale de exercitare a profesiei, sa asigure servicii de mediere si asistenta juridica la standarde ridicate, cu respectarea principiilor fundamentale ale celor doua profesii.

Locuitorii judetului Cluj indiferent de profesie, care doresc sa participe la evenimen, in limita locurilor disponibile, isi pot anunta participarea pana in data de 10.11.2010  orele 10,00 la adresele de e-mail:  angela_vass2000@yahoo.com, umb_cluj@yahoo.com sau la numerele de telefon 0741.330.798 , 0766.488.749( avocat Vass Ana) si 0726735001(mediator Seffer Laurentiu)

Evenimentul va fi urmat de o conferinta de presa sustinuta de conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari si a Baroului Cluj.

Participarea este gratuita

Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor mass media

COMUNICAT PENTRU PRESA  20.10.2010

Proces Curtea de Apel Bucuresti pentru suspendarea hotararilor emise ilegal de catre Consiliul de mediere incepand cu data de 06.01.2010

In data de 21.10.2010 Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, judeca in regim de urgenta dosarul nr 9043/2/2010 avand ca obiect suspendarea hotararilor si deciziilor date de catre membrii Consiliului de mediere dupa data de 06.01.2010( data pana la care aveau obligatia impusa de L 370/2009 sa organizeze noi alegeri) si interzicea luarii de hotararii pana la ramanerea definitive si irevocabile a hotararii date in dosarul  nr. 8187/2/2010 cu termen in luna martie 2010, prin care a fost solicitat instantei de contencios, constatarea nulitatii tuturor hotararilor, deciziilor si alte acte cu caracter executoriu emanate de la membrii ilegali ai Consiliului de mediere incepand cu data sus mentionata.

Reprezentantii Uniunii Mediatorilor Bancari au hotarat finalul jocului de-a medierea si membru ilegal in Consiliul de mediere si tot odata aduce la cunostinta mediatorilor autorizati dupa data de 06.01.2010 sa nu intre in panica , intrucat aceste hotarari nu ii va afecta in niciun fel, beneficiind de buna credinta.

Atragem atentia tuturor aspirantilor la functia de mediator care au optat sa urmeze cursurile de formare a mediatorilor cu furnizorii de formare autorizati si avizati dupa data sus mentionata(Medierea.ro SRL,  ca fiind identificata, poate sunt si altele ramase neidentificate!… patronii si formatorii medierea.ro SRL sunt cercetati penal pentru detinerea si folosirea unor diplome false in vederea accederii la Cdm) sa se indrepte catre alte scoli de formare daca nu au inceput cursurile, fiind in pericol ca hotarariile de autorizare ale acestor furnizorii sa fie suspendate si ulterior anulate.

Cu putin noroc si fara o eventuala interventie din partea membrilor Cdm la judecatorii care compun completul de judecata, poate reusim suspendarea hotararilor trecute si viitoare si implicit interzicerea membrilor ilegali de a organiza alte alegeri ilegale.

Hotararea ce va fi data in dosarul nr.9043/2010 va fi executorie de drept si va fi pusa in aplicare de indata.
 

Organizarea alegerilor pentru formarea tardiva, aproape un an, a unui nou Consiliu de mediere legal sub toate aspectele, va reveni in exclusivitate mediatorilor reuniti in Adunare Generala Extraordinara, cum este legal.
Incapacitatea juridica si interesele personale al membrilor Consiliului de mediere aflati in stare de ilegalitate, se rasfrang asupra intregului corp professional, mentinut in aceasta stare si de lipsa de reactie si imprastiat in zeci de asociatii a mediatorilor.

Pentru stiinta tuturor mediatorilor si a publicului larg.

Consiliul de mediere este autoritatea nationala de reglementare si control in domeniul medierii, iar in baza prerogativelor sale legale, este responsabil in fata publicului larg si a mediatorilor, de apararea prestigiului profesiei de mediator, apararea intereselor mediatorilor autorizati si respectarea legislatiei in domeniu si in general.

Consiliul este indrituit dar si obligat sa ia măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de  legislatia in vigoare referitoare la mediere si alte acte normative in care sunt stipulate prevederi exprese privind aplicarea si folosirea procedurilor de mediere.

Din pacate, membrii Consiliului de mediere si-au inteles gresit rolul social ca reprezentanti ai mediatorilor, precum si responsabilitatile pe care le au fata de sistemul juridic din Romania, transformand institutia medierii in afacere de,, famiglie”.

Uniunea Mediatorilor Bancari tinand cont de monitorizarea Comisiei Europene privind Raportul pe Justitie pentru Romania, considera ca neimplicarea membrilor Consiliului de mediere  decat in afaceri personale, aduce grave prejudicii imaginii justitiei din Romania atingand interesele tuturor mediatorilor autorizati precum si cetatenilor tarii, medierea avand un rol foarte important pentru infaptuirea actului de justitie.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, odata cu emiterea comunicatelor anterioare, a declarat deschis si isi mentine punctul de vedere emis anterior ca nu recunoaste calitatea de membru al Cdm niciunei persoane care ocupa aceste functii ilegal in momentul de fata si nu recunoaste nicio hotarare sau decizie luata de catre aceste persoane, dupa data de 06.01.2010, atata timp cat incalca flagrant legea, conduce discretionar si netransparent, nu asigura accesul asociatiilor profesionale ale mediatorilor la procesul decizional, nu raspunde solicitarilor legale si intemeiate ale mediatorilor si asociatiilor, isi publica retroactiv cu luni de zile hotararile cu mari greseli (de ex. HCdm nr. 170 si 171),  nu cerceteaza si nu sanctioneaza abaterile unor membri ai Cdm, tolereaza desfasurarea de cursuri in conditii ilegale (neavizate in prealabil sau conduse de persoane care nu au calitatea de formator), pe care UMB le-a semnalat in mod repetat.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca este absolut necesara reorganizarea institutiei medierii sub toate aspectele.

COMUNICAT PENTRU PRESA 19.10.2010

SOLICITAND CONCURSUL UNUI MEDIATOR, MEMBRU AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI, POTI EVITA INSOLVENTA, FALIMENTUL SAU EXECUTAREA SILITA

Cum este mai bine pentru o firma care are datorii si in cazul in care creditorul principal  si-a declarat intentia  de a solicita insolventa debitorului?

Concret:

1) de a astepta sa ceara ei insolventa sau sa declare firma debitoare cererea respectiva?

2) in cat timp de la depunerea cererii de insolventa se face inventarierea bunurilor firmei si se numeste lichidator sau un nou administrator?Si cum se va proceda atunci?

3) daca firma debitoare nu doreste falimentul ci se afla in imposibilitatea platii datoriilor datorita unor conditii contractuale financiare care nu au putut fi respectate si doreste sa propuna un plan de reorganizare - ce presupune acest lucru si cine il va face?

4) cum se poate dovedi faptul ca firma creditoare ( firma care inchiriaza spatii intr-un centru comercial) a incheiat un contract cu un chirias ( sau chiar mai multi) cu anumite clauze financiare stiind de la inceput ca acestea nu vor putea fi respectate de catre chiriasi datorita mediului intern care nu asigura potentialul presupus al afacerilor?
5) in cazul in care asociatii firmei SRL au retras pe parcursul derularii contractului de inchiriere diverse sume din contul asociatilor , reprezentand restituiri din sumele imprumutate inutil firmei la deschidere - poate acest aspect sa fie considerat rea intentie in privinta platii datoriilor reprezentand chiria spatiului?

6) in cazul in care debitorul principal introduce insolventa atunci asociatii care mai au de recuperat din firma aceste sume se pot declara si ei creditori si pot sa recupereze banii respectivi?

Acestea sunt cateva din intrebarile pe care si le poate pune orice debitor sau creditor aflat in dificultate de plata ori recuperare a unei datorii.

Cert este ca, criza i-a adus pe romani in sapa de lemn, multi dintre acestia datorita scaderilor salariale ori a pierderii locurilor de munca sunt in imposibilitatea de a - si mai plati ratele la banca fiind in pericol sa-si piarda casele, terenurile ori masinile, iar multe dintre societatile comerciale si-au inchis portile intrand in insolventa s-au declarandu-se falimentare.

Scopul fecaruia, persoane fizice ori juridice, il reprezinta gasirea unei solutii viabile pentru redresare, in vederea acoperirii in timp cat mai scurt si in proportie cat mai mare a datoriilor acumulate.

Odata cu masurile de austeritate, a iesit la iveala o noua profesie: cea de mediator specializat in medierea litigiilor dintre clienti si institutiile financiar bancare.

Medierea financiar bancara este un mecanism de evitare si diminuare a colapsului financiar si consta intr-o intelegere intre debitor si creditor in ceea ce priveste modul in care debitorul, aflat in dificultate financiara, isi va plati datoriile.

Debitorul trebuie sa-si anunte din timp creditorii cu privire la faptul ca are dificultati si sa le ceara sansa de a se redresa, propunandu-le un plan concret si coerent de reorganizare in acest sens.

Creditorii trebuie convinsi sa accepte planul propus, precum si faptul ca si-ar putea primi banii in conditii mai avantajoase in cazul intelegerii dintre ei intervenita la finele procedurii de mediere, decat in cazul insolventei, al falimentului ori al executarii silite.

Numai daca procedura de mediere esueaza si in cadrul ei nu se ajunge la un compromis, se va trece la insolventa, faliment ori executare silita.

In vederea declansarii procedurii de mediere, creditorul sau debitorul poate solicita concursul unui mediator, membru al Uniunii Mediatorilor Bancari care, la randul sau cere acordul celei lalte parti.

Partea solicitata dandu-si acordul prin semnarea contractului, mediatorul declanseaza procedura de mediere. In cazul in care, partea careia i sa cerut acordul nu consimte, medierea se considera neacceptata.

Cand ambele parti doresc sau isi propun sa urmeze procedura medierii, creditorul si debitorul de comun acord isi aleg unul sau mai multi mediatori, membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari si in baza acordului scris al acestora, este declansata procedura medierii

Onorariul mediatorului va fi stabilit prin negociere cu debitorul si creditorul, avadu-se in vederea complexitatea litigiului, timpul acordat, numarul sedintelor, valoarea litigiului etc si va fi suportat de catre parti in mod egal ori cum convin partile.

Daca legea nu prevede altfel, partile - debitorul sau creditorul - pot recurge la mediere inainte sau/ori dupa declansarea procedurii de insolventa sau in faza de executare silita, in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte izvorate din contractele de credit.

Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului, sediul Uniunii Mediatorilor Bancari sau in alt loc stabilit de comun acord de catre mediator cu banca sau firma creditoare si debitorul persoana fizica sau juridica.

Pe timpul desfasurarii procesului de mediere, reprezentantul bancii sau firmei creditoare si debitorul, au dreptul sa fie asistati de avocat(i) sau de alte persoane(pentru debitor pe baza de procura speciala), in conditiile stabilite de comun acord.

Intre mediator, pe de o parte, creditor si debitor aflati in litigiut, pe de alta parte, se incheie Contractul de mediere.

Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta reprezentantului creditorului si debitorului, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

Cand creditorul si debitorul au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestia in baza caruia, la sediul creditorului ori al debitorului, se intocmeste un act aditional la contractul initial de imprumut, dupa caz, a carei respectare devine obligatorie atat debitorului cat si creditorului, ne mai fiind necesar a fi supus autentificarii notarului public sau verificarii instantei de judecata, dupa caz….

Astfel, atat creditorul cat si debitorul, folosind procedura medierii pot deveni ei insusi judecatorii propiei lor cauze, ne mai fiind nevoie de proceduri costisitoare ca timp, onorarii experti, lichidatori, executori judecatoresti etc.

Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor media

Uniunea Mediatorilor Bancari

Bucuresti, B-dul Chisinau Nr.8,Sectorul 2
Tel/Fax: 0216281218
Mobil: 0745515542 / 0744750036
office@mediatorbancar.ro
http://www.mediatorbancar.ro

COMUNICAT PENTRU PRESA 12.10.2010

MEDIEREA FINANCIAR BANCARA - SOLUTIE IN PREVENIREA INSOLVENTEI, FALIMENTULUI SI AL EXECUTARII SILITE

Criza i-a adus pe romani in sapa de lemn, multi dintre acestia datorita scaderilor salariale ori a pierderii locurilor de munca sunt in imposibilitatea de a-si mai plati ratele la banca fiind in pericol sa-si piarda casele, terenurile ori masinile, iar multe dintre societatile comerciale si-au inchis portile intrand in insolventa s-au declarandu-se falimentare.

Scopul fecaruia, persoane fizice ori juridice, il reprezinta gasirea unei solutii viabile pentru redresare, in vederea acoperirii in timp cat mai scurt si in proportie cat mai mare a datoriilor acumulate.

Odata cu masurile de austeritate, a iesit la iveala o noua profesie: cea de mediator specializat in medierea litigiilor dintre clienti si institutiile financiar bancare.

Medierea financiar bancara este un mecanism de evitare si diminuare a colapsului financiar si consta intr-o intelegere intre debitor si creditor in ceea ce priveste modul in care debitorul, aflat in dificultate financiara, isi va plati datoriile.

Debitorul trebuie sa-si anunte din timp creditorii cu privire la faptul ca are dificultati si sa le ceara sansa de a se redresa, propunandu-le un plan concret de reorganizare in acest sens.

Creditorii trebuie convinsi sa accepte planul propus, precum si faptul ca si-ar putea primi banii in conditii mai avantajoase in cazul intelegerii dintre ei intervenita la finele procedurii de mediere, decat in cazul insolventei, al falimentului ori al executarii silite.

Numai daca procedura de mediere esueaza si in cadrul ei nu se ajunge la un compromis, se va trece la insolventa, faliment ori executare silita.

In vederea declansarii procedurii de mediere, creditorul sau debitorul poate solicita declansarea procedurii de mediere unui mediator, membru al Uniunii Mediatorilor Bancari care, la randul sau cere acordul celei lalte parti.

Partea solicitata dandu-si acordul prin semnarea contractului, mediatorul declanseaza procedura de mediere. In cazul in care, partea careia i sa cerut acordul nu consimte, medierea se considera neacceptata.

Cand ambele parti doresc sau isi propun sa urmeze procedura medierii, creditorul si debitorul de comun acord isi aleg unul sau mai multi mediatori, membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari si in baza acordului scris al acestora, este declansata procedura medierii

Onorariul mediatorului va fi stabilit prin negociere cu debitorul si creditorul, avadu-se in vederea complexitatea litigiului, timpul acordat, numarul sedintelor, valoarea litigiului etc si va fi suportat de catre parti in mod egal ori cum convin partile.

Daca legea nu prevede altfel, partile - clentii bancilor sau bancile - pot recurge la mediere inainte sau/ori dupa declansarea procedurii de insolventa sau in faza de executare silita, in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte izvorate din contractele de credit.

Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului, sediul Uniunii Mediatorilor Bancari sau in alt loc stabilit de comun acord de catre mediator cu banca creditoare si debitorul persoana fizica sau juridica.

Pe timpul desfasurarii procesului de mediere, reprezentantul bancii creditoare ori alt creditor si debitorul, au dreptul sa fie asistati de avocat(i) sau de alte persoane(pentru debitor pe baza de procura speciala), in conditiile stabilite de comun acord.

Intre mediator, pe de o parte, creditor si debitor aflati in litigiut, pe de alta parte, se incheie Contractul de mediere.

Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta reprezentantului creditorului si debitorului, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

Cand creditorul si debitorul au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestia in baza caruia, la sediul creditorului se intocmeste un act aditional la contractul initial de imprumut, dupa caz, a carei respectare devine obligatorie atat debitorului cat si creditoruluii, ne mai fiind necesar a fi supus autentificarii notarului public sau verificarii instantei de judecata, dupa caz.

Intr-o era in care viteza de derulare a afacerilor rivalizeaza cu cea a sunetului, orice act sau fapta ce genereaza un litigiu, inseamna TIMP si mai ales BANI pierduti pentru dvs.!

* Oare cine mai are timp de irosit prin salile instantelor judecatoresti?
* Cui ii face bine la imagine, prezenta pe culoarele tribunalelor?
* Cine mai este dispus sa faca publice date importante despre propria afacere, in sedintele de audieri?
* Cine nu ar adopta o solutie mai rapida, mai simpla, mai eleganta si mult mai economica pentru a iesi din impas, atunci cand aceasta exista?

Raspuns:

Cine nu cunoaste cu adevarat beneficiile acestei strategii numita: ,,MEDIEREA FINANCIAR BANCARA, o arma imbatabila ce nu trebuie sa lipseasca din arsenalul dvs de lupta pentru pastrarea succesul in afaceri si al evitarii esecului financiar personal!

Invatati sa utilizati la maximum toate parghiile, instrumentele si institutiile specifice acestui tip de justitie pe timpul adancirii crizei economice si a scaderii drastice a veniturilor salariale si a profiturilor afacerii dvs.

Uniunea Mediatorilor Bancari este unica asociatia profesionala a mediatorilor autorizati in conditiile L 192/2006 privind medierea, specializata in medierea conflictelor dintre banci si clientii acestora, precum si a medierii conflictelor dintre societatile de leasing, asigurari si clientii lor, fiind infiintata pentru dvs.

Mediatorii autorizati, membri ai Uniunii Mediatorilor Bancari dispun de pregatirea necesara medierii conflictelor in domeniul financiar bancar, fiind de profesie juristi si economisti, specializati in drept comercial, bancar, civil si al protectiei consumatorului si tot odata sunt absolventi ai unor cursuri de pregatire suplimentara in medierea conflictelor financiar bancare, efectuate in tara si Comunitatea Europeana.

Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor media

COMUNICAT PENTRU PRESA 09.09.2010

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI FACE APEL LA REPREZENTANTII BANCILOR SI CLIENTII ACESTORA, CONSTITUITI IN GRUPURI ANTI BANCI, SA ISI REZOLVE LITIGIILE PRIN MEDIERE

Razboiul declansat de aparitia OUG 50/2010 privind creditele de consum, intre comunitatea bancara si clientii nemultumitii de modul cum unele banci inteleg sa aplice in practica prevederile ordonantei, a atins cote extreme, au foast lasate deoparte orice eticheta, au aparut amenintari voalate la persoana, jigniri si promisiuni de schimbare din functii, inventat conflicte de interese etc.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca deja sa intrat, de catre anumite banci, pe fagasul unui risc reputational.

Conflictul e in plina desfasurare si merita tratat cu toata atentia de catre comunitatea bancara, pentru ca riscul reputational aduce atingere inclusiv  Romaniei.

Riscul reputational este definit ca fiind riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.

Gestiunea riscului reputational are in vedere asigurarea permanenta a unei imagini pozitive, conforme cu realitatea, in piata si in fata clientilor.

In urma unor practici incorecte, asupra portofoliului de clienti existenti ai bancilor, actiuni ce au provocat nemultumirea acestora exprimata public in toate mediile dar si prin reclamatii catre Protectia Consumatorilor si instanta de judecata, dupa numai o luna, bancile incep a resimti efectul propriilor actiuni, fapt ce pentru clientii era de asteptat, insa reprezentantii bancilor au crezut ca vor evita efectul.

Ei bine nu, s-au inselat de aceasta data, clientii proprii se obseva ca sunt hotarati de a pune capat clauzelor abuzive, amenintand bancile cu procese in instanta ale caror costuri, se ridica enorm ca timp si bani si nu trebuie omis faptul ca, dupa introducerea actiunii in instanta, debitorul are posibilitatea introducerii unei cereri accesorii prin care poate solicita suspendarea platii creditului pana la solutionarea definitiva a cauzei care ar putea dura cativa ani.

Perdantu in aceasta situatie fiind banca, clientul avand decat de castigat, mai putin timpul.

De aceia, Uniunea Mediatorilor Bancari face apel, atat la reprezentantii bancilor cat si la clientii acestora, care au format diverse grupuri de actiune sa rezolve divergentele actuale prin mediere pentru evitarea unor pierderi financiare de ambele parti, a timpului si reputatiei.

Uniunea Mediatorilor Bancari are convingerea si increderea, atat in reprezentantii bancilor cat si in clientii acestora ca, apelul nostru nu va ramane fara rezultat si ca vor apela in rezolvarea conflictelor deja existente prin mediere bancara.

Medierea bancara reprezinta modalitatea de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, extrajudiciara, cu ajutorul unui mediator specializat in domeniul medierii financiar bancare, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al bancii si debitorului.

Pe timpul desfasurarii procesului de mediere bancara, reprezentantul bancii si debitorul, au dreptul sa fie asistati de avocat(i) sau de alte persoane(pentru debitor pe baza de procura speciala), in conditiile stabilite de comun acord.

Intre mediator, pe de o parte, banca si debitor aflati in litigiut, pe de alta parte, se incheie Contractul de mediere.

Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta reprezentantului banci si debitorului, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

Cand reprezentantul bancii si debitorul au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestia in baza caruia, la sediul bancii se intocmeste un act aditional la contractul de credit, dupa caz, a carei respectare devine obligatorie atat debitorului cat si bancii, ne mai fiind necesar a fi supus autentificarii notarului public sau verificarii instantei de judecata

Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor media

COMUNICAT PENTRU PRESA 01.07.2010

IN 29 IUNIE 2010 LA BUCURESTI, A AVUT LOC PRIMA CONFERINTA DE PROMOVARE A MEDIERII IN DOMENIUL BANCAR ORGANIZATA DE CATRE REPREZENTANTII BANCILOR

 In 29 iunie 2010 a fost organizata la Bucuresti o prima conferinta de promovare a medierii, organizata de Institutul Bancar Roman (IBR) si Asociatia Romana a Bancilor (ARB), intitulata 2010 - Aplicarea medierii in relatia cu sistemul bancar.

Discutiile din cadrul conferintei au constituit un prilej deosebit pentru a aduce clarificari conceptuale si/sau a identifica nevoia de dialog pe diferite teme de interes, atat pentru organizatori, cat si pentru mediatorii prezenti in sala, membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari sau nu.

Conferinta a fost deschisa de dl. Petru Rares, Presedinte executiv – Director general al IBR, care a prezentat contextul in care se desfășoară conferința, respectiv criza economica globala, cresterea numarului de reclamatii din partea clientilor institutiilor de credit bancare si necesitatea clarificarii rolului medierii in acest domeniu in vederea aplicarii OUG 50/2010 privind contractele de credit de consum, recent adoptata de guvern, in aplicarea Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului care trebuia realizata pana la data de 11 iunie 2010.

La aceeasi concluzie a ajuns si Asociatia Romana a Bancilor (ARB), care prin Secretarul general dl. Radu Negrea, a avut insa opinii critice cu privire la capacitatea mediatorilor de a face fata problemelor specifice domeniului bancar, fara o anumita specializare si a spus ca a avut pana acum discutii sterile cu conducerea Consiliului de mediere, de la care asteapta sa inteleaga ca bancile au dreptul sa aleaga si ele ce mediatori accepta nefiind numai dreptul clientilor.

A invocat si secretul bancar dar acest aspect a fost lamurit intrucat mediatorul este obligat la randul sau sa pastreze confidentialitatea si raspunde pentru asta potrivit legii.

Domnia sa a mai aratat ca bancile sunt interesate sa pastreze clientii si ca folosirea procedurilor de medierea in rezolvarea litigiilor intervenite intre banci si clientii acestora este in atentia ARB.

Dna Gabriela Tudor, Director general adjunct al IBR, care a fost si moderatorul primului palier al conferintei, a subliniat necesitatea clarificarilor prin dialog constructiv si necesitatea adaptarii standardului ocupational al mediatorului, vechi de 10 ani, la cerintele actuale europene, axate in special pe competente, nu pe cunostinte, iar evaluarea mediatorului trebuie facuta dupa alte standarde de certificare a competentelor, in centre de evaluare acreditate.

Dl. Ianfred Silberstein, director al Directiei Juridice din BNR si presedinte al ACJSFB, a salutat organizarea evenimentului si intelegerea rolului medierii din partea BNR, punand si domnia sa accentul pe necesitatea dialogului, bunei credinte, increderii si profesionalismului in relatia banci-mediatori.

Prezenti la conferinta,in calitate de speakeri, d-na Ana Birchall, din cadrul casei de avocatura Biris Goran, avocat si practician in insolventa cu experienta americana, Cosmin Vasile avocat la C.A. Zamfirescu, Racoti & Predoiu, firme care au si sponsorizat conferinta,domniile lor au facut o buna propaganda medierii, au aratat necesitatea specializarii mediatorilor pentru domeniile mai complexe, altfel mediatorii vor fi eliminati de catre avocati si alti specialisti, au adus in discutie unele deficiente ale reglementarilor din legea medierii si motivele de retinere din partea unor avocati, bancheri si oameni de afaceri de a solicita sau sa recomande medierea clientilor acestora, ca sunt necesare clarificari ale mediatorilor iar acestea sa incerce sa vorbeasca pe o singura voce si sa isi consolideze corpul profesional, sa se tina si sa se invoce tot timpul statistic situatia medierilor ca factor de convingere, sa se depuna eforturi mai mari din partea Consiliului de mediere pentru promovarea medierii, despre sustinerea unor spete pretabile la mediere ca procedura prealabila obligatorie, colaborare etc.

Reprezentantul Uniunii Mediatorilor Bancari la conferinta, dl.Vicepresedinte Asofronie Constantin, a informat participantii despre demersurile si discutiile purtate pana in prezent cu ARB, CM, BNR, IBR, MJLC si ANPC pe tema mediatorului bancar, a multumit organizatorilor ca prin aceasta conferinta au raspuns cererii repetate a UMB de dialog intre aceste parti si organizarea unui curs de mediator bancar, a multumit unor participanti pentru pozitiile corecte, oneste, documentate si utile prezentate, a aratat faptul ca unii mediatori s-au saturat sa bata pasul pe loc ani de zile cu povestile frumoase pentru incepatori elaborate de unii membrii ai Consiliului de mediere, ca este necesara dupa formarea initiala trecerea la pregatirea continua prin perfectionare profesionala a mediatorilor, generala si obligatorie ca in cadrul tuturor profesiilor liberale, dar si la specializarea mediatorilor, voluntara si individuala, pe domenii recunoscute de Consiliul de mediere, cursuri adecvate urmate de acei mediatori care nu stapanesc anumite domenii de activitate.

Reprezentantul UMB a mai solicitat urmarea altor pasi concreti: negocierea si semnarea unui protocol de colaborare ARB/IBR/UMB/CM, continuarea intalnirilor de lucru si de la acelasi nivel, promovarea publica a modului de a plicarea a OUG 50/2010, prevederea de catre banci a clauzei de mediere in contractele cu clientii, emiterea unei circulare de catre ARB catre banci despre acceptarea medierii si alegerea mediatorilor, a sustinut separarea institutiei mediatorului de cea a Ombudsmanului, institutie publica cu rol jurisdictional, care cerceteaza reclamatii, emite decizii si aplica dupa caz chiar sanctiuni pentru banci, colaborarea la imbunatatirea cadrului legislativ etc.

Tot cu acest prilej, Institutul Bancar Roman prin reprezentantii sai, a anuntat disponibilitatea de a organiza cursuri de scurta durata (2 - 3 zile) de introducere in specificul financiar - bancar (termeni generali uzitati de sistem, mod de organizare si operare generala a bancilor, cadru legal, etc.).

Cursurile sunt deschise oricarei persoane interesate, mediator autorizat si sunt autorizate CNFPA ca si cursuri de specializare a mediatorilor, conform OG 129/2000.

Ca un prim pas in acest sens, in perioada 01 - 03. 07.2010, mediatorii autorizati, membrii ai Uniunii mediatorilor Bancari si alti mediatori, incep pregatirile de specializare, pe aplicarea medierii in domeniul bancar, organizate de IBR, in sistem rezidential.

Putem considera ca Uniunea Mediatorilor Bancari a fost co-organizatorul neoficial al acestui extrem de folositor eveniment pentru specialistii din sistemul financiar-bancar, mai ales in aceste momente de modificari si reajustari profunde, pe toate planurile, ale activitatii financiare si economice generate de criza economica, dar si pentru mediatori, pentru ca de 6 luni UMB de una singura face eforturi de a deschide piata financiar-bancara pentru mediere.

Spunem aceasta pentru ca, desi de 5 ani medierea reprezinta o modalitate alternativa de solutionare a conflictelor reglementata prin legea nr. 192/2006, Consiliul de mediere (CM) in afara de a autoriza peste 1300 de mediatori nu a facut nimic in sensul ca medierea sa fie promovata in sistemul bancar.

Pe acest fond si cel al inmultirii masive a conflictelor intre banci si clientii acestora, în luna noiembrie 2009, un grup de mediatori satui de acest staus-quo neproductiv, au identificat cererea pietii si au fondat UMB, ca asociatie profesionala a mediatorilor autorizati specializati in solutionarea conflictelor din domeniile financiar-bancar, fiscal, al leasing-ului si al asigurarilor, fiind prima asociatie profesionala constituita potrivit articolului 24 din Legea 192/2006, modificata prin legea nr. 370/2009, care are un domeniu clar de specializare, fata de celelalte asociatii ale mediatorilor care au un caracter general.

Conferinta s-a bucurat de prezenta a peste 120 de persoane, atat din mediul financiar - bancar, cat si mediatori.

Toti cei prezenti si-au manifesta intentia de a continua dialogul, pentru a gasi astfel cea mai buna cale de promovare a medierii in mediul financiar - bancar si a pregati publicul larg cu privire la recurgerea la mediere.


Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor media

COMUNICAT PENTRU PRESA 31.05.2010

CONDUCEREA UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI A FOST PREZENTA IN DATA DE 29.05.2010 LA BUDAPESTA, LA LUCRARILE CONFERINTEI ,,IRRACIONALITAS”

Sub egida Ministerului de Justitie si Ministerului Internelor din Ungaria si a Uniuni Mediatorilor Bancari din Romania, in data de 29.05.2010 cu incepere de la orele 10.00, la sala de conferinte ARANYTIZ – 10 DE AUR  din Arany Janos utca 10, Budapesta , a avut loc Conferinta internationala  de mediere si coaching a mediatorilor maghiari,, IRRACIONALITAS”.

Conferinta a fost organizata de dr. Kollarne Deri Krisztina, Presedintele Asociatiei de mediere si coaching din Ungaria si a fost sustinuta de  Dr. József Kollárne master senior trainer,Professor -Universitate PPK, Life and Business Coach: Personal consulting, Executive coaching, Information society experting Mediator.

Conferinta la avut ca invitat special pe Sir Eric Brown din Anglia, personalitate marcanta din domeniul medierii si coaching-ului englez.

Din partea Uniuni Mediatorilor Bancari din Romania au participat Dl.Tudor Tatu, Presedintele uniunii, Dl. Seffer Laurentiu, Presedintelei Sucursalei Cluj a UMB si Dl. Marian Berar, Director Relatii Externe.

Dl.Tudor Tatu Presedintele UMB, a transmis participantilor la conferinta salutul mediatorilor autorizati din Romania, prezentand in continuare organizarea activitatii de mediere in Romania, sectoarele de aplicare, schimbarile legislative recente, din domeniul medierii si urmatoarele, avute in vedere de catre Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti din Romania, in cadrul Strategiei de dezvoltare a justitiei ca serviciu public 2010 - 2014.

De asemenea,Dl.Tudor Tatu a prezentat scopul si obiectivele UMB, tipurile de conflicte mediate si sectoarele de actiune, relatiile uniunii cu institutii similare, tendinte de dezvoltare si bariere etc.

COMUNICAT PENTRU PRESA 25.04.2010

A FOST INFIINTATA PRIMA SUCURSALA DIN TRANSILVANIA A UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania (UMBR) a deschis la Cluj prima sucursala din Transilvania.

Inaugurarea sucursalei a avut loc in data de 24.04.2010 cu ocazia sustinerii de catre UMBR la Cluj, a Conferintei Medierea Financiar Bancara, Prezent si Viitor, care a avut loc in incinta Hotelului Central Melody.

Cu ocazia inaugurarii, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari la desemnat ca presedinte al Sucursalei Cluj,  pe dl.Avocat si Mediator Seffer Laurentiu Levente.

Sucursala clujeana a UMBR isi incepe activitatea cu trei membri, urmand ca pe parcurs sa se extinda si va functiona in Calea Dorobantilor nr.28.

La eveniment au participat reprezentanti ai bancilor clujene, ai firmelor de leasing si asigurari, reprezentanti ai Avocatului Poporului, ai Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Cluj, reprezentanti ai administratiei locale, ai Camerei de Comert si Industrie Cluj, reprezentanti ai asociatiilor locale pentru protectia consumatorilor, avocati, consilieri juridici, clienti ai institutiilor financiar bancare, mediatori autorizatii etc.

Printre invitati sa numarat dr. Nagy Laszlo, Presedintele Camerei de Comert si Industrie din Ungaria si Presedinte al Societatii Maghiare de Mediere, Krisztina Deri Kollarne, Presedintele Mediatorilor Bancari din Ungaria, Eliszabetha Denes, trainer senior in mediere si coach, functionar in cadrul Ministerului Administratiei din Ungaria, Balogh Emese, tainer senior si mediator, Trescsik Erika, trainar si mediator si dr.Cserna Karoly, mediator, functionar in cadrul Ministerului Justitiei din Ungaria.

In cadrul evenimentului, Presedintele UMB dl Tudor Tatu, a prezentat pe larg evolutia medierii in sectorul financiar bancar, inainte si dupa aparitia Legii nr. 192/2006 privind medierea,  tendintele si strategiile de dezvoltare a folosirii procedurilor medierii in sectorul financiar bancar.

De asemenea au fost prezentate avantajele pe care le ofera folosirea procedurii de mediere de catre institutiile bancare, societatile de leasing si asigurari si clientii acestora in rezolvarea litigiilor aparute cu ocazia incheierii si derularii contractelor de credit, finantare si asigurarii.

Tot odata, au fost prezentate litigiile pe care membrii UMBR le pot media, cauzele care conduc la declansarea litigiului, momentul in care litigiul se considera a se fi declansat  si procedura de solutionare.

Cu ocazia evenimentului, conducerea UMBR a stabilit semnarea unui protocol de colaborare cu Asociatia pentru Protectia Consumatorului, Campia Turzi si a incheiat un protocol de colaborare cu dr.Krisztina Deri Kollarne, Presedintele Mediatorilor Bancari din Ungaria, trainer senior si mediator, avand ca obiect derularea in comun a unor proiecte pe specializarea si formarea continua a mediatorilor, membrii ai celor doua uniunii infratite, din partea careia, conducerea UMBR a primit invitatia pentru inceput, de a participa in data de 29 - 30.05.2010 la Budapesta, la un seminar de formare continua a mediatorilor, sustinut de catre aceasta in colaborare cu Ministerul Administratiei si cel al Justitiei din Ungaria.

In perioada imediat urmatoare, va deschide  sucursale in Oradea,Tg.Mures si Brasov.

Tudor Tatu, Presedinte UMB

COMUNICAT PENTRU PRESA 08.04.2010

CONFERINTA - MEDIEREA FINANCIAR-BANCARA, PREZENT SI VIITOR

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania (UMBR) organizeaza la Cluj conferinta Medierea financiar-bancara, prezent si viitor.

Evenimentul va avea loc in data de 24.04.2010, ora 10, la Hotel Central Melody din Piata Unirii nr.29.

 La eveniment vor participa membrii fondatori ai UMBR, experti in domeniul medierii din tara si din strainatate, reprezentanti ai bancilor, ai societatilor de leasing si de asigurari care isi desfasoara activitatea in judetul Cluj, reprezentanti ai asociatiilor de protectie a consumatorilor, clienti ai institutiilor financiar-bancare, reprezentanti ai instantelor de judecata si ai autoritatilor publice locale, precum si mediatori autorizati.

Evenimentul are ca scop infiintarea Sucursalei Cluj a UMBR, precum si promovarea medierii ca solutie alternativa de rezolvare a conflictelor din sistemul financiar-bancar, tinand cont de principiile medierii: impartialitate, neutralitate,  confidentialitate.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania isi propune ca prin activitatea membrilor sai, mediatori autorizati din toate judetele, sa contribuie in mod real la rezolvarea cat mai rapida a situatiilor conflictuale aparute la nivelul institutiilor financiar-bancare, constituirea de parteneriate cu asociatii ale mediatorilor din tara si strainatate, pentru schimburi de informatii si experiente, si organizarea de mese rotunde pentru informare cu privire la avantajele medierii.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania este specializata in medierea conflictelor dintre institutiile financiar-bancare (banci, societati de leasing sau de asigurari) si clientii lor, respectand Standardele Europene ale Medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) din Irlanda.

Conducerea Uniunii va face toate eforturile pentru ca mediatorii autorizati membri ai UMBR, prin intermediul formelor legale de exercitare a profesiei, sa asigure servicii de mediere la standarde ridicate, cu respectarea principiilor fundamentale ale profesiei.

Toti mediatorii autorizati membri ai UMBR au pregatirea necesara medierii conflictelor in domeniul financiar-bancar, fiind de profesie juristi, economisti, experti contabili autorizati, specialisti finante-banci, precum si absolventi ai unor cursuri de pregatire suplimentara in domeniu, efectuate atat in tara, cat si in state ale Comunitatii Europene.

Evenimentul va fi urmat de o conferinta de presa sustinuta de conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania.


Consiliul Director al UMBR


COMUNICAT PENTRU PRESA 02.04.2010

MEDIATORII AUTORIZATI, MEMBRI AI UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI, SUNT SINGURII MEDIATORI ABILITATI SA MEDIEZE CONFLICTELE DINTRE INSTITUTIILE FINANCIAR - BANCARE SI CLIENTII ACESTORA

Uniunea Mediatorilor Bancari este unica asociatie profesionala a mediatorilor autorizati, specializata in medierea conflictelor dintre banci si clientii acestora, precum si a medierii conflictelor dintre societatile de leasing, asigurari si clientii lor, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda.

Mediatorii autorizati, membri ai Uniunii Mediatorilor Bancari au pregatirea necesara medierii conflictelor in domeniul financiar - bancar, fiind de profesie juristi si specialisti finante banci, precum si absolventi ai unor cursuri de pregatire suplimentara, in medierea conflictelor financiar - bancare, efectuate in tara si Comunitatea Europeana.

Atunci cand bancile, societatile de leasing, asigurari si clientii acestora, doresc solutionarea pe cale amiabila, nejudiciara, a conflictelor dintre ei, tinand cont de multiplele avantaje ale medierii, evidentiate de cateva decenii de aplicare in statele occidentale dezvoltate, ii sfatuim sa consulte lista cu mediatorii autorizati, membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari, afisata pe site-ul uniunii, www.mediatorbancar.ro, sectiunea,,Membri UMB".

De asemenea, sfatuim institutiile financiar - bancare, solicitate prin invitatie scrisa de catre un mediator autorizat sa se prezinte la sediul sau, pentru incheierea ,,Contractului de mediere" la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, mai intai de a da curs invitatiei, sa verifice daca mediatorul care i-a adresat invitatia, este membru sau nu al Uniunii Mediatorilor Bancari, dupa care sa decida daca da curs sau nu invitatiei.

In cazul in care, o persoana fizica sau juridica doreste declansarea unui proces de mediere cu o banca creditoare, avand in vedere faptul ca, centralele bancilor sunt concentrate in Bucuresti, cu exceptia Banci Transilvania care isi are sediul in Cluj, iar medierea litigiilor in toate cazurile se efectueaza prin centrala bancii, ii sfatuim sa contacteze telefonic, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari la unul din numerele de telefon afisate pe site-ul uniunii, in sectiunea,,Contact", pentru ai repartiza cererea la unul dintre membrii UMB, iar in judetele in care nu avem membrii, la un mediator colaborator, a carei pregatire profesionala a fost testata de catre conducerea UMB in prealabil si exista un contract de colaborare intre Uniunea Mediatorilor Bancari si acesta.

Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, pot efectua servicii de medierea anumitor tipuri de conflicte care intervin intre banca si clienti: dobanzi calculate gresit, marirea nejustificata a dobanzilor ,,fixe” pe perioada derularii intregului contract, comisioane nejustificate, erori in procesarea tranzactiilor cu carduri, erori in procesarea tranzactiilor efectuate de clienti prin online banking, ori informatii incomplete sau neclare, operatiuni neautorizate in conturi, fraude bancare, inregistrari nejustificate ca rau platnic in cadrul Centralei Riscurilor Bancare(CRB) si Biroul de Credit, introducerea in contractele de credit a unor clauze abuzive, necomunicarea majorarii ratei dobanzii, modificarea clauzelor conventiei fara consultarea si acordul partilor contractante si neconsemnarea prin act aditional” semnat de ambele parti, prelucrarea cu intarziere a ordinelor de plata care aduc prejudicii clientilor.

De asemenea mediatorii autorizati, membri ai Uniunii Mediatorilor Bancari mai pot oferi servicii de medierea conflictelor intervenite intre clienti si banca, cum ar fi: neplata cu rea credinta de catre clientii debitori a datoriilor banesti ori de alta natura catre banca creditoare, plata repetata cu intarziere de catre clientii debitori peste data scadenta a datoriei, restabilirea situatiei anterioare declansarii procedurii insolventei de catre clientii debitori, refuzul platii nejusustificate din partea clientilor debitori bancii creditoare a dobanzilor si penalitatilor calculate legal, amenintarea, insultarea, calomnierea sau lovirea de catre clientii debitori a angajatilor bancilor creditoare, denigrarea bancilor in mass – media de catre clienti, depunerea de reclamatii nejustificate la ANPC si BNR in detrimentul bancilor etc.

Asiguram pe toti clientii nostrii, persoane fizice si persoane juridice ca, Uniunea Mediatorilor Bancari nu va precupeti nici un efort pentru ca mediatorii autorizati - membri ai Uniunii Mediatorilor Bancari, prin intermediul formelor de exercitare a profesiei, sa asigure servicii de mediere la standarde ridicate cu respectarea principiilor fundamentale ale medierii.

In curand, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari va elabora o procedura standard, privind medierea conflictelor bancare, care va fi afisata pe site-ul uniunii si transmisa tuturor centralelor bancilor impreuna cu tabelul mediatorilor autorizati, membrii ai UMB.

COMUNICAT PENTRU PRESA 31.03.2010

PROTOCOL INCHEIAT INTRE UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA SI ASOCIATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR CONSUMATORILOR - IASI

La data de 25.03.2010, UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Chisinau nr. 8, bl. M2, sc.C, p, ap. 81, avand Certificatul de în scriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 117 din 02.12.2009 la Judecatoria S 2 Bucuresti, reprezentata prin dl.Tudor Tatu in calitate de Presedinte si ASOCIATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR CONSUMATORILOR cu sediul in Iasi, str.Piata 14 dec.1989 nr.2B, avand Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr.12/A/07.01.2005, reprezentata prin dl.Ing.Vasile Cazan, in numele CONROM, in calitate de Presedinte, au incheiat un ,,Protocol de colaborare”, pe perioada nedeterminata.

Prin incheerea si semnarea protocolului, cele doua entitati de interes public isi recunosc in mod reciproc si neechivoc rolul important pe care il joaca in societate, prin promovarea unui sistem relational eficient si rezonabil intre furnizorii de bunuri si servicii si clientii acestora, prin apararea intereselor individuale, dar si de grup, respectiv prin prevenirea si medierea conflictelor intre furnizori si clienti, prin punerea la dispozitia cetatenilor a unor programe cu suport civic bazate pe solutii sociale moderne, transparente si europene, viabile din punct de vedere economic si juridic, accesibile din punct de vedere comunicational si legal, satisfacatoare pentru cele doua parti aflate in relatii litigioase.

Colaborarea intre cei doi parteneri semnatari ai protocolului, prin promovarea reciproca, sprinjinul in actiuni comune si dezvoltarea unor programe si activitati de informare cu implicatii puternice la nivel social, asigura stabilitatea, calitatea, acceptabilitatea relatiilor intre parti.

Obiectivele principale ale Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania sunt: sustinerea, protejarea si promovarea intereselor membrilor sai, mediatori autorizati din Romania si Uniunea Europeana, ca asociatie profesionala, dezvoltarea si imbunatatirea practicilor si procedurilor de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativa de solutionare a conflictelor la justitia traditionala, in mod special in domeniul financiar-bancar, activitati de promovare publica a notiunilor de baza despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere, ca procedura recomandata de catre Uniunea Europeana si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si unitati administrative, unor categorii sociale si profesii, perfectionarea pregatirii continue a mediatorilor membri ai uniuni in domeniul financiar-bancar si juridic, colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experienta, promovarea medierii, profesiei de mediator si imbunatatire a cadrului legal existent.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca medierea este ideala in situatie de interdependenta, de dorinta de relatie continua cand se urmareste stabilirea unei relatii mai eficace si eficiente intre parti.

Medierea poate fi utilizata in fiecare moment al evolutiei unei dispute si permite totodata relansarea negocierilor directe intre parti.

Potrivit statutului, Asociatia Pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor, are ca principale obiective: apărarea, promovarea și reprezentarea prin toate mijloacele legale a drepturilor și intereselor consumatorilor în raporturile cu agenții economici și instituțiile statului, educare,consilierea și informarea consumatorilor prin acțiuni proprii, publicații, studii de piață și orice alte mijloace de informare în masă, analizarea și rezolvarea sesizărilor formulate de consumatori, prin intermediul forțelor proprii ale asociației sau prin organele abilitate ale statului, dezvoltarea parteneriatului internațional în domeniul protecției consumatorilor, colaborarea cu organizații profesionale și cu instituții abilitate guvernamentale și neguvernamentale, cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor, în vederea respectării intereselor consumatorilor, îmbunătățirea cadrului legislativ general de protecție a consumatorilor, prin solicitări adresate autorităților, prin participarea la elaborarea standardelor sau a specificațiilor ce definesc bunurile de consum și serviciile, desfășurarea de activități publicistice și editoriale, formare profesională a adulților în domeniul protecției consumatorilor, conștientizarea prin acțiuni proprii a  agenților economici asupra drepturilor și intereselor consumatorilor.

În cei 19 ani de activitate, APIDC – România, prin activitățile desfășurate, a adus o contribuție semnificativă la apărarea și promovarea drepturilor consumatorilor, la îmbunătățirea nivelului de informare și educare a consumatorilor, precum și la consolidarea mișcării consumatoriste din România.

Presedinte UMB

Tudor Tatu

COMUNICAT PENTRU PRESA 26.02.200

 

Uniunea Mediatorilor Bancari a aparut ca o necesitate pe piata medierii din domeniul financiar-bancar romaneasc, dup ce ani de zile s-a incercat crearea unei institutii care sa solutioneze conflictele aparute  intre banci si clientii acestora.

Fondatorii Uniuni Mediatorilor Bancari, mediatori autorizati de catre Consiliul de mediere, au identificat aceasta necesitate pe piata medierii din domeniul financiar-bancar si au pus bazele infiintarii unei asociatii profesionale de profil constituita potrivit Actului constitutiv de mediatori autorizati conform Legii nr. 192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator, care si-au exprimat vointa de a se asocia pentru desfasurarea activitatii in domeniul medierii conflictelor aparute in sectorul financiar-bancar.

Fondatorii UMB si-au propus prin infiintare ca, membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, constituiti in una din formele de exercitare a profesiei avizate de catre Consiliul de mediere, la nivelul oraselor si municipiilor sa presteze servicii de mediere a conflictelor aparute intre banci, societatile de leasing, asigurare si clientii acestora, la un nivel ridicat de calitate, celeritate, neutralitate, impartialitate, confidentialitate

Din punct de vedere institutional, Uniunea Mediatorilor Bancari s-a constituit la data de 02.11.2009, sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, independenta, in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, precum si Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice cu respectarea prevederilor L 192/2006 privind medierea.

Uniunea detine Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009,emisa de Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 117 din 02.12.2009.

Scopul uniunii il constituie promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativa de solutionare a confictelor, apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale membrilor sai, potrivit legislatiei privind medierea, statutului si directivelor europene privind activitatea de mediere.

Uniunea Mediatorilor Bancari prin Statut, si-a propus ca nu se va angaja in nici o actiune care contravine principiilor sale, statutului, ordinii publice si legislatiei in domeniu, sa interfereaze activitatile unor organizatii politice, institutii publice ori asociatii ale mediatorilor.

Insa, avand in vedere refuzul Consiliului de mediere prin Presedintele Anca Elisabeta Ciuca si ulterior refuzul Vicepresedintelui Ioana Stoica, de a inregistra Uniunea Mediatorilor Bancari in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, instituit în conformitate cu prevederile art.24 din Legea 192/2006 și Hotărârea nr.1374/25.01.2009, folosind diverse motivatii puerile , nefundamentate juridic si vadit tendentioase in scop de sicana si razbunare, precum si elaborarea unui articol,avand ca autor pe numita Ioana Stoica, publicat in data de 10.02.2010 pe siteul www.mediator-apmr.ro,apartinand Asociatiei Profesionale a Mediatorilor Autorizati din Romania, din continutul caruia rezulta denigrarea imaginii  UMB si transmiterea catre mediatori a unor mesaje de punere in imposibilitatea luarii unei decizii personale in a adera la UMB si a-si desfasura activitatea de medierea conflictelor din domeniul financiar - bancar si de asemenea, refuzul celei in cauza, a acordarii dreptului la replica, solicitat de catre conducerea UMB, prin publicarea unui articol ce reliefeaza adevarul, in calitate de Presedinte al Uniunii Mediatorilor Bancari, am obligatia morala, fata de membrii UMB si potentialii clienti, sa lupt pana la capat, pentru a remedia imaginea uniunii, denigrata de cele doua persoane sus mentionate, grupul de interese si anturajul acestora, rau intentionate.

In consecinta, pe langa masurile legale intreprinse pana in prezent, respectiv:

- solicitarea Curtii de Apel Bucuresti in a obliga pe numita Ciuca Elisabeta Anca sa inregistreze UMB in RAF,

- sesizarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii privind pe Anca Elisabeta Ciuca, sesizarea Comisiei de disciplina privind pe Anca Elisabeta Ciuca ,

- solicitarea legala a inregistrarii si contestatia legala, pe termen scurt voi lua urmatoarele masuri:

- sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pivind pe Anca Elisabeta Ciuca si Ioana Stoica  pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si intereselor publice,

- sesizarea Comisiei de disciplina privind pe numita Ioana Stoica,

- inaintarea de petitii la Presedintele Romaniei, Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei, Avocatul Poporului, Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului, CSM, MJLC etc , precum si informarea:

- Sectiei de mediere din cadrul UIA, al carei membru sunt, Institutului International al Medierii din Irlanda, EUCON Germania, Mediarcom Portugalia,

- informarea partenerilor nostri din Ungaria, Austria, Grecia si Rusia(Moscova), American Bar Association, forumul Mondial al Centrelor de Mediere,- precum si a partenerii nostri din Australia, Pacificul de Est si Noua Zeelanda cu care avem relatii de corespondenta si colaborare si deasemenea, informarea dl.Manuel Barosso, Presedintele Consiliului Europei.

Pe termen lung, sesizarea Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Fac apel la toti mediatorii, prezenti si viitori, sa nu incline si sa nu adere la campaniile , prezente si viitoare, initiate de catre Anca Elisabeta Ciuca, Ioana Stoica , Popoviciu Daniela si alte persoane rau intentionate,  campanii denigratoare la adresa UMB si a conducerii accesteia precum si,  sa nu ia in considerare orice hotarare emisa de catre Consiliul de mediere in defavoarea UMB, acestea nu ii sunt opozabile juridic, din doua puncte de vedere.

UMB a fost infiintata in 02.11.2009 ,iar inscrierea in RAF a fost solicitata in data de 21.12.2009, aplicandu-se hotararile vechi, in al doilea rand, orice hotarare emisa de catre Cdm dupa data de 06.01.2010 este nula de drept, de la aceasta data membrii Cdm sunt in afara legii, ne mai avand dreptul sa emita hotarari si decizii precum si atributul organizarii alegerilor.

De la aceasta ultima data putem vorbi de trei infractiuni savarsite, neglijenta in serviciu, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si abuz in serviciu contra intereselor publice ale statului roman si cetatenilor ai Romaniei.

Indemn  toti mediatorii, in a adera la uniunea pe care o conduc, luindu-mi angajamentul ca, din UMB voi face REGINA asociatiilor profesionale ale mediatorilor iar in indeplinirea acestui deziderat, nimeni si nimic nu ma poate opri ori speria, fiind decat o chestiune de timp.

Toate aceste opuneri din partea personajelor de mai sus, travestiti in actori de comedie , sunt datorita faptului ca UMB le-a stricat involuntar afacerea, se ajunsese la discutia finala cu reprezentantii ARB, cine le va plati onorariul, clientul sau banca!

Deasemenea, asigur pe toti clientii nostrii, persoane fizice si persoane juridice, ca nu voi precupeti nici un efort pentru ca mediatorii autorizati - membri ai Uniunii Mediatorilor Bancari, prin intermediul formelor de exercitare a profesiei, sa asigure servicii de mediere la standarde ridicate cu respectarea principiilor fundamentale ale medierii.

Va multumesc.

Presedintele Uniunii Mediatorilor Bancari

Tudor Tatu

COMUNICAT PENTRU PRESA 18.02.2010

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, prin cererea nrNr.006 / 03.02.2010, a sesizat Comisia de disciplina din Cadrul Consiliului de mediere, cu privire la savarsirea de catre numita Anca Elisabeta Ciuca, Presedintele Consiliului de mediere, a mai multor fapte de natura disciplinara  prin care se incalca grav de catre aceasta, Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorului, in detrimentul membrilor Uniunii Mediatorilor Bancari si al institutiei medierii, fapte  ce nu fac cinste si onoare profesiei de mediator.

  Uniunea Mediatorilor Bancari a fost constituita din initiativa a cinci mediatori autorizati ca, asociatie profesionala reprezentativa la nivel national avand ca obiect apararea intereselor mediatorilor autorizati, promovarea medierii si asigurarea serviciilor de medierea conflictelor prin formele de exercitare a profesiei detinute de catre membrii uniunii, in toate domeniile de activitate cu precadere in sectorul financiar – bancar.

Uniunea a fost infiinta in baza Statutului si a Actului de constituire propriu obtinand personalitate juridica prin Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009 a Judecatoriei Sectorului 2, care a dispus inregistrarea acesteia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor existent in cadrul Judecatoriei Sectorului 2, pentru care a fost eliberat Certificatul de inregistrare nr.117 din 03.12.2009.

Uniunea are in componenta  ca membri, pe langa membrii fondatori, mediatori autorizati de insusi Consiliul de mediere, fiind infiintata in baza O.G. nr 26 si Lg. 192/2006 privind medierea.

Prin Hotararea 1374/25.01.2009,Consiliul de mediere a instituit Registrul National de evidenta al asociatiilor care activeaza in domeniul medierii in Romania, elaborand totodata procedura de inscriere si documentele pe care trebuie sa le depuna solicitantul dupa infiintare.

Conform acestei hotarari, la data de 21.12.2009 conducerea uniunii a solicitat Consiliului de mediere inregistrarea UMB in registru, prin cererea inregistrata la  secretariatul acestuia sub nr.1894 .

Inregistrarea conform hotararii Consiliului de mediere este una administrativa fara a fi supusa aprobarii plenului consiliului sau alta formalitate.

 In data de 21.01.2010 prin adresa nr.040, semnata de catre Presedintele Consiliului de mediere Anca Elisabeta Ciuca, comunica faptul ca nu poate inregistra Uniunea Mediatorilor Bancari in RAF intrucat uniunea nu se incadreaza in  prevederile art.24 din L - 192/2006 si cu care Consiliul de mediere colaboreaza pentru aplicarea dispozitiilor Legii 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, articol si lege, tocmai in baza careia Uniunea Mediatorilor Bancari a fost infiintata, erijanduse in instanta suprema si depasindu-si totodata atributiunile, intrucat inregistrarea nu este supusa aprobarii, facandu-se administrativ de catre Seful Secretariatului Tehnic.

Aceasta mai motiveaza faptul ca, data fiind lipsa unei hotarari referitoare la domeniile de specializare ale mediatorilor, precum si imposibilitatea de a extinde prevederile legii 192/2006 catre alte activitati, cum ar fi ,,mediatorul bancar, pentru care Consiliul de mediere nu are atributii, motive neimputabile mediatorilor intrucat legislatia in vigoare prevede posibilitatea mediatorilor de a se specializa intr-un anumit domeniu, prin alegere libera.

Prin acest  abuz, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari considera ca sunt incalcate grav drepurile membrilor uniunii si ale tuturor mediatorilor care au aspirat la inscrierea si activarea in UMB si care ulterior, si-au schimbat optiunea tocmai motivului refuzului nejustificat inregistrarii UMB in RAF, de catre numita Anca Elisabeta Ciuca Presedintele Consiliului de Mediere,creandu-le stare de nesiguranta, ingradindu-le dreptul la munca, imagine si dreptul de a-si alege singuri domeniile in care sa isi desfasoare activitatea ca mediator, neutru si impartial, avand in vedere si faptul ca, toate conflicte aparute in sectorul financiar – bancar se datoreaza nerespectarii de una dintre parti, tocmai a contractelor civile si comerciale, domenii de activitate prevazute de L-192/2006 privind medierea si Directiva 52 a Uniunii Europene privind obligarea statelor membre de a implementa medierea in aceste sectoare de activitate, comercial si civil.

In tot cuprinsul Statutului si al Actului de constituire nu se regaseste sintagma ,,Mediator Bancar”, in toate declaratiile de presa date de catre Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, se vorbeste de mediator autorizat, de neutralitate si impartialitate, precum si de procedura medierii conform L 192/2006.

Uniunea Mediatorilor Bancari  si-a elaborate propriul Cod de Etica, dupa modelul Institutului International de Medieresi Codul de Etica National elaborate de catre insusi Consiliul de mediere, neacceptand o alta forma de practicare a profesiei.

Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari dezaproba astfel de interpretari eronate ale legii, interpretari si nesocotiri samavolnice, din partea numitei Anca Elisabeta Ciuca, a unei Hotararii judecatoresti definitive si irevocabila, pentru care a devenit o practica obijnuita si intentionata din partea celei in cauza, in a frana progresul medierii si a-si satisface interesele personale folosindu-se de o institutie a statului, precum de un ONG propriu.

Drept dovada sta, ne organizarea intentionata, a alegerilor pentru formarea noului Consiliu de mediere in conformitate cu noile modificari aduse legii medierii si care obliga Consiliul de mediere sa organizeze noi alegeri in termen de 30 de zile de la publicarea in MO, respectiv pana in data de 06.01.2010, alegeri care nu au fost infaptuite, invocandu-se de catre cea in cauza si grupul de persoane apropiat, diverse motive puerile care nu au nicio legatura cu organizarea alegerilor si care nu constituie impediment in organizarea acestei activitati.

Consiliul Director al UMB nu agreaza astfel de sesizari, dar este pus in situatia  de a trece la masuri legale pentru a apara drepturile membrilor sai, mediatori autorizati, considerand epuizata calea amiabila, ca urmare a repetatelor interventii efectuate pe langa cea in cauza, care a refuzat si refuza in continuare dialogul pe tema de mai sus, iar unii dintre membrii Cdm din anturajul acesteia, care au intrat in dialog cu unii membrii ai CD al UMB au incercat sa denatureze realitatea.

 Consiliul Director al UMB considera ca, Presedintele Consiliului de mediere Ciuca Anca Elisabeta, s-a pus in slujba tertilor interesati in ne activarea unei institutii de profil care indeplineste activitati de mediere in sectorul financiar – bancar.

 Drept urmare, Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari  a solicitat Comisiei de disciplina, declansarea unei anchete interne si  cercetarea disciplinara fata de Anca Elisabeta Ciuca, privind comportamentul indoielnic in luarea deciziilor unilaterale,  neprofesionale care nu fac cinste corpului profesional al mediatorilor , incalcand grav art. 2.5, art. 2.8, art 3.2, art 3.3 , art  4.1, art.  4.2 si  art 5 din  Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorului, respectul fata de profesie si fata de confratii aceleiasi profesii, punand in evidenta lumina avantajele si interesele tertilor direct interesati de lipsa medierii in sectorul bancar, incalcand si inlaturand interesul mediatorilor, interesul public al statului roman si al Comunitatii Europene de nu a transpune, prin girul acordat de catre mediatorii si interesul public al statul roman, Directiva 52 a UE

Solicitarea adresata Comisiei de disciplina a fost intemeiata pe prevederile L -192/2006, Regulamentului de Organizare si Functionare al Cdm si a Codului de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorului, formand dosarul de cercetare disciplinara inregistrat in cadrul Consiliului de mediere sub nr.143/ 03.02.2010.

   Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari

 Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor media

COMUNICAT PENTRU PRESA 17.02.2010

 
 

La data de  01.02.2010 prin petitia nr. 820, Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, cu sediul in Bucuresti, B-dul Chisinau nr.8, bl.M2, ap.81, Sectorul 2, a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii privind pe numita Anca Elisabeta Ciuca Presedintele Consiliului de mediere.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, la data de 01.02.2010 a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la savarsirea, de catre numita Anca Elisabeta Ciuca Presedintele Consiliului de mediere, a mai multor fapte de discriminare in detrimentul Uniunii Mediatorilor Bancari si a incalcarii  mai multor drepturi constitutionale ale membrilor uniunii

 Uniunea Mediatorilor Bancari a fost constituita din initiativa a cinci mediatori autorizati ca, asociatie profesionala reprezentativa la nivel national avand ca obiect apararea intereselor mediatorilor autorizati, promovarea medierii si asigurarea serviciilor de medierea conflictelor prin formele de exercitare a profesiei detinute de catre membrii uniunii, in toate domeniile de activitate cu precadere in sectorul financiar – bancar.

Uniunea a fost infiinta in baza Statutului si a Actului de constituire propriu obtinand personalitate juridica prin Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009 a Judecatoriei Sectorului 2, care a dispus inregistrarea acesteia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor existent in cadrul Judecatoriei Sectorului 2, pentru care a fost eliberat Certificatul de inregistrare nr.117 din 03.12.2009.

Uniunea are in componenta  ca membri, pe langa membrii fondatori, mediatori autorizati de insusi Consiliul de mediere, fiind infiintata in baza O.G. nr 26 si Lg. 192/2006 privind medierea.

Prin Hotararea 1374/25.01.2009,Consiliul de mediere a instituit Registrul National de evidenta al asociatiilor care activeaza in domeniul medierii in Romania, elaborand totodata procedura de inscriere si documentele pe care trebuie sa le depuna solicitantul dupa infiintare.

Conform acestei hotarari, la data de 21.12.2009 conducerea uniunii a solicitat Consiliului de mediere inregistrarea UMB in registru, prin cererea inregistrata la  secretariatul acestuia sub nr.1894 .

Inregistrarea conform hotararii Consiliului de mediere este una administrativa fara a fi supusa aprobarii plenului consiliului sau alta formalitate.

In data de 21.01.2010 prin adresa nr.040, semnata de catre Presedintele Consiliului de mediere Anca Elisabeta Ciuca, comunica faptul ca nu poate inregistra Uniunea Mediatorilor Bancari in RA intrucat uniunea nu se incadreaza in  prevederile art.24 din L 192/2006 si cu care Consiliul de mediere colaboreaza pentru aplicarea dispozitiilor Legii 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, articol si lege, tocmai in baza careia Uniunea Mediatorilor Bancari a fost infiintata, erijanduse in instanta suprema si depasindu-si totodata atributiunile, intrucat inregistrarea nu este supusa aprobarii, facandu-se administrativ de catre Seful Secretariatului Tehnic.

Aceasta mai motiveaza faptul ca data fiind lipsa unei hotarari referitoare la domeniile de specializare ale mediatorilor, precum si imposibilitatea de a extinde prevederile legii 192/2006 catre alte activitati, cum ar fi ,,mediatorul bancar, pentru care Consiliul de mediere nu are atributii.

Prin acest  abuz, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari considera ca sunt incalcate grav drepurile membrilor uniunii, ingradindu-le dreptul la munca, imagine si dreptul de a-si alege singuri domeniile in care sa isi desfasoare activitatea ca mediator, neutru si impartial, avand in vedere si faptul ca, toate conflicte aparute in sectorul financiar – bancar se datoreaza nerespectarii de una dintre parti, tocmai a contractelor civile si comerciale, domenii de activitate prevazute de L-192/2006 privind medierea si Directiva 52 a Uniunii Europene privind obligarea statelor membre de a implementa medierea in aceste sectoare de activitate, comercial si civil.

In tot cuprinsul statutului si al actului de constituire nu se regaseste sintagma ,,Mediator Bancar”, in toate declaratiile de presa date de catre Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, se vorbeste de mediator autorizat, de neutralitate si impartialitate, precum si de procedura medierii conform L 192/2006.

Uniunea Mediatorilor Bancari  si-a elaborate propriul Cod de Etica, dupa modelul Institutului International de Mediere, parintele medierii in Europa si celelalte continente si Codul de Etica National elaborate de catre insusi Consiliul de mediere, neacceptand o alta forma de practicare a profesiei.

Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari dezaproba astfel de interpretari eronate ale legii, interpretari si nesocotiri samavolnice, din partea numitei Anca Elisabeta Ciuca, a unei Hotararii judecatoresti definitive si irevocabila pentru care a devenit o practica obijnuita si intentionata, din partea celei in cauza, pentru a frana progresul medierii si a-si satisface interesele personale folosindu-se de o institutie a statului, precum de un ONG propriu.

Sesizarea adresata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a fost intemeiata pe prevederile Declaratei Universale a Drepturilor Omului, Conventia Europeana a Drepturilor Omului la care Romania este parte, Constitutia Romaniei si pe LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare .

 Sesizarea Uniunii Mediatorilor Bancari a fost acceptata de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, formand dosarul nr. 33/2010, urmand ca la o data stabilita ulterior, Colegiul Director al CNCD sa convoace partile.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari

Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor media

COMUNICAT PENTRU PRESA : 12.02.2010

  COMUNICAT AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI REFERITOR LA PROBLEMELE PUSE IN DEZBATERE DE CATRE CONSILIUL DE MEDIERE       

Consiliul Director (CD) al Uniunii Mediatorilor Bancari (UMB) a hotarat sa exprime urmatoarele puncte de vedere, dupa consultari repetate, fata de opiniile cuprinse în P.V. al sedintei Consiliului de mediere (CM) din 18.12.2010, comunicatul CM din 6 ianuarie 2001, discutiile de la intalnirea organizata de CM in data de 23 ianuarie si luarile de pozitii ale altor asociatii si mediatori.

In data de de 12.02.2010 a avut loc  sedinta membrilor CD al UMB la care au fost dezbatute probleme actuale privind medierea, activitatea mediatorilor, aplicarea art. 6, 24, 75 si Art. III din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si masuri organizatorice privind UMB.

In primul rand CD apreciaza in mod pozitiv activitatea deosebita a UMB, de la infiintarea asociatiei, printr-o campanie de presa fara precedent prin amploarea difuzarii desfaurata de presedintele Tudor Tatu si vicepresedintele Constantin Asofronie (peste 40 de articole in presa centrala si cateva zeci in presa regionala si locala, 5 comunicate, 5 interviuri în emisiuni TV si doua la radio), precum si prin conferinta de prezentare a UMB din 28.01.2010 la care au participat 70 persoane, constituind ca si conferinta mediatorilor de la Brasov din 05.09.2009, organizata de aceiasi 2 mediatori, reuniunile cele mai ample ale mediatorilor de la publicarea legii medierii în anul 2006 pana în prezent.

Aceste cifre depasesc cu mult activitatea de promovare a medierii prin mass-media desfasurata de membrii CM în cei peste 3 ani de activitate sterila, sub asteptarile mediatorilor care-i platesc, iar ceea ce este mai grav, este ca aceste persoane au obstructionat si sabotat aceste reuniuni, desi ele urmareau depasirea blocajului in activitatea CM, promovarea medierii, organizarea mediatorilor, modificarile legislative necesare si alte probleme majore.

In campania de presa desfasurata de conducerea UMB si conferinta de prezentare, pe parcursul a aproximativ 75% din timp sau intindere s-au facut referinte la mediere in general si 25% medierii in domeniul financiar-bancar, specific asociatiei, toate cheltuielile fiind suportate de CD.

In contrast cu aceste servicii aduse renasterii medierii în Romania si atitudinea noastra din aceasta perioada, unii membri ai CM prin presedintele Anca Ciuca ne-au rasplatit cu refuzul ilegal, abuziv si discriminatoriu de a inscrie UMB în Registrul Național al Asociatiilor Profesionale ale Mediatorilor, desi au fost depuse toate actele necesare si se indeplinesc condițiile din lege si Hotararea nr. 1374/25.01.2009 a CM, poate mult mai bine decat multe din cele 23 asociatii inscrise.

Avand in vedere sustinerile eronate si netemeinice din rrspunsul presedintelui CM, CD al UMB a hotarat deschiderea actiunii in contencios administrativ, sesizarea Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, sesizarea Comisiei de disciplina a CM, in continuare discutand despre sesizarea Parchetului Curti de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu de catre Presedintelui CM, Anca Elisabeta Ciuca.

Presedintele CM a refuzat inscrierea motivand intre altele ca UMB a pus bazele unei noi profesii care nu are legatura cu legea medierii, desi este vorba in toate actele si declaratiile de o specializare a mediatorilor autorizati conform legii 192/2006, ca UMB nu poate fi inscrisa pentru ca, dupa 3 ani de functionare defectuoasa si cu multe neimpliniri, abuzuri si ilegalitati, membrii realesi in CM, nu au fost în stare sa adopte „nici o hotarare cu privire la domeniile de specializare a mediatorilor”!

Pe de o parte se recunoaste ca sintagma „mediator bancar” ar fi un domeniu de specializare a mediatorilor, asa cum reiese si din Actul constitutiv si Statutul UMB, iar pe de alta parte, lipsa de reglementare din culpa membrilor CM nu este imputabila mediatorilor autorizati care au dorit sa se asocieze dupa criteriul specializarii in domeniul financiar-bancar intr-o asociatie UMB, avand aceleasi drepturi ca alte asociatii de mediatori si sa practice medierea într-un mediu in care, pe fondul crizei financiare, numarul de conflicte a crescut foarte mult in ultimii ani.

In al treilea rand, CD al UMB constata ca CM, la numai 2 luni de functionare, se afla din nou in blocaj functional si de comunicare de o luna de zile, ca nu au fost pregatite si stabilite masuri de aplicare a Art. III din Legea nr. 370/2009 de modificare a legii medierii, care a instituit obligatia CM de a desfasura alegeri pana la data de 6 ianuarie 2010, ca la cererile noastre repetate si apoi ale altor mediatori, asociatii si chiar a 3 membri din CM, de a incepe de urgenta consultari cu asociatiile si de a modifica ROF al CM si regulamentul de organizare a alegerilor, unii membri ai CM au organizat la 23.01.2010 un simulacru de consultare la care au participat reprezentanti de la numai 7 din cele 23 asociatii inscrise in registrul CM si apoi de 2 saptamani nimic, retragandu-si comunicatul din 6.01.2010 si neinformand despre ce s-a discutat pe 23.01.2010.

Avand in vedere aceste considerente si lipsa de activitate si comunicare a CM, recidiva in depasirea termenului legal de organizare a alegerilor impuse de art. III si nesprijinirea initiativelor de colaborare cu instantele pentru aplicarea art. 6 din Legea nr. 370/2009 de la 03.03.2010, CD al UMB solicita tuturor celorlalte asociatii care nu si-au exprimat vreun punct de vedere fata de problemele puse in dezbatere, sa o faca in cel mai scurt timp dupa consultarea membrilor, inclusiv despre oportunitatea sesizarii Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, comisiilor juridice si de cercetare a abuzurilor, petitiilor si coruptiei din parlament, mass-mediei si cetatenilor, precum si despre ipoteza organizarii unei Conferinte Extraordinare a mediatorilor care sa aprobe liniile generale de modificare a actelor normative interne si modul de organizare a alegerilor.

Uitandu-va in urma, ar trebui sa ne dati dreptate si sa vedeti ca, deja s-a pierdut aproape un an de la alegerile contestate din mai 2009 si problemele pe care noi le-am sesizat si combatut nu au disparut, chiar amplificandu-se.

CD al UMB considera ca a asteptat destul 3 luni, cu interes, decenta si disponibilitate inceperea activitatii de cctre al doilea CM, validat în conditii cvasi-legale, aplicarea masurilor din noua lege si vazand ca majoritatea membrilor CM nu au de gand sa faca acest lucru, cheama ceilalti mediatori sa ni se alature, pentru a nu mai pierde iarasi un an de zile pana cand CM va incerca poate sa isi indeplineasca atributiile, dupa considerente abuzive si ilegale, dupa ce a dovedit incapacitate manageriala si rea-vointa in aplicarea legii.

Campania de aducere la legalitate si indeplinirea atributiilor de catre membrii CM va fi combativa. exigenta, participativa, deontologica, consultativa, publica si revocatorie la adresa acestora, sub deviza „Medierea nu-i a lor, este a noastra, a tuturor”.

Va asteptam langa noi!

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari

COMUNICAT PENTRU PRESA : 28.01.2010

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA A FOST LANSATA OFICIAL PE PIATA MEDIERII CONFLICTELOR DIN SECTORUL FINANCIAR - BANCAR

In data de 28 ianuarie 2010 cu incepere de la orele 10.00 la Rin Gran Hotel din Bucuresti, Sos.Vitan - Barzesti, Nr.7D, Sector 4, et.13, Sala ,,Bruxelles" a avut loc Conferinta de prezentare oficiala a UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA

Evenimentul,organizat din initiativa membrilor fondatori,a reunit peste sptezeci de persoane din randul oamenilor de afaceri, reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei,reprezentanti ai bancilor comerciale, societatilor de leasing si asigurari,a patronatelor, economisti, practicieni in insolventa, consilieri juridici,avocati, protectia consumatorului, cadre universitare,brokeri de asigurari, reprezentanti ai organizatiilor pentru apararea drepturilor omului,consumatori de produse financiare, mediatori autorizati si cursanti ai scolilor de formare a mediatorilor.

Cu aceasta ocazie au fost prezentate pe larg,obiectivele pe termen scurt si lung, scopul infiintarii si principalele litigii pe care membrii Uniunii Mediatorilor Bancari le pot media in sectorul financiar - bancar.

Deasemenea, au fost prezentate, avantajele pe care le ofera folosirea procedurilor de mediere, de catre diverse institutii,oamenii de afaceri si consumatorii de produse financiar - bancare pe timp de criza, precum si rolul mediatorului autorizat in relatia banca - client.

In prezent, Uniunea Mediatorilor Bancari este una dintre cele mai importante asociatii profesionale a mediatorilor autorizati din Romania, fiind specializata in medierea litigiilor aparute intre institutiile financiar - bancare si clientii acestora,respectand principiile medierii,prevazute in Standardele Internationale si Nationale de Formare a Mediatorilor.

Tudor Tatu, Presedintele UMB

COMUNICAT PENTRU PRESA : 20.01.2010

Uniunea Mediatorilor Bancari  exprima urmatorul punct de vedere fata de comunicatul Asociatiei Romane a Bancilor privind continuarea demersurilor privind infiintarea propriul mediator bancar care sa  se afle in subordinea sa.

Dupa ce ani de zile s-a incercat crearea unei institutii care sa incerce solutionarea conflictelor intre banci si cientii lor, dupa ce initiativa Asociatiei Romane a Bancilor de infiintare a Mediatorului Bancar treneaza din 2006, fiind avizata negativ de Consiliul Concurentei si Consiliul de mediere, inclusiv instanta de judecata, cu tot acordul Bancii Nationale a Romaniei,din lipsa unei legi care sa reglementeze activitatea unui mediator subordonat bancilor, iata ca s-a constituit  Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, formata din mediatori autorizati in conditiile Legii nr. 192/2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, inscrisi in Tabloul mediatorilor autorizati.

Uniunea Mediatorilor Bancari este infiintata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila in baza Actului Constitutiv si a Statutului propriu, fiind inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor existent la Judecatoria Sectorului 2, are CIF si cont bancar, nefiind un produs al proiectului Asociatiei Romane a Bancilor.

Chiar daca s-ar infiinta o institutie asemanatoare Avocatului poporului (Ombudsman) pentru domeniul bancar cum doreste ARB, aceasta nu se poate numi ,,Mediatorul Bancar” din urmatoarele motive:

- medierea este definita ca o alternativa de solutionare a conflictelor, pe cale amiabila, prin apelarea la o terta persoana autorizata ca mediator în conditiile Legii nr. 192/2006, practicarea medierii de persoane neautorizate fiind considerata infractiune, prin recentele modificari ale legii;

- mediatorul isi exercita atributiile cu consimtamantul si la alegerea partilor, nu desemnati de conducerea unei institutii, cu respectarea principiilor medierii, respectiv independenta fata de parti, impartialitate, neutralitate si confidentialitate;

- persoanele aflate in orice fel de raporturi cu bancile – serviciu, colaboratori dintre mediatorii autorizati, asociatie patronata de banci, nu se vor putea numi mediatori, pentru ca nu ar respecta legislatia si practica internationala si nationala in domeniul medierii;

- un mediator nu face cercetari, nu emite hotarari, ci ajuta partile sa ajunga la o solutie convenabila pentru ele, dincolo de formalismul si birocratia institutiilor judiciare si jurisdictionale;

Chiar daca altii considera necesar acest Ombudsman bancar, el ar fi tot o institutie publica cu rol jurisdictional, care nu ar fi de preferat ca si instantele, pentru solutionarea litigiilor intre banci si clienti, in plus, cum ar fi daca s-ar infiinta cate un Ombudsman pentru fiecare domeniu in care exista conflicte intre furnizori si consumatori?

Clientii nemultumiti de relatia cu bancile, in afara de mediatorii bancari, vor putea sa se adreseze in continuare A.N.P.C. sau instantelor de judecata.

Daca va fi infiintata institutia Ombudsman-ului Bancar, acesta nu va media conflictele intre banci si clientii lor, nu va da hotarari in favoarea uneia din parti, ci probabil, va incerca sa verifice administrativ temeinicia reclamatiilor si sa emita recomandari si eventual sanctiuni pecuniare in cazul dovedirii vinovatiei bancilor.

Deci va fi o institutie publica cu atributii administrativ - jurisdictionale asemanatoare Avocatului poporului sau Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului.

Indiferent de aceste autoritati sau existenta instantelor de judecata, partile conflictului au posibilitatea sa solutioneze conflictul dintre ele pe cale amiabila, prin mediere, cu ajutorul mediatorilor Uniunii Mediatorilor Bancari, gasindu-se o solutie reciproc acceptata, cu avantaje pentru ambele parti, mai rapida, mai putin costisitoare, confidentiala, ca alternativa la hotararile institutiilor cu atributii judiciare sau jurisdictionale deja existente in Romania.

Noile modificari survenite la legea medierii, intrate in vigoare la data de 06.12.2009, interzice practicarea profesiei de mediator in alte conditii decat cele prevazute in Legea nr. 192/2006, calificandu-le  drept infractiune.

Mediatorii, membrii ai UMB, sunt de profesie juristi, economisti si specialisti finante-banci avand pregatirea necesara, in domeniul medierii conflictelor financiar-bancare si in oricare domeniu de activitate respectiv, civil, penal, economic, administrativ, litigii de munca, comunitate etc.

Si in celelalte state, Austria, India, Australia, Noua Zeelanda etc., mediatorii bancari au aceiasi pregatire cu a mediatorilor din UMB, cu diferenta ca acestia sunt angajatii unor asociatii ai bancilor fiind plati de catre banci si se supun regulilor angajatorului ceia ce incearca si bancherii sa faca.

In data de 28.01.2010, UMB va organiza o conferinta de prezentare oficiala a uniunii sustinuta la Rin Gran Hotel, Sala Bruxelles, cu incepere de la orele 10.00, la care au fost invitati sa participe clientii institutiilor financiar-bancare, specialisti financiar-bancari, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din Primaria Capitalei si sectoare, ai MJLC, mediatori autorizati si reprezentantii ai mass-media etc.

Prezentare se va incheia cu o conferinta de presa.

Uniunea Mediatorilor Bancari nu se va angaja in nicio actiune care contravine principiilor sale, statutului, ordinii publice si legislatiei in domeniu, interfereaza activitatile unor organizatii politice sau institutii publice, afecteaza prestigiul si unitatea mediatorilor si ale profesiei.

Tudor Tatu
Presedinte Uniunea Mediatorilor Bancari

COMUNICAT PENTRU PRESA : 05.01.2010

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI SI-A INCEPUT ACTIVITATEA IN NOUL AN 2010 CU DREPTUL

Desi nou aparuta pe piata medierii, Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania a avut si are in continuare un impact pozitiv in randul oamenilor de afaceri, societatilor comerciale, clientilor bancilor,ai firmelor de leasing si asigurari.

De la lansarea, care a avut loc la inceputul lunii decembrie a anului 2009, pe adresa de e-mail a uniunii si telefonic au fost primite zeci de mesaje de felicitare si sustinere din partea mai multor personalitati ce conduc societati si firme de top din Romania,inclusiv mesage de felicitare din partea unor institutii specializate in medierea conflictelor bancare care activeaza la nivelul Uniunii Europene.

Anul 2010 este un an promitator pentru Uniunea Mediatorilor Bancari, incepandu-si activitatea cu dreptul.

In a doua zi lucratoare a anului primul caz de mediere din domeniul bancar a fost repartizat la Oradea unui membru al uniunii.

In aceasta perioada, Uniunea Mediatorilor Bancari are in desfasurare semnarea unui protocol de colaborare cu una dintre cele mai importante institutii ce activeaza la nivel national si care inglobeaza peste 34.000 de membri.

Deasemenea, tot in aceasta perioada, se are in vedere semnarea unui protocol cu Institutul Bancar Roman pe linia pregatirii si perfectionarii continue a membrilor uniunii.

In a doua decada a lunii ianuarie UMB va organiza un seminar si o conferinta de presa avand ca tema avantajele folosirii procedurii medierii in cele trei sectoare de activitate financiar - bancare,iar in luna martie,organizarea unui seminar international la care vor participa invitati de marca din domeniul medierii bancare europene.

O chestiune imbucuratoare este aceea ca foarte multe persoane care lucreaza in domeniul financiar - bancar si care nu sunt mediatori autorizati, ne contacteaza aproape zilnic interesandu-se cum pot deveni membri ai uniunii.

Fata de acest aspect in prima sedinta a C.D se va lua in discutie incheierea unui protocol de colaborare cu unul dintre furnizorii de formare a mediatorilor, avizati de catre Consiliul de mediere pentru ca acesti solicitanti sa urmeze cursurile de formare a mediatorilor decat la acesta.

Uniunea Mediatorilor Bancari inca de la aparitia ideii de infiintare si-a propus ca membrii sai sa aiba ce media, iar clientii bancilor,ai firmelor de leasing si asigurari sa isi poata rezolva litigiile prin mediere,mult mai usor.

Activitatea UMB nu va fi cuantificata in seminarii,conferinte sau congrese ci in numarul de medierii pe care le vor desfasura membrii uniunii,conferintele si seminariile vor fi activitati adiacente pregatirii si perfectionarii continue a mediatorilor autorizati.

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI
Bucuresti- B-dul Chisinau nr.8,Sectorul 2
Tel/fax: 0216281218
Mobil: 0744750036/ 0745515542 /0761526584
E-mail: office@mediatorbancar ;
mediatorbancar@yahoo.com
Web; www.mediatorbancar.ro

 

COMUNICAT PENTRU PRESA : 05.12.2009

S-A INFIINTAT UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI

Uniunea Mediatorilor Bancari a fost infiintata în data de 11 noiembrie 2009 din initiativa unor mediatori autorizati in conditiile legii nr. 192/2006 de catre Consiliul de mediere, inscrisi in ,,Tabloul mediatorilor autorizati", avand ca activitati de baza promovarea medierii si medierea conflictelor din sistemul bancar, al societatilor de leasing si al asigurarilor.

Activitatea mediatorilor bancari urmeaza si respecta principiile de baza ale medierii, respectiv legalitatea, neutralitatea, impartialitatea, confidentialitatea si disponibilitatea partilor de a alege calea medierii si solutia cea mai buna pentru rezolvarea conflictului, incadrându-se în prevederile Legii 192/2006 privind activitatea de mediere.

Uniunea Mediatorilor Bancari s-a constituit sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala, independenta si apolitica, în temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia României si în conformitate cu legea româna, directivele europene privind activitatea de mediere si statutului sau.

Obiectivele Uniunii Mediatorilor Bancari urmaresc: reprezentarea si apararea intereselor membrilor sai, perfectionarea pregatirii lor profesionale, promovarea principiilor medierii în domeniile de interes general si in special in domeniul financiar/bancar, colaborarea cu institutii si asociatii nationale si internationale in domeniu.

Activitatea Uniunii Mediatorilor Bancari se va materializa în sprijinirea membrilor sai in activitatea de mediere, elaborarea de propuneri pentru perfectionarea cadrului legal, promovarea medierii prin toate mijloacele, realizarea unui dialog permanent si o buna cooperare cu institutii precum Consiliul de Mediere, asociatiile profesionale ale mediatorilor autorizati, Asociatia Romana a Bancilor, Banca Nationala a României, Institutul Bancar Roman, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, A.N.P.C., UNBR, UCCJR, Asociatia Oamenilor de Afaceri, Asociatia Clientilor Bancilor, Ministerul Finantelor Publice, s.a.

Pe agenda Uniunii Mediatorilor Bancari sunt incluse programe de perfectionare în domenii de interes pentru mediatorii autorizati specializati in medierea conflictelor din sistemul bancar, leasing - ului si al asigurarilor, participarea la seminarii si conferinte interne si internationale, derularea unor proiecte comune de mediere a conflictelor la nivelul sistemului financiar - bancar.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca medierea este cea mai convenabila cale de solutionare a conflictelor intre banci si clientii lor, iar prin formele de exercitare a profesiei exercitate de membrii sai va contribui, ca si in alte state, in mod real la stingerea conflictelor aparute intre banci, societatile de leasing, societatile de asigurare-reasigurare si clientii acestora.

Indiferent de existenta altor autoritati sau instantelor de judecată, partile conflictului au posibilitatea sa solutioneze conflictul dintre ele pe cale amiabila, prin mediere, cu ajutorul mediatorilor bancari, gasindu-se o solutie reciproc acceptata, cu avantaje pentru ambele parti, mai rapida, mai putin costisitoare, confidentiala, ca alternativa la hotararile institutiilor cu atributii judiciare sau jurisdictionale deja existente in Romania.

In aceste conditii, medierea poate fi utilizata in fiecare moment al unei dispute si permite totodata pastrarea unei bune relatii intre banci si clientii lor.

Uniunea va incepe constituirea de filiale in toate orasele din Romania in care sunt concentrate unitati bancare, societati de leasing si societati de asigurare-reasigurare, prin membrii sai, mediatori autorizati ale caror date de contact vor fi transmise si afisate la toate bancile si care vor urma stagii scurte de specializare in domeniu.

In a doua decada a lunii decembrie 2009 Conducerea Uniuni Mediatorilor Bancari va organiza o festivitate de lansare oficiliala a uniunii urmata de o conferinta de presa.

Programul,participantii,locatia,data si ora desfasurarii festivitatii de deschidere si al conferintei de presa vor fi anuntate in urmatoarea perioada de timp.

Pentru detalii si alte informatii putem fi contactati la:

- telefon/fax: 0216281218

- mobil: 0745515542 si 0743 014101

- e-mail: mediatorbancar@yahoo.com

- site: www.mediatorbancar.ro

Presedinte

Tudor Tatu