COMUNICATE SI ANUNTURI UMB

 

http://ridja.r.i.pic.centerblog.net/c1ecc979.gif

Prin Sentinta civila nr. 3414 data in dosarul nr.1364/2/2010 Curtea de Apel Bucuresti a obligat paratul Consiliul de mediere sa inregistreze in RNAF , petenta Uniunea Mediatorilor Bancari.

Curtea de Apel Bucuresti a statuat ca parata Consiliul de mediere prin refuzul neinregistrarii in RNAF a Uniunii Mediatorilor Bancari si-a depasit competentele legale, calificandu-l drept ,,abuz si exces de putere” , imbracand un caracter nejustificat.

Curtea a mai statuat ca medierea in domeniul financiar - bancar intra,, fara tagada” in sfera de reglementare a L 192/2006 iar afirmatia reclamantei (UMB), potrivit careia mediatorii membrii ai asociatiei nu fac parte dintr-o alta profesie, ci sunt mediatori autorizati specializati insa in domeniul financiar bancar,,este corecta” .

Curtea mai retin faptul ca, nu poate admite ca fiind un argument pertinent si apt a considera refuzul ca fiind justificat ca membrii UMB nu au experienta adecvata in domeniul de mediere financiar- bancara pe motiv ca, a se sustine ca expertiza int-un domeniu se obtine numai dupa stabilirea de catre Consiliul de mediere a specializarilor in activitatea de mediere si dupa autorizarea si desfasurarea unor programe de formare profesionala inseamna a accepta ca la data introducerii actiunii, asadar la cativa ani de la data intrarii in vigoare a Legii, nu exista mediatori specializati in niciun domeniu de activitate, concluzie greu de retinut.

In plus Curtea a mai retinut faptul ca, nu trebuie confundat termenul de ,, specializare” , ce face referire la domeniul in care apare disputa ce face obiectul medierii, cu cel de specializare, in sens de experienta efectiva a fiecarui mediator din respectiva specializare.

Membrii UMB isi asuma raspunderea in limitele legii in activitatea de mediere cu precadere in domeniul financiar - bancar, fiind fara tagada ca, in Romania exista persoane care au profesat in domeniul financiar - bancar si au experienta in disputele de acest gen.

Curtea a statuat la final ca, atata timp cat  L 192/2006 permite inregistrarea UMB in registru, considera ca dreptul de apreciere al Consiliului de mediere(n.r. citeste Anca Elisabeta Ciuca) a fost exercitat prin ,, exces de putere “ iar hotararile emise ulterior, actului administrativ atacat nu isi pot produce efecte fata de Uniunea Mediatorilor Bancari si membrii acesteia.

Avand in vedere decizia sus mentionata, Consiliul de mediere, obligat, prin autointitulata presedinte anca elisabeta ciuca( in istoria medierii numele celor noua mediatori care ocupa functiile ilegal in Cdm vor aparea scrise de aici inainte cu litere mici) a emis in data de 05.05.2011 Decizia cu nr. 1176 de inregistrare a Uniunii Mediatorilor Bancari in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor si comunicata conducerii UMB in data de 11.08.2011.

Conducerea UMB  considera refuzul inregestristarii UMB in RNAF un abuz grosolan venit din partea unor persoane care nu mai aveau calitatea de membru al Consiliului de mediere, iar emiterea acestei decizii, de asemenea, o considera emisa de o persoana care nu are calitatea de membru in Consiliul de mediere.

CD al UMB se va intalni in cursul saptamani urmatoare si va analiza conditiile emiteri deciziei, data emiteri deciziei,  tardivitatea inregistrarii deciziei la Cdm, tardivitatea a comunicari, tardivitatea de operare a inscrierii in RNAF etc

In continuare conducerea UMB va intreprinde toate demersurile legale pentru a primi daunele provocate de membrii ilegali ai Consiliului de mediere ocazionate de acest circ premeditat de numita anca elisabeta ciuca si clica ilegala.

Redam mai jos decizia emisa de Consiliul de mediere si semnata de presedinta ilegala anca elisabeta ciuca

inscriereumb.jpg

 

 

http://ridja.r.i.pic.centerblog.net/c1ecc979.gif

Prin Sentinta civila nr. 3414 data in dosarul nr.1364/2/2010 Curtea de Apel Bucuresti a obligat paratul Consiliul de mediere sa inregistreze in RNAF , petenta Uniunea Mediatorilor Bancari.

Curtea de Apel Bucuresti a statuat ca parata Consiliul de mediere prin refuzul neinregistrarii in RNAF a Uniunii Mediatorilor Bancari si-a depasit competentele legale, calificandu-l drept ,,abuz si exces de putere” , imbracand un caracter nejustificat.

Curtea a mai statuat ca medierea in domeniul financiar - bancar intra,, fara tagada” in sfera de reglementare a L 192/2006 iar afirmatia reclamantei (UMB), potrivit careia mediatorii membrii ai asociatiei nu fac parte dintr-o alta profesie, ci sunt mediatori autorizati specializati insa in domeniul financiar bancar,,este corecta” .

Curtea mai retin faptul ca, nu poate admite ca fiind un argument pertinent si apt a considera refuzul ca fiind justificat ca membrii UMB nu au experienta adecvata in domeniul de mediere financiar- bancara pe motiv ca, a se sustine ca expertiza int-un domeniu se obtine numai dupa stabilirea de catre Consiliul de mediere a specializarilor in activitatea de mediere si dupa autorizarea si desfasurarea unor programe de formare profesionala inseamna a accepta ca la data introducerii actiunii, asadar la cativa ani de la data intrarii in vigoare a Legii, nu exista mediatori specializati in niciun domeniu de activitate, concluzie greu de retinut.

In plus Curtea a mai retinut faptul ca, nu trebuie confundat termenul de ,, specializare” , ce face referire la domeniul in care apare disputa ce face obiectul medierii, cu cel de specializare, in sens de experienta efectiva a fiecarui mediator din respectiva specializare.

Membrii UMB isi asuma raspunderea in limitele legii in activitatea de mediere cu precadere in domeniul financiar - bancar, fiind fara tagada ca, in Romania exista persoane care au profesat in domeniul financiar - bancar si au experienta in disputele de acest gen.

Curtea a statuat la final ca, atata timp cat  L 192/2006 permite inregistrarea UMB in registru, considera ca dreptul de apreciere al Consiliului de mediere(n.r. citeste Anca Elisabeta Ciuca) a fost exercitat prin ,, exces de putere “ iar hotararile emise ulterior, actului administrativ atacat nu isi pot produce efecte fata de Uniunea Mediatorilor Bancari si membrii acesteia.

Mai jos redam integral continutul sentintei:

h1.jpg

h2.jpg

h3.jpg

h4.jpg

h5.jpg

h6.jpg

h7.jpg

30.11.2010. SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI DIRECTOR AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI

In data da 29.11.2010 cu incepere de la orele 14.00,la sediul UMB din Bucuresti a avut loc  sedinta de lucru a Consiliului Director al UMB.

Pe ordinea de zi a sedintei sa aflat:

-  examinarea si aprobarea cererilor de inscriere in UMB depuse pana la data de 23.11.2010;

- aprobarea strategiei de promovare si aplicare a medierii  pe 2011 in domeniul financiar bancar;

- analizarea deschiderii unei noi sucursale a UMB pe regiunea de est;

- analizarea propunerii privind introducerea unui examen selectiv la primirea mediatorilor in UMB, incepand cu anul 2011 , avand in vedere discutiile purtate cu mai multi magistrati specializatii in judecarea litigiilor comerciale;

- eliminarea taxei de inscriere si administrare dosar, ramanand decat cotizatia anuala si introducerea taxei de examinare.

- modul de efectuare al informarii gratuite conform L 202/206, pentru care s-a luat hotararea informarii prin intermediul site-urilor iar pentru redactarea procesului verbal si consumabile se va percepe o taxa de 150 lei si respectiv 50 lei pentru utilitati(curent electric, apa, telefon, fax, stationare etc)

- alte probleme

Consiliul Director al UMB

24.11.2010. ANUNT PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE VICE-PRESEDINTE SI MEMBRU AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI A D-LUI ASOFRONIE CONSTANTIN

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, luand act de cererea D-lui Asofronie Constantin, a dispus eliberarea acestuia din functia de Vice-presedinte si membru cu drepturi depline al UMB incepand cu data de 24.11.2010.

La aceiasi data, Consiliul Director al UMB a decis ca interimatul functiei de Vicepresedinte  sa fie asigurat de catre D-l Marian Berar, Director de Marketing si relatii externe, pana la expirarea de drept a mandatului functiei de vicepresedinte.

Consiliul Director isi exprima regretul demisionarii si plecarii definitive a D-lui Asofronie Constantin din cadrul Uniunii Mediatorilor Bancari si tot odata ii ureaza noi realizari in ceia ce si-a propus pentru viitor.

Asa sa ii ajute Dumnezeu!

CD al UMB

25.10.2010. RAPORTARE STATISTICI

In atentia membrilor UMB!

Pana la data de 08.11.2010 va rugam sa transmitei pe adresa de e-mail mediatorbancar@yahoo.com urmatoarele informatii:

1. nr. medieri efectuate in domeniul bancar

a) cu contract de mediere - solutia

b) cu contract de premediere

2. nr. medieri efectuate in domeniul leasingului

a) cu contract de mediere - solutia

b) cu contract de premediere

3. nr medieri in domeniul asigurarilor

a) cu contract de mediere - solutia

b) cu contract de premediere

4. nr. medieri efectuate din alte domenii

a) cu contract de mediere - solutia

b) cu contract de premediere

5. participarea la cursuri de perfectionare, perioada si furnizorul

6. participarea la conferinte de specialitate, seminarii etc, perioada si organizatorul

Datele ne sunt necesare in vederea realizarii bilantului anual a carei prezentare va fi efectuata in cadrul Adunarii generale anuale, a carei data va va fi comunicata in timp real

Secretariatul General a UMB

19.10.2010. IN ATENTIA MEMBRILOR UMB

Stimati membri UMB

In cadrul prerogativelor functiei pe care o indeplinesc de Presedinte al UMB conferite de statut, se afla si aceia de a emite si semna hotarari si decizii.

Ca atare va aduc la cunostinta ca azi 19.10.2010, cu consultarea Secretariatului General al UMB, am luat hotararea ca toate invitatiile adresate institutiilor financiar - bancare precum si alte documente adresate acestora, in antet , sa poarte toate datele de identificare ale Uniunii Mediatorilor Bancari urmata de forma de exercitare a merdiatorului si nr. de inregistrare.

Deasemenea a fost luata hotararea ca invitatiile sau alte documente transmise institutiilor financiar -  bancare, sa nu poarte pe ele date de identificare ori sigla Consiliului de mediere sau altei asociatii profesionale.

Tot odata a fost luata hotararea ca fiecare membru in parte sa foloseasca o stapila in diametru de 30 mm, in care sunt inserate urmatoarele mentiuni ,, Romania - judetul", ,, Uniunea Mediatorilor Bancari", dispuse in cerc iar in mijloc, forma de exercitare a profesiei,, birou, scm etc.

In perioada urmatoare vor fi elaborate ,,Statutul mediatorului, membru al UMB" si ,,ROI" care va cuprinde printre altele stagiile de pregatire si formare profesionala continua, precum si procedura cercetarii si sanctionarii disciplinare si modul de sesizare al comisiei de etica si disciplina.

Pana la data de 01.11.2010 toti membri UMB au obligatia de a transmite Secretarului Genal, Dl David Burnei, o informare scanata, ca au realizat si vor indeplini hotararea luata privind antetul , informare care va purta amprenta stampilei dupa modelul sus mentionat.

Folosirea antetului si a stampilei personalizate atesta apartenenta la UMB si nu va crea confuzie intre dvs si cei lalti mediatori comunitari.

In cazul in care din cvarii motive nu mai activati ca membru al UMB, stampila va fi distrusa, ocazie cu care, aveti obligatia sa inaintati Secretariatului General PV-ul de distrugere in termen de 5 zile de la pierderea calitatii de membru..

Secretariatul General in urma pimirii PV-ului  se va ingriji de a afisa pe site-ul UMB, distrugerea stampilei.
In cazul nerespectarii hotararii si a termenului de transmitere a celor solicitate, CD al UMB va dispune.

Presedinte UMB

Tudor Tatu

15.10.2010. IN ATENTIA MEMBRILOR UMB CARE SUNT RESTANTIERI LA PLATA COTIZATIEI SI A TAXEI DE INSCRIERE

Stimati membri UMB

Va adresam rugamintea sa indepliniti urmatoarele cerinte statutare in calitate de membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari:

1. pentru restantieri, achitarea la zi, in cel mai scurt timp a taxei de inscriere si a cotizatiei lunare, ambele fiind asumate in momentul aderarii la UMB;
2. pentru toti membrii, achitarea c/v cotizatiei lunare pentru lunile noiembrie si decembrie 2010, pana la data de 01.11.2010 ( exceptie membrii care au platit cotizatia aferenta anului 2010);
3. copia de pe dovada platii se va expedia pe adresa mediatorbancar@yahoo.com.

De la momentul infiintarii si pana in prezent, membrii Consiliului Director au sustinut material, acoperirea cheltuielilor administrative si de promovare si o vor face si in continuare, dar in limita posibilitatilor.
Va informam ca incepand cu data de 01.11.2010, membrii care nu-si vor indeplini obligatiile financiare fata de UMB, vor fi suspendati pe o durata de 3 (trei luni), sanctiunea fiind inscrisa pe Tabloul Mediatorilor Bancari.

In cazul in care membru restantier nu se va achita de obligatie in decursul acestor trei luni, dupa expirarea perioadei, va fi radiat din tablou si exclus din UMB, putand fi reprimit la cerere dupa un an de zile,  facand dovada depunerii tuturor eforturilor in promovarea uniunii si a intereselor membrilor sai.

Va multumim pentru intelegere!

Cu stima si aleasa consideratie,

Secretar General UMB
David Burnei

17.09.2010. CURTEA DE APEL BUCURESTI A OBLIGAT CONSILIUL DE MEDIERE SA INREGISTREZE UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI IN REGISTRUL ASOCIATIILOR PROFESIONALE ALE MEDIATORILOR

No Coment!

Curtea De Apel Bucuresti

Numar unic dosar: 1364/2/2010
Înregistrat in data de: 15.02.2010
Obiect dosar: obligare emitere act administrativ
Materia juridica: Contencios administrativ si fiscal
Stadiu procesual: Fond
Parti: UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI : Reclamant
CONSILIUL DE MEDIERE : Parat
TERMENE DE JUDECATA:  
Data Solutie Detalii
03/09/2010 Am.pr.10.09.2010 Am.pr.15.09.2010 Adm.actiunea.Obliga parata sa inregistreze asociatia reclamanta Uniunea Mediatorilor Bancariîn Registrul National al Asociatiilor Pofesionale a mediatorilor

17.09.2010. COMUNICAT UMB

Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari isi exprima ingrijorarea in legatura cu modul cum membrii fara portofoliu ai Consiliului de mediere inteleg sa isi faca datoria in a actiona, in vederea implementarii medierii in Romania, adusa la stadiul de convalescenta voit, de catre  unii dintre acestia.

Membrii Consiliului de mediere neavand girul a 2/3 dintre mediatori, in cadrul unei conferinte extraordinare pentru a asigura interimatul, toate hotararile si deciziile luate de catre acestia incepand cu data de 06.01.2010 sunt nule de drept.

Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari a hotarat introducerea unei actiuni in instanta solicitand constatarea obligatiei membrilor Cdm de a organiza alegeri pana in data de 06.01.2010 conf. art III din L 370/2009, constatarea nulitatii tuturor hotararilor si deciziilor emanate de la Cdm dupa aceasta data si in accesoriu, emiterea unei Ordonante Presedentiale care sa interzica membrilor Cdm sa mai emita decizii si hotarari, inclusiv obligarea la punerea in aplicare a art. III din Legea 370/2009 cu privire la organizarea alegerilor, modul cum se va desfasura aceasta activitate urmand a fi  hotarat de asociatiile profesionale si mediatorii autorizati neinscrisi inca in asociatii.

In paralel, unii membrii ai CD al UMB au hotarat introducerea in instanta a unei actiuni in constatarea unui drept, respectiv dreptul de a alege si de a fi ales pana la data de 06.01.2010, in lumina art. III din L 370/2009.

CD al UMB nu concepe ca alegerile sa fie organizate de catre unii membri ai Cdm sunt incepand cu data de 06.01.2010 in confict cu legea medierii si Coul penal.

Presedintele fara portofoliu al Consiliului de mediere, Anca Elisabeta Ciuca, prin comunicatul transmis catre mediatori in seara zilei de 17.09.2010, a intrecut limita bunului simt si a decentei mediatorului autorizat, aruncand nu stim pentru a cata oara Consiliul de mediere in conflict deschis cu alte institutii si organizatii profesionale, doar pentru considerente personale, neexistand vreo hotarare a Cdm in acest sens si inalcandu-si atributiile legale si obligatiile reiesite din Codul etic.

Si de aceasta data, a dat dovada de incapacitate manageriala si lipsa de respect fata de mediatori.

Consiliul de mediere are atributii in avizarea si autorizarea cursurilor de formare profesionala, insa nu are atributii in a obliga mediatorii sa se specializeze sau nu intr-un anumit domeniu contrar vointei lor sau sa se amestece in treburile interne ale unei organizatii profesionale.

Deasemenea, specializarea mediatorilor nu poate fi impusa de catre Consiliul de mediere, la un anumit formator sau scoala de formare, dintre cele pe care le patroneaza membrii aceluiasi consiliu.

Ideia emisa de Consiliul de mediere precum ca mediatorul bancar nu este o specializare a mediatorilor, este o falsa interpretare a realitatii, o interpretare non juridica facuta de un non jurist.

Denumirea sui-generis ,,mediator bancar” este o denumire folosita si lansata de presa in articole si reportajele Tv si insusita in vocabularul curent de catre justitiabili si mediatori, insemnand potrivit actelor oficiale ale UMB “mediator autorizat specializat in solutionarea conflictelor in domeniul financiar-bancar, leasing, asigurari si mai nou fiscal” .

Folosind acelasi termen, mediatorul bancar constituie o specializare a mediatorilor din urmatorul punct de vedere art 2 alin 1 si 2 din L 192/2006 privind medierea si exercitarea proesiei de mediator:

“Art. 2. - (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediereinmod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele incheiate între consumatori si agenþii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.”

Punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la specializarea si formarea continua a avocatilor a fost unul de natura a nu impune un anumit furnizor ci, sa se considere formare continua: participarea la conferinte internationale sau organizate de catre formele de exercitare a profesiei ori alte institutii de cat cele impuse si publicarea unui anumit numar de articole de specialitate intr-o revista din domeniu.

Incapacitatea juridica si interesele personale al membrilor Consiliului de mediere aflati in stare de ilegalitate, se rasfrange asupra intregului corp professional, mentinut in stare de lipsa de reactie si imprastiat in zeci de asociatii, lasate sa se descurce cum pot, dar neluate in considerare la hotarari.

Justitiabilul, instantele de judecata etc, au nevoie de mediatori specialisti nu de comunitari, buni la toate si la nimic, predicatori sau struti cu capul in nisip.

CD al Uniunii Mediatorilor Bancari, solicita Presedintelui ilegal al Consiliului de mediere  Anca Elisabeta Ciuca, sa faca public pana la data de 25.09.2010, modul de atribuire ONG - ului ALMA RO, al carui presedinte este Badila Adrian si referent Oana Badila, ex-sotul si fiica acesteia,  a contractului privind lansarea uniu studiu in domeniul medierii, in luna mai 2008.

Deasemenea, CD al UMB solicita aceluiasi presedinte ilegal, sa faca public pana la aceeasi data, cum au fost cheltuiti banii accesati din fonduri europene, cu proiectul ,,Medierea in comunitate”, proiect fara niciun rezultat, ce a fost gestionat de catre Fundatia pentru Schimbari Democratice - Presedinte Anca Ciuca si Alma Ro - Presedinte Adrian Badila si referent Oana Badila.

Din cate se pare, sunt in situatia unei deturnari de fonduri in famile, avand in vedere ca cei doi la data accesarii fondurilor si dupa se aflau in relatii matrimoniale.

Totodata CD al UMB, solicita numitei Popoviciu Daniela, membru in Cdm, sa faca public pana la aceeasi data, cum au fost cheltuiti banii din fonduri europene accesati de catre Asociatia Pro-medierea in parteneriat cu Universitatea Ovidiu din Constanta si banii accesati in parteneriat cu CSD Cluj prin numita Gogan si Consiliul Judetean Cluj

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, odata cu emiterea acestui comunicat, declara deschis ca nu recunoaste calitatea de membru al Cdm niciunei persoane care ocupa aceste functii ilegal in momentul de fata si nu recunoaste nicio hotarare sau decizie luata de catre aceste persoane, dupa data de 06.01.2010, atata timp cat incalca flagrant legea, conduce discretionar si netransparent, nu asigura accesul asociatiilor profesionale ale mediatorilor procesul decizional, nu raspunde solicitarilor legale si intemeiate ale mediatorilor si asociatiilor, isi publica retroactiv cu luni de zile hotararile cu mari greseli (de ex. HCdm nr. 170 si 171),  nu cerceteaza si nu sanctioneaza abaterile unor membri ai Cdm, tolereaza desfasurarea de cursuri in conditii ilegale (neavizate in prealabil sau conduse de persoane care nu au calitatea de formator), pe care noi le-am semnalat in mod repetat.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari

11.09.2010 . INVITATIE CONFERINTA,,TEORIE SI PRACTICA IN LEGISLATIA BANCARA, Recuperarea creantelor bancare - metodica, practica si efincientizare

 
Stimate Domn / Doamna,  

            - Membru UMB -


Uniunea Mediatorilor Bancari, prin parteneriatul incheiat cu Institutul Bancar Roman, privind pregatirea si specializarea continua a membrilor sai, are onoarea sa va invite in data de 30 septembrie a.c. cu incepere de la orele 09.30, la sediul Institutului Bancar Roman , Aula ,, Costin Murgescu", din Bucuresti str Negru Voda nr.3 , intrarea A, unde va avea loc cea de-a treia editie a conferintei ,,TEORIE SI PRACTICA IN LEGISLATIA BANCARA - Recuperarea creantelor bancare - metodica, practica , eficientizare".

Participarea este gratuita si obligatorie, facand parte din ciclu de programe, pe anul in curs de instruire, pregatire continua si specializare a mediatorilor autorizati, membrii ai UMB, impuse prin Statut.

Tabelul cu toti membrii UMB, il vom inainta la IBR, luni 13.09.2010 orele 12.00.

Va rugam sa confirmati primirea acestui e-mail de indata, dar nu mai tarziu de data de 13.09.2010 orele 10.00

La lucrarile conferintei, UMB va invita si alti mediatori dintre  mediatori autorizati comunitari.

Pe langa mediatorii autorizati specialisti UMB si mediatorii autorizati comunitari, la conferinta vor participa consilieri juridici din sistemul financiar-bancar, specialisti in retail( contracte de imprumut persoane fizice), avocati, executori judecatoresti, magistrati etc.

Nu este admisa neparticiparea, decat in cazuri intemeiate si motivate in scris.


Presedinte UMB                                             Secretar General

Tudor Tatu                                                          Burnei David

AGENDA CONFERINTEI

Nou 

NEW: In atentia mediatorilor comunitari.

Universitatea Atheneum organizeaza cursuri post universitare in medierea conflictelor bancare pentru mediatorii comunitari care doresc sa se specializeze in acest domeniu.

Mediatorii comunitari neinteresati de acest domeniu, pot urma cursul posuniversitar general,, Medierea conflictelor”, dand un plus de valoare profesiei si carierei personale.

Cursurile se intind pe perioada a doua semestre.

Detalii la secretariatul universitatii din Bucuresti, Str.Giuseppe Garibaldi, Nr.2A, Sector 2
Tel.: 021 230.57.38; 021 230.57.26; Fax: 021 231.74.18
E-mail: rector@univath.ro; secretariat@univath.ro

UN NOU CURS PENTRU MEDIATORII COMUNITARI CARE DORESC SA SE SPECIALIZEZE IN MEDIERE BANCARA

Institutul Bancar Roman, la propunerea Uniunii Mediatorilor Bancari, va organiza un nou curs de pregatire continua si specializare a mediatorilor in domeniul bancar.  Data inceput: 27-09-2010     Data sfarsit:  29-09-2010 Lector:  Mirela Iovu,  Adrian Morar si Constantin Barbu

Detalii despre curs: Medierea in domeniul bancar 27-29.09.2010,www.mediatorbancar.ro


 

Nou  02.06.2010 - SEDITA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI DIRECTOR AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI

In data de 04.06.2010 cu incepere de la orele 14.00 la sediul UMB, va vea loc sedinta extraordinara a C.D. a Uniunii Mediatorilor Bancari.

Convocarea este efectuata  de catre Presedintele UMB  Dl Tudor Tatu, avand pe ordinea de zi urmatoarele:

- strategia privind combaterea ilegalitatilor efectuate de catre membrii Consiliului de mediere;

- strategia privind redresarea si relansarea medierii ca serviciu public, avand in vedere lipsa promovarii acesteia de catre membrii Consiliului de mediere si confiscarea unui anumit segment din mediere, de catre  unele grupuri de interese;

- analizarea functionarii legalitatii / ilegalitatii  anumitor SRL - uri de formare si pregatire initiala a mediatorilor;

- analizarea situatiei  d-lui mediator Dediu Nicolae membru UMB, privind  atentionarea acestuia in nenumarate randuri privind  incalcarea Statului UMB;

- numirea membrului delegat insarcinat cu cercetarea disciplinara;- analizarea cererilor de colaborare adresate de catre mediatori catre UMB,-alte activitati.

 PRESIDINTELE UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI

Tudor Tatu

Nou  04.05.2010 - ANUNT COLABORARE

Uniunea Mediatorilor Bancari cu sediul in Bucuresti, b-dul Chisinau nr.8, bl.M2, sc.C,ap.81,sectorul 2, CIF -26318866, Cont: IBAN  RO17CECEB21143RON2400055 deschis la CEC Bank Sucursala Socului Sector 2 Bucuresti, infiintata in baza OG 26/2000 si art 24 din L 192/2006 avand Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 117 din 02.12.2009 cauta, cate un colaborator din fiecare judet al tarii, cu exceptia judetelor Ilfov, Constanta, Galati, Brasov, Cluj, Mures , Arges si Bihor iar pentru Municipiul Bucuresti, 3 (trei) colaboratori

Conditii:

- mediator autorizat de catre Consiliul de mediere de cel putin 6 (sase) luni ;

- licentiat al Facultatii de Drept sau Stiinte Economice;

- activitatea desfasurata intr-o institutie financiar bancara constituie un avantaj;

- sa posede abilitati teoretice si practice in mediere, negociere, comunicare , organizare etc”

- sa cunoasca si sa  intocmeasca actele procedurale ce se impun cu ocazia desfasurarii procedurilor de mediere

Doritorii vor inainta, pana la data de 25.05.2010 prin posta cu confirmare de primire, pe adresa Uniunii MediatorBancari,   urmatoarele documente:

- scrisoare de intentie;

- curiculum vitae

- copie dupa autorizatia eliberata de catre Consiliul de mediere;

- copie dupa hotararea Cdm de infiintare a formei de exercitare a profesie;

- dovada ca detine spatiul si logistica necesara desfasurarii activitatii de mediere;

- copie dupa diploma de licenta si orice documente care atesta pregatirea sau desfasurarea activitatii in domeniul financiar banca;

- copie document identitate.

In judetele in care sunt mai multi solicitanti, selectia se face pe baza de competente profesionale, daca toti solicitanti au aceleasi competente  selectia se va face prin tragere la sorti.

In urma definitavarii selectiei, intre Uniunea Mediatorilor Bancari si mediatorii selectati se va incheia un contract de colaborare pe care partile se vor angaja sa il respecte.

Pentru informatii suplimentare: 0744750036

Tudor Tatu, Presedinte UMB

Nou  08.04.2010 CONFERINTA - MEDIEREA FINANCIAR-BANCARA, PREZENT SI VIITOR:24.04.2010, CLUJ

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania (UMBR) organizeaza la Cluj conferinta Medierea financiar-bancara, prezent si viitor.

Evenimentul va avea loc in data de 24.04.2010, ora 10, la Hotel Central Melody din Piata Unirii nr.29.

 La eveniment vor participa membrii fondatori ai UMBR, experti in domeniul medierii din tara si din strainatate, reprezentanti ai bancilor, ai societatilor de leasing si de asigurari care isi desfasoara activitatea in judetul Cluj, reprezentanti ai asociatiilor de protectie a consumatorilor, clienti ai institutiilor financiar-bancare, reprezentanti ai instantelor de judecata si ai autoritatilor publice locale, precum si mediatori autorizati.

Evenimentul are ca scop infiintarea Sucursalei Cluj a UMBR, precum si promovarea medierii ca solutie alternativa de rezolvare a conflictelor din sistemul financiar-bancar, tinand cont de principiile medierii: impartialitate, neutralitate,  confidentialitate.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania isi propune ca prin activitatea membrilor sai, mediatori autorizati din toate judetele, sa contribuie in mod real la rezolvarea cat mai rapida a situatiilor conflictuale aparute la nivelul institutiilor financiar-bancare, constituirea de parteneriate cu asociatii ale mediatorilor din tara si strainatate, pentru schimburi de informatii si experiente, si organizarea de mese rotunde pentru informare cu privire la avantajele medierii.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania este specializata in medierea conflictelor dintre institutiile financiar-bancare (banci, societati de leasing sau de asigurari) si clientii lor, respectand Standardele Europene ale Medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) din Irlanda.

Conducerea Uniunii va face toate eforturile pentru ca mediatorii autorizati membri ai UMBR, prin intermediul formelor legale de exercitare a profesiei, sa asigure servicii de mediere la standarde ridicate, cu respectarea principiilor fundamentale ale profesiei.

Toti mediatorii autorizati membri ai UMBR au pregatirea necesara medierii conflictelor in domeniul financiar-bancar, fiind de profesie juristi, economisti, experti contabili autorizati, specialisti finante-banci, precum si absolventi ai unor cursuri de pregatire suplimentara in domeniu, efectuate atat in tara, cat si in state ale Comunitatii Europene.

Evenimentul va fi urmat de o conferinta de presa sustinuta de conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania.


Consiliul Director al UMBR


Nou    21.03.2010 COMUNICAT

PE LARG. UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI LA MUNCHEN - GERMANIA

In data de 17 03.2010, Dl.Tudor Tatu Presedintele Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania si Dl. Marian Berar Vecepresedinte si Director relatii externe, la invitatia EUCON – Institutul pentru Managementul Conflictelor cu sediul in Munchen - Germania, au participat la seminarul cu tema ,,Medierea in domeniul afacerilor”, condus de catre  Dr. Reiner Ponschab, avocat, mediator ºi presedinte al consiliului de administraþie al EUCON.

La lucrarile seminarului au participat mediatori, membri EUCON, Judecatori din Districtul Bavaria, reprezentanti ai Camerei de Comert si Industrie din Munchen,profesori universitari, manageri ai diferitelor corporatii, reprezentanti ai politiei locale Bavareze etc.

Seminarul a avut loc in una din salile de conferinte din incinta Castelul Nymphenburg aflat in suburbia Munchen, Schlosswirtschaft Schwaige.

La finele seminarului, delegatia Uniunii mediatorilor Bancari, a participat la un dineu organizat de catre EUCON , la restaurantul Nymphenburg, aflat in incinta Castelul Nymphenburg.

In cursul zilei de 18.03.2010, delegatia Uniunii Mediatorilor Bancari a avut doua intalniri de lucru cu conducerea EUCON, la sediul institutului din Schackstraße 1
Munchen.

La intalnirea de lucru, din partea EUCON au participat  Dr. Reiner Ponschab, presedinte al consiliului de administraþie, Alexandra Webber mediator si Director al Camerei de Comert si Industrie si Anne Bercher, manager principal al Centrului de Negociere si Mediere - Munchen.

Cu ocazia intalnirilor de lucru au fost puse bazele unui schimb reciproc de experienta si organizarii in comun a diverse actiuni de informare, pregatire si perfectionare a mediatorilor din Romania si Germania.

Urmatoarea runda de intalniri, dintre reprezentantii celor doua entitati, va avea loc la Bucuresti in cursul lunii mai 2010, ocazie cu care, vor fi stabilite detaliile organizirarii unei conferinte in Romania.

Conducerea UMB, considera specializarea si perfectionarea continua a  mediatorilor ca, fiind un proces inceput si ireversibil.

Pe langa aspectele sus mentionate,  Uniunea Mediatorilor Bancari, in intervalul 15 - 20.03.2010, a primit si repartizat in lucru, un numar de 12 medieri bancare la nivel national si a stabilit pentru saptamana ce urmeaza, incheierea si semnarea unui protocol de colaborare cu o a doua, dintre Asociatiile pentru Protectia Consumatorilor ce activeaza la nivelul unui judet din estul tarii.

Promovarea intereselor uniunii si a membrilor sai, reprezinta pentru conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari obiectivul numarul unu.

Usa UMB, este deschisa oricarui mediator autorizat care, se obliga sa respecte statutul si politica uniunii.

intervision170310teilnahmebesttigungtudor2.pdf

intervision170310teilnahmebesttigungberar1.pdf

img0018.jpgtatu munchen

 

01.03.2010 COMUNICAT

CONDUCEREA UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI, INVITATA LA MUNCHEN DE CATRE EUCON - INSTITUTUL PENTRU MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI ISI TINE PROMISIUNEA

Cu ocazia Conferintei de prezentare oficiala  a Uniunii Mediatorilor Bancari, care a avut loc in data de 28.01.2010  la Rin Grand Hotel din Bucuresti, conducerea UMB a anuntat public, organizarea unei conferinte cu participarea mai multor personalitati ale medierii din Europa.

Pentru realizarea acestei conferinte, care va avea loc la Bucuresti, la o data ce va fi anuntata in timp real,conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari a fost invitata de catre EUCON - Institutul pentru Managementul Conflictelor cu sediul in Germania, in data de 17.03.2010 la Munchen, in vederea stabilirii amanuntelor desfasurarii lucrarilor conferintei.

Din partea Uniunii Mediatorilor Bancari, la intalnirea cu reprezentantii EUCON de la Munchen, vor participa Dl.Tudor Tatu, Presedintele UMB si Dl. Marian Berar Vecepresedinte si Director relatii externe.

In continuarea intalnirii de lucru, delegatia UMB,va participa la un seminar avand ca tema,,Medierea in domeniul afacerilor”, condus de catre  Dr. Reiner Ponschab, avocat, mediator ºi presedinte al consiliului de administraþie al EUCON.

Seminarul va avea loc, la Castelul Nymphenburg aflat in suburbia Munchen, Schlosswirtschaft Schwaige.

Cu toata opozitia Consiliului de mediere, a unor asociatii profesionale a mediatorilor si a altor persoane din afara medierii, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari, va continua sa promoveze medierea, specializarea si perfectionarea continua a mediatorilor, membri sau nu, ai UMB

Conducerea UMB, considera specializarea si perfectionarea mediatorilor ca, fiind un proces inceput si ireversibil.

Cu stima

Presedintele Uniunii Mediatorilor Bancari

Tudor Tatu

Daca vrei sa afli mai multe despre partenerii nostri din Germania: EUCON - Europäisches Institut für Conflict Management

Nou  08.02.2010. IN ATENTIA MEMBRILOR UMB

Avand in vedere operatiiunile de inregistrare financiar -  contabile, ce au fost stabilite de CD a fi efectuate la fiecare data, de 15 ale lunii, rugam  membri UMB , sa ne trimita pana la data de 12.02.2010 copia  chitantei de plata / OP, privind plata taxei de inscriere si a cotizatiei la zi. Aceste date raman permanente.

Expedierea copiei chitantei de plata / OP, se face pe adresa de email mediatorbancar@yahoo.com

Multumim pentru intelegere.

CD al UMB

CLIC AICI PENTRU A VEDEA SITUATIA PLATII TAXEI DE INSCRIERE SI A COTIZATIEI!

Nou 12.01.2010 - CONFERINTA DE LANSARE OFICIALA  A UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI  URMATA DE CONFERINTA DE PRESA:28.01.2010

In data de 28 ianuarie 2010 cu incepere de la orele 10.00 la Rin Grand Hotel din Bucuresti, Sos.Vitan - Barzesti, Nr.7D, Sector 4, et.13, Sala ,,Bruxelles",va avea loc festivitatea de prezentare oficiala a UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA.

Evenimentul are ca scop lansarea primei asociatii profesionale a mediatorilor autorizati din Romania constituita conform L 192/2006 privind medierea.

Obiectivul general al Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania este promovarea medierii ca solutie alternativa de rezolvare a conflictelor din sistemul financiar – bancar tinand cont de principiile medierii:impartialitate,confidentialitate,neutralitate

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania isi propune ca prin actvitatea membrilor sai,mediatori autorizati din toate judetele, sa contribuie in mod real la rezolvarea situatiilor conflictuale aparute la nivelul institutiilor financiar – bancare.

Evenimentul se va desfasura cu participarea membrilor fondatori ,Consiliului de mediere, a expertilor,a potentialilor beneficiari,a reprezentantilor administratiei publice locale,mediatori autorizati membri ai uniunii si ai celorlalte asociatii ale mediatorilor, a reprezentantilor mass-media s.a.

Confirmarea participarii / sustinerea unui discurs, se va face pana la data de 26.01.2009 la e-mail:office@mediatorbancar.ro, mediatorbancar@yahoo.com

Participarea este gratuita

Tudor Tatu - Presedinte UMB

 

PROGRAMUL CONFERINTEI

 

NouLA MULTI ANI!

             Stimati colegi ai Uniuni Mediatorilor Bancari

   Treceti peste ce-a fost, credeti cu adevarat in voi. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alegeti ce vi se potriveste si porniti la drum cu incredere!
Am convingerea ca impreuna,in anul 2010 vom reusi sa invingem,sa daramam toate barierele care ne-au stat in cale si sa facem din profesia de mediator una de succes mai ales in domeniul pe care de abia am inceput sa il cladim si care,cu eforturi din partea noastra a tuturor vom reusi sa ne facem cunoscuti atat ca persoane dar si ca profesionisti.
Va asigur de toate eforturile mele si nu voi precupeti niciun efort sa duc la bun sfarsit ceia ce am inceput sa cladim.
Cu totii sunteti niste oameni minunati si nu am nici cea mai mica indoiala,pe multi dintre dvs v-am cunoscut personal,cu unii am discutat decat la telefon si nu mi-a fost greu sa imi dau seama ca sunteti deosebiti si ca stiti de fapt ce doriti si ceia ce vreti sa faceti.
In seara aceasta ,la cumpana dintre ani am sa inchin o cupa de sampanie in cinstea dvs,a familiilor dvs si a uniunii.Imi pare rau ca acest lucru se intampla virtual ,mi-as fi dorit sa fim cu totii si sa ciocnim cupele impreuna.
Va doresc din tot sufletul sa aveti sanatate,fericire,bucurie ,satisfactii si sa va bucurati pe deplin de tot ceia ce va inconjoara,de soti,sotii,copii,parinti,nepoti,bunicii si de toate rudele si toti prietenii.Chiar si de dusmani,ca omul daca nu are dusmani nu simte ca traieste ,pe care ignoratii dar tinetii aproape sa le cititi gandurile ca sa va puteti apara de ei
Inca odata va doresc sanatate si fericire si un calduros ,,LA MULTI ANI!

          Cu stima
          Tudor Tatu - Presedinte UMB

NouCOMUNICAT. 28.12.2009

   La data de 21.12.2009 conducerea UMB a depus la Consiliul de mediere intreaga documentatie de constituire a uniuni in vederea inregistrarii in ,,Registrul asociatiilor si fundatiilor"care activeaza in domeniul medierii.

Nou COMUNICAT. 23.12.2009

  Uniunea Mediatorilor Bancari  sustine si este intru totul de acord cu proiectul Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania,,Carta Alba Pentru Justitie", inaintat la data de 20.12.2009 Guvernuli Romaniei.

Justitia, ca unul din cei mai importanti piloni pentru functionarea statului, are nevoie de parametri moderni de organizare si functionare, in concordanta cu sistemele de justitie performante ale tarilor din Uniunea Europeana

In acest context, Uniunea Mediatorilor Bancari alaturi de membrii Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania reitereaza necesitatea modernizarii justitiei si solicita noului Guvern si in special ministrului justitiei ca, prin mecanismele puterii executive, sa se alature neintarziat eforturilor magistratilor, in primul rand prin recunoasterea prioritatii justitiei ca domeniu strategic pentru Romania si prin asumarea integrala, alaturi de puterile legislativa si judiciara, a Pactului pentru Justitie.

Tudor Tatu - Presedinte UMB

NouAnunt. 14.12.2009

  In data da 18.12.2009 cu incepere de la orele 10.00,la sediul UMB din Bucuresti va avea loc  sedinta de lucru a Consiliului Director al UMB.

Pe ordinea de zi a sedintei se afla:

-  examinarea si aprobarea cererilor de inscriere in UMB depuse pana la data de 18.12.2009 orele 09.00;

- aprobarea ROI;

- aprobarea Codului Deontologic al mediatorilor bancari;

- discutarea si aprobarea strategiei de promovare a medierii si a serviciilor de mediere a conflictelor in sistemul financiar - bancar;

- alte probleme.

NouAnunt. 11.12.2009

  UMB este dispusa la dialog si cooperare sincera cu asociatiile profesionale ale mediatorilor si intocmirea unor protocoale de colaborare in vederea organizarii unor actiuni comune de promovare a  medierii, organizarii de conferinte, seminarii, cursuri, sustinerea candidatilor pentru CM, precum si transmiterea unor contracte de mediere la mediatori din teritoriu etc.

  Din politicile  membrilor fondatori face parte: cinstea, dreptate, demnitatea, activismul, colegialitatea, verticalitatea, loialitatea si nu in ultimul rand legalitatea, excluzand nepotismul,aservirea, tupeul, interesul personal si de grup, pretentiile, apucaturile dictatoriale, boicotul si denigrarea uniunii. 

  UMB respecta dreptul la libera asociere, libertatea de gandire si libertatea cuvantului precum si dreptul de a alege si a fi ales.

  UMB nu face selectia membrilor sai in functie de apartenenta la o alta asociatie profesionala a mediatorilor sau in functie de scoala de formare pe care mediatorii au absolvito.

NouAnunt. 10.12.2009

  Incepand cu luna ianuarie 2010 Consiliul director al UMB va lua in discutie infiintarea de filiale sau sucursale ,cu precadere in orasele resedinta de judet in care sunt concentrate unitati financiar bancare si unde exista, la nivel de judet ,cinci mediatori autorizati ale caror cereri de adeziune  au fost aprobate si ca urmare mediatorii autorizati au obtinut statutul de membii cu drepturi depline precum si posibilitatea asigurarii  de catre acestia a unui sediu cu minimum de conditii

  Coordonatorul local al filialei /sucursalei se va numi ulterior, pe baza unui proiect managerial care vizeaza dezvoltarea filialei/ sucursalei si uniunii, promovarea concreta a medierii , practicarea acesteia pana in prezent si in continuare, atragerea unui numar cat mai mare dintre mediatorii neafiliati inca (obligatoriu dupa noua lege).

  Pana la o cunoastere reciproca,mai buna a membrilor uniunii si probarea capacitatilor si calitatilor personale ,Consiliul director al UMB isi rezerva dreptul sa nu acorde responsabilitati unor persoane care nu  pot face dovada ca au avut  si au o contributie activa in cadrul profesiei per ansamblu si in cadrul organizatiei in care au activat sau activeaza in paralel cu desfasurarea activitatii in UMB.

NouAnunt. 24.11.2009

  In data da 04.12.2009 cu incepere de la orele 10.00,la sediul UMBR din Bucuresti va avea loc prima sedinta de lucru a Consiliului Director al UMBR.

Citeste ordinea de zi a sedintei!