UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI - UNICA ASOCIATIE PROFESIONALA A MEDIATORILOR SPECIALIZATI IN MEDIEREA LITIGIILOR BANCARE

PREZENTAREA UNIUNI MEDIATORILOR BANCARE

  ,,Audiatur et altera pars" - ,,Seneca"

Uniunea Mediatorilor Bancari a aparut ca o necesitate pe piata medierii in domeniul financiar-bancara romaneasc, dup ce ani de zile s-a incercat crearea unei institutii care sa solutioneze conflictele aparute  intre banci si clientii acestora.

Fondatorii Uniuni Mediatorilor Bancari au identificat aceasta necesitate pe piata medierii din domeniul financiar-bancar si au pus bazele infiintarii unei asociatii profesionale de profil constituita potrivit Actului constitutiv de mediatori autorizati conform Legii nr. 192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator, care si-au exprimat vointa de a se asocia pentru desfasurarea activitatii in domeniul medierii conflictelor aparute in sectorul financiar-bancar.

Membrii Uniunii Mediatorilor Bancari, constituiti in una din formele de exercitare a profesiei avizate de catre Consiliul de mediere, la nivelul oraselor si municipiilor vor presta servici de mediere a conflictelor aparute intre banci, societatile de leasing,asigurare si clientii acestora, la un nivel ridicat de calitate, celeritate, neutralitate, impartialitate, confidentialitate

Din punct de vedere institutional, Uniunea Mediatorilor Bancari s-a constituit la data de 02.11.2009, sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, independenta, in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, precum si Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice (Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 117 din 02.12.2009).

Scopul uniunii il constituie promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativa de solutionare a confictelor, apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale membrilor sai, potrivit legislatiei privind medierea, statutului si directivelor europene privind activitatea de mediere.

Uniunea are elemente de identificare proprii: stampila, cod de inregistrare fiscala, cont bancar, sigla si carnete de membru, in forma stabilita de consiliul director.

Uniunea este constituita pe principiile democratice: liberul consimtamant si vointa de asociere a tuturor membrilor ei in vederea realizarii scopurilor propuse, egalitatea in drepturi, reprezentativitatea, eligibilitatea conducerii prin vot secret din randul membrilor sai, legalitatea, adoptarea hotararilor cu vot majoritar, solidaritatea, mutualitatea, libertatea de asociere si afiliere la alte asociatii sau organizatii profesionale, minoritatea se supune majoritatii, hotararile adoptate de organele alese sunt obligatorii pentru toti membrii uniunii, promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept.

Sediul uniunii este Ón municipiul Bucuresti, putand fi schimbat de Consiliul Director si validat de adunarea generala; uniunea poate constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale in alte localitati, cu sau fara personalitate juridica, in temeiul hotararii adunarii generale, prin care acestora le este alocat un patrimoniu si competente.

Obiectivele principale ale uniunii sunt: sustinerea, protejarea si promovarea intereselor membrilor sai, mediatori autorizati din Romania si Uniunea Europeana, ca asociatie profesionala, dezvoltarea si imbunatatirea practicilor si procedurilor de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativa de solutionare a conflictelor la justitia traditionala, in mod special in domeniul financiar-bancar, activitati de promovare publica a notiunilor de baza despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere, ca procedura recomandata de catre Uniunea Europeana si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si unitati administrative, unor categorii sociale si profesii, perfectionarea pregatirii continue a mediatorilor membri ai uniuni in domeniul financiar-bancar si juridic, colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experienta, promovarea medierii, profesiei de mediator si imbunatatire a cadrului legal existent.

Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse, uniunea va folosi orice forme de promovare si dezvoltare a medierii, intre care: organizarea si participarea la cursuri pe subiecte de interes, seminarii, conferinte, simpozioane pentru promovarea medierii, publicarea de materiale specifice in presa scrisa, forumuri, bloguri si site-uri, participarea in cadrul unor emisiuni radio-TV, mediatizarea activitatilor, publicitate, informare prin afisare, materiale promotionale, colaborari cu institutii bancare, financiare, Consiliul de mediere, alte institutii, organizatii, administratia public, persoane fizice si persoane juridice, cresterea prestigiului profesional, asistenta mutuala a membrilor, potrivit legislatiei Ón vigoare, statutului si strategiilor UMB.

Uniunea nu se va angaja in nici o actiune care contravine principiilor sale, statutului, ordinii publice si legislatiei Ón domeniu, care interfereaza activitatile unor organizatii politice sau institutii publice, care afecteaza prestigiul si unitatea mediatorilor si ale profesiei.

Apartenenta membrilor la uniune se asigura sub rezerva dovedirii calitatii serviciilor prestate, profesionalismului, integritatii morale, transparentei, bunei colaborari mediator-client, nediscriminarii, eficacitatii si eficientei, respectarii principiilor medierii: neutralitate, impartialitate, confidentialitate.

Caracterul de utilitate publica al institutiei medierii si implicit al organizatiilor profesionale si formelor de exercitare a profesiei este definit Ón art. 4 al Legii nr.192/2006, iar conducerea uniunii va intreprinde masurile necesare pentru recunoasterea acestui lucru, cu consecintele sale juridice.

Uniunea va colabora cu furnizorii de formare si pregatire a mediatorilor, Institutul Bancar Roman si Asociatia Romana a Bancilor pentru dezvoltarea pregatirii si perfectionarii continue a mediatorilor in domeniu, pe baza unor Protocoale si Planuri de colaborare.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda..

Atunci cand bancile si clientii acestora vor dori solutionarea pe cale amiabila, nejudiciara, a conflictelor dintre ei, tinand cont de multiplele avantaje ale medierii, evidentiate de cateva decenii de aplicare in statele occidentale dezvoltate, mediatorii bancari autorizati in conditiile L 192/2006 privind medierea, pot fi solutia ideal care ajuta partile aflate in conflict sa ajunga la o solutie reciproc avantajoasa.

UMB,deja a inceput demersurile afilierii la institutii internationale din domeniul medierii, iar in cursul lunii martie-aprilie 2011 UMB va organiza la Bucuresti o conferinta internationala, avand deja confirmarea participarii unor specialisti internationali din domeniul medierii financiar bancare, comercial si civil.

 

 

 

 INSCRIETE IN UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI