CREDITUL PENTRU CONSUM


creditLa nivel european, preocuparea permanenta pentru crearea unei piete unice integrate in care si serviciile financiare sa poata fi accesibile in toate statele membre a condus, de asemenea, la modificari legislative majore, actele normative elaborate asigurand, astfel, o mai mare accesibilitate a consumatorilor europeni la informatii de natura financiara care sa ii ajute in luarea deciziilor atunci cand achizitioneaza produse financiare. Astfel, cel mai recent act normativ adoptat in domeniul serviciilor financiare a fost Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori.

La nivel national, pentru a permite creditorilor sa indeplineasca obligatiile prevazute in acest act normativ european, a fost nevoie de transpunerea si implementarea prevederilor Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori. in acest sens, a fost adoptata Ordonanta de urgenta nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care a intrat in vigoare la data de 21 iunie 2010, aprobata prin Legea nr. 288/2010.

Ce aduce nou acest act normativ? 

Vom incerca sa subliniem cele mai importante aspecte pentru consumatori, urmand ca pe parcursul prezentului material sa abordam subiectul referitor la contractele de credit pentru consumatori, incepand cu faza precontractuala si terminand cu efectele rambursarii anticipate a creditului.

Asadar, cele mai importante aspecte vizeaza:

 • eliminarea comisionului de rambursare anticipata la creditele cu dobanda variabila, atat a celor cu garantii imobiliare, cat si a celor fara acest tip de garantii, precum si limitarea la 1% a comisioanelor la credite cu dobanda fixa, daca perioada dintre rambursare si data convenita pentru incetarea contractului este mai mare de un an, si la 0,5% daca aceasta perioada este mai mica de un an;
 • eliminarea compensatiei pentru rambursare anticipata, daca rambursarea a fost realizata ca urmare a executarii unui contract de asigurare, care are drept scop asigurarea riscului de neplata, daca acel contract de credit este acordat sub forma unei facilitati "descoperit de cont" si daca rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului nu este fixa;
 • prevederea dreptului consumatorului de a renunta neconditionat la contractul de credit, fara justificari si fara a invoca motive, in termen de 14 zile calendaristice de la semnarea acestuia;
 • eliminarea perceperii comisionului de analiza a dosarului de credit atunci cand creditul nu se acorda;
 • limitarea numarului comisioanelor aferente contractului de credit la patru: comision de administrare credit, comision de rambursare anticipata, dupa caz, comision de penalizare pentru intarzierea la plata si comision unic pentru servicii prestate la cerere;
 • interzicerea explicita a unor comisioane pentru operatiuni cu numerar pentru plata ratelor la credit sau tragerea transelor din credit;
 • obligatia de a calcula dobanda variabila in mod transparent; formula de calcul trebuie sa aiba ca referinta ROBOR/LIBOR/EURIBOR/dobanda de referinta BNR; marja fixa nu poate fi modificata de creditor pe durata contractului decat in favoarea consumatorului; intervalele de timp la care se recalculeaza dobanda trebuie prevazute in contract.


Tipuri de contracte de credit carora le sunt aplicabile prevederile OUG nr.50/2010 

Prevederile noului act normativ se aplica contractelor de credit, inclusiv celor garantate cu ipoteca sau cu o alta garantie pentru proprietatea imobiliara sau garantate printr-un drept privind proprietatea imobiliara, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau asupra unei cladiri existente sau proiectate, indiferent de valoarea totala a creditului, precum si contractelor de leasing.

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor ordonantei urmatoarele tipuri de contracte:

 • contracte de inchiriere sau de leasing, in cazul in care obligatia de cumparare a obiectului contractului nu este stabilita prin respectivul contract;
 • contracte de credit sub forma unei facilitati "descoperit de cont" in baza carora creditul trebuie rambursat in termen de o luna;
 • contractele de credit in baza carora creditul este acordat fara dobanda si fara alte costuri, precum si contractele de credit cu termen de rambursare intr-o perioada de trei luni si pentru care sunt de platit numai costuri nesemnificative;
 • contracte de credit acordate de un angajator angajatilor;
 • contracte de credit incheiate cu firmele de investitii sau pentru contracte de credit care sunt rezultatul unei hotarari pronuntate de o instanta;
 • contracte de credit referitoare la amanarea, cu titlu gratuit, a platii unei datorii existente;
 • contracte de credit la incheierea carora consumatorului i se cere sa puna la dispozitia creditorului un bun mobil, cu titlu de garantie,
 • contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrans in baza unei dispozitii legale de interes general, la rate ale dobanzii mai mici decat cele de pe piata.

Informatii si practici preliminare incheierii contractului de credit 

Informatii care trebuie incluse in publicitate 

Inca din faza publicita?ii tipului de contract de credit oferit, consumatorii trebuie sa primeasca informatii referitoare la:

 • rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului;
 • valoarea totala a creditului;
 • dobanda anuala efectiva;
 • durata contractului de credit;
 • pretul de achizitie si valoarea oricarei plati in avans, in cazul unui credit sub forma de amanare la plata pentru un anumit bun sau serviciu;
 • valoarea totala platibila de catre consumator si valoarea ratelor, dupa caz.

Aceste informatii trebuie puse la dispozitia consumatorilor prin intermediul unui exemplu reprezentativ.

Informatii precontractuale obligatorii

Creditorul si, dupa caz, intermediarul de credit trebuie sa furnizeze consumatorului informatii necesare, care sa ii permita acestuia sa compare mai multe oferte in scopul luarii unei decizii in cunostinta de cauza.

Aceste informatii  se refera la:

 • tipul de credit;
 • identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru al creditorului, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;
 • valoarea totala a creditului si conditiile care guverneaza tragerea;
 • durata contractului de credit;
 • in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun sau serviciu si in cazul contractelor de credit legate, bunul ori serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;
 • rata dobanzii aferente creditului;
 • conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul al ratei dobanzii, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;
 • dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; in cazul in care consumatorul a informat creditorul in legatura cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit si valoarea totala a creditului, creditorul trebuie sa ia in considerare aceste componente;
 • in cazul in care un contract de credit prevede modalitati de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobanzii aferente creditului diferite, acesta trebuie sa indice faptul ca aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobanzi anuale efective mai mari;
 • suma, numarul si frecventa platilor care vor fi efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care platile vor fi alocate pentru rambursare diferitelor solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;
 • comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiuni de plata, cat si trageri din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, impreuna cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;
 • existenta taxelor, onorariilor si costurilor pe care consumatorul trebuie sa le plateasca in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
 • obligatia, dupa caz, de a incheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, in special o asigurare, in cazul in care incheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi sau pentru obtinerea acestuia in concordanta cu clauzele si conditiile prezentate;
 • rata dobanzii aplicabile in cazul ratelor restante, masurile pentru ajustarea acesteia si orice alte costuri intervenite in caz de nerespectare a contractului;
 • o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor;
 • garantiile solicitate;
 • existenta sau lipsa dreptului de retragere;
 • dreptul de rambursare anticipata si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care aceasta va fi stabilita;
 • dreptul consumatorului de a fi informat de indata si gratuit asupra rezultatului consultarii bazei de date pentru evaluarea bonitatii sale;
 • dreptul consumatorului de a primi la cerere si gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care in momentul cererii creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;
 • in cazul creditelor garantate cu ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea ori pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. in acest caz, textul va fi urmatorul: "Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveti dreptul sa primiti un exemplar al proiectului de contract de credit." Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care in momentul cererii creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;
 • perioada in care informatiile precontractuale au forta juridica obligatorie pentru creditor, dupa caz.

In cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont”, precum si in cazul contractelor incheiate de o organizatie, respectiv contractele de credit care prevad punerea de acord a creditorului cu consumatorul asupra unor formalitati cu privire la metodele de amanare la plata sau de rambursare, informatiile precontractuale difera fata de cele de mai sus, in functie de specificul fiecarui contract. Spre exemplu, in cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont” creditorul trebuie sa ofere, pe langa informatiile legate de tipul creditului, identitatea creditorul, valoarea totala a creditului, si informatii legate de dreptul consumatorului de a fi informat imediat si gratuit asupra rezultatului consultarii bazei de date, realizate pentru evaluarea bonitatii sale. 

Aceste informatii trebuie furnizate cu suficient timp inainte, dar nu cu mai putin de 15 zile inainte de semnarea contractului de credit sau acceptarea ofertei.  Aceasta perioada de 15 zile poate fi redusa numai cu acordul consumatorului.

Informatiile se ofera pe hartie sau pe un alt suport durabil, respectiv prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. Acest formular poate fi insotit, la cererea consumatorului, de un exemplar al proiectului de contract de credit, dar numai in cazul in care, in momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de credit conform normelor sale interne.

In cadrul acestei faze precontractuale, creditorii si intermediarii de credit au obligatia de a oferi consumatorilor nu numai informatiile enumerate mai sus, ci si explicatii corespunzatoare care sa le permita acestora sa evalueze daca acel contract de credit propus este adaptat la nevoile sale si la situatia sa financiara. Aceste explicatii se refera la:

 • informatiile precontractuale enuntate mai sus;
 • caracteristicile esentiale ale produselor propuse si efectele specifice pe care le pot avea asupra consumatorilor;
 • explicarea costurilor care fac parte din costul total al creditului , astfel incat consumatorii sa inteleaga ce platesc;
 • consecintele neplatii din partea consumatorilor.

Informatii si drepturi privind contractele de credit

Dispozitii comune aplicabile contractelor de credit pentru consumatori

Indiferent de tipul contractului de credit, care intra sub incidenta prevederilor OUG nr.50/2010, pe parcursul derularii contractului se interzice:

 • majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricaror altor costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;
 • introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate in mod expres de consumator, neprevazute in contract si care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator;
 • perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta persoana;
 • perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit.

Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai:

 • comision de analiza dosar,
 • comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent,
 • compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor, dupa caz, penalitati, precum si un
 • comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

In contractele de credit cu dobanda variabilă se vor aplica urmatoarele reguli:

 • dobanda va fi raportata la fluctuatiile indicilor de referinta a BNR, in functie de valoarea creditului, la care creditorul poate adauga o anumita marja, fixa pe toata durata derularii contractului;
 • marja dobanzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru;
 • in acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, valoarea marjei si valoarea indicilor de referinta pot fi reduse;
 • formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;
 • elementele care intra in formula de calcul a variatiei dobanzii si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

Totodata, sunt interzise clauzele contractuale care acorda creditorului dreptul sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator. De asemenea, se interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care:

 • consumatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor si a conditiilor contractuale;
 • creditorul poate rezilia sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul in cazul afectarii reputatiei creditorului.   

La incetarea contractului de credit, creditorul ofera GRATUITconsumatorului un document care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti. Totodata, se inchid si conturile creditului, fara a fi necesara depunerea unei alte cereri de catre consumator si fara plata unor costuri suplimentare, cu exceptia urmatoarelor situatii:

 • contul curent a fost deschis anterior contractarii creditului, in vederea derularii altor operatiuni;
 • la data incetarii contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de catre consumator;
 • conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru indeplinirea de catre consumator a unor obligatii asumate fata de creditorul insusi sau fata de terti.

Informatii contractuale

Contractele  de credit trebuie redactate in scris, trebuie sa fie vizibile si usor de citit si trebuie sa cuprinda in mod clar si concis urmatoarele informatii:

 • tipul de credit;
 • identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a partilor contractante, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicati;
 • durata contractului de credit;
 • valoarea totala a creditului si conditiile care reglementeaza tragerea creditului;
 • in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun sau serviciu ori in cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;
 • rata dobanzii aferente creditului;
 • conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile prevazute anterior privind toate ratele dobanzii aplicabile;
 • dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, calculate la momentul incheierii contractului de credit; se mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;
 • suma, numarul si frecventa platilor care urmeaza sa fie efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care se vor efectua platile, in scopul rambursarii, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;
 • in cazul rambursarii in rate a valorii totale a creditului aferent unui contract de credit pe durata determinata, dreptul consumatorului de a primi, la cerere si gratuit, in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit, pe hartie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;
 • in cazul in care costurile si dobanzile trebuie platite fara a se rambursa nicio parte din valoarea totala a creditului, un extras care arata perioadele si conditiile pentru plata dobanzii si a oricaror costuri aferente creditului;
 • costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiunile de plata, cat si tragerile din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;
 • rata dobanzii, in cazul platilor restante, aplicabila la data incheierii contractului de credit si masurile pentru ajustarea acesteia si, dupa caz, orice costuri datorate in caz de neplata;
 • avertizare privind consecintele neefectuarii platilor; contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atentionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor datorate, daca exista aceasta obligatie de raportare;
 • dupa caz, o mentiune potrivit careia va fi necesara plata unor taxe, onorarii si costuri in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
 • garantiile si asigurarile necesare, daca exista;
 • existenta sau inexistenta unui drept de retragere, termenul in care acel drept poate fi exercitat si alte conditii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informatii privind obligarea consumatorului de a plati creditul sau partea de credit trasa si dobanda, precum si cuantumul dobanzii platibile pe zi;
 • informatii privind dreptul de retragere in cazul contractelor legate, precum si conditiile pentru exercitarea acestui drept;
 • dreptul de rambursare anticipata, procedura de rambursare anticipata, precum si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care va fi determinata aceasta compensatie;
 • procedura care trebuie urmata in exercitarea dreptului de a solicita incetarea contractului de credit;
 • daca exista sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator si, in caz afirmativ, modalitatile de acces la acesta;
 • alte conditii si clauze contractuale;
 • adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Daca inainte creditorii preferau ca in contractele de credit incheiate cu consumatorii sa faca trimitere, sub aspectul informarii acestora, la conditiile generale de afaceri ale creditorului , la lista de tarife si comisioane sau la orice alt inscris, odata cu adoptarea noii ordonante, aceste trimiteri sunt interzise.

Informatii privind rata dobanzii aferente creditului

Consumatorii trebuie informati, pe suport de hartie sau pe un alt suport durabil, in legatura cu orice modificare a ratei dobanzii, cu referire la:

 • valoarea platilor de efectuat dupa intrarea in vigoare a noii rate a dobanzii aferente creditului;
 • informatii in legatura cu modificarea numarului  sau frecventei platilor.

Informatii aplicabile contractelor de credit sub forma „descoperit de cont”

In acest caz, consumatorii trebuie informati in mod regulat, prin intermediul unui extras de cot pe hartie sau alt suport durabil, asupra:

 • perioadei exacte la care se refera extrasul de cont;
 • cuantumurilor si datelor tragerilor;
 • soldului din extrasul anterior si data acestuia;
 • noului sold;
 • datelor si sumelor platilor efectuate de consumator;
 • ratei dobanzii aferente creditului;
 • oricaror costuri care au fost aplicate;
 • sumei minime de plata, dupa caz.

In cazul contractului de credit sub forma „descoperitului de cont cu aprobare tacita” contractul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu informatii cu privire la rata dobanzii aferente creditului, precum si informatii cu privire la conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, costurile aplicabile din momentul incheierii contractului de credit si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate. Daca se constata o depasire semnificativa a limitei de credit pentru o perioada mai mare de o luna, creditorii trebuie sa informeze consumatorii, fara intarziere, cu privire la: depasirea limitei de credit, suma cu care a fost depasita limita de credit, rata dobanzii aferente creditului, precum si cu privire la orice penalitate, costuri sau dobanzi aplicabile restantierilor.

Dreptul de denuntare unilaterala a contractului

Consumatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit fara a invoca motive.

Acest termen incepe sa curga de la una dintre urmatoarele date:

 • data incheierii contractului de credit;
 • data la care consumatorului ii sunt aduse la cunostinta clauzele, conditiile contractuale si informatiile contractuale, in cazul in care ziua respectiva este ulterioara celei in care s-a incheiat contractul. 

In cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere, acesta are urmatoarele obligatii:

 • de a-l notifica pe creditor pentru ca exercitarea acestui drept sa isi produca efectele inainte de expirarea termenului de retragere;
 • de a-i plati creditorului, fara nicio intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificarii de retragere catre creditor, creditul sau partea de credit trasa si dobanda aferenta de la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost trasa pana la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost rambursata; dobanda se calculeaza pe baza ratei dobanzii convenite.

Creditorul nu este indreptatit la nicio alta compensatie din partea consumatorului in cazul retragerii, cu exceptia compensatiei pentru orice taxe nerambursabile platite de catre creditor administratiei publice.

In cazul contractelor de credit „legate”, daca dreptul de retragere dintr-un contract de furnizare de bunuri sau servicii a fost exercitat de consumator, acesta nu mai are obligatii in temeiul contractului de credit.

Potrivit dispozitiilor OUG nr.50/2010 institutiile bancare vor avea voie sa acorde in magazine doar credite "legate", pentru achizitionarea de bunuri si servicii, respectiv credite prin care sa isi asume raspunderea, alaturi de vanzatorul acelui bun, in ceea ce priveste drepturile consumatorului. Astfel, consumatorul se poate adresa institutiei bancare in cazul in care vanzatorul nu i-a oferit serviciile specificate in contract. Creditorul raspunde solidar cu vanzatorul pentru orice pretentii pe care consumatorul le poate avea impotriva vanzatorului.

Dreptul de rambursare anticipată

Consumatorul are dreptul, in orice moment, sa se libereze in tot sau in parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. in acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere privind dobanda si costurile aferente perioadei dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit.

In cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul este indreptatit la o compensatie echitabila si justificata in mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului cu conditia ca rambursarea anticipata sa intervina intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa. O astfel de compensatie nu poate fi mai mare de:
•    1 % din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an;
•    0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.

In cazul contractelor de leasing consumatorul poate sa isi exercite dreptul de rambursare anticipata numai dupa trecerea unei perioade de 12 luni de la data incheierii contractului.