TERMENI BANCARI

Agentie bancara - Agentia bancara este o unitate bancara creata in zone de interes ale bancii pentru a inlesni efectuarea operatiunilor pentru clientii sai, sau pentru ...

ATM - ATM este denumirea data unui automat bancar care permite efectuarea mai multor operatiuni: cu si de pe cardul bancar : retragerea de numerar, interog ...

Banca - Banca este o institutie financiara, organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, care are ca activitati principale atragerea de depozite ...

Baza de calcul a venitului - Baza de calcul a venitului este modalitatea de calculare a venitului, care se va lua in considerare la acordarea creditului . Acesta poate fi format d ...

Birou de Credit - Biroul de Credit este o institutie privata care monitorizeaza situatia tuturor persoanelor care au contractat orice tip de credit bancar( credit de co ...

Capacitate de plata - Capacitate de plata reprezinta posibilitatea persoanei fizice sau juridice de a-si onora obligatiile pe termen scurt, cum ar fi achitarea unor rate lu ...

Codebitori - Codebitori sunt acele persoane, membri de gradul I ai familiei solicitantului, al caror venit vine in completarea venitului acestuia. Codebitorul ar ...

Comision bancar - Comisionul Bancar este o suma incasata de banca pde la clientii sai pentru operatiunile efectuate prin intermediul serviciilor sale. ...

Comision de administrare al creditului - Comisionul de administrare al creditului este aceea suma din valoarea imprumutului pe care banca o percepe ca plata pentru serviciile si operatiunile ...

Comision de administrare anual - Comisionul de administrare anual este perceput de catre institutia financiara pentru administrarea creditului acordat,sub forma unui procent din sold ...

Comision de administrare lunar - Comision de administrare lunar este un comision perceput lunar fie sub forma unui procent din soldul creditului fie sub forma unei sume fixe, de catre ...

Comision de rambursare anticipata - Comision de rambursare anticipata este acel comision aplicat dine catre institutia financiara in cazul in care se doreste returnarea, integrala sau p ...

Comision de risc - Comisionul de risc este acel comision perceput de catre banca pentru acoperarea riscului valutar pe care trebuie sa-l suporte institutia financiara i ...

Comision deschidere cont - Comision deschidere cont este comisionul perceput de institutia financiara pentru deschiderea unui cont. ...

Comision plata anticipata - Comision plata anticipata este comisionul perceput pentru plata in avans a debitului mai devreme decat termenul contractual. ...

Cont Bancar - Contul Bancar este aranjamentul prin care sunt depusi si pastrati banii intr-o banca. ...

Cont Curent - Contul Curent este acel cont bancar prin intermediul carui sunt efectuate operatiunile curente de plati si incasari si care reflecta mijloacele existe ...

CRB - Centrala Riscurilor Bancare (CRB) reprezinta o structura specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecare ...

Credit Bancar - Creditul Bancar reprezinta un imprumut de fonduri, acordat de catre o institutie bancara (banca , societate de creditare.) Acesta poate fi acordat at ...

Credit Imobiliar - Creditul imobiliar este un credit avand ca destinatie achizitionarea unui imobil sau a unui teren avand ca destinatie contructia de imobil locativ, si ...

Credit Ipotecar - Creditul ipotecar este un credit ce are ca destinatie achizitionarea unui imobil, a carui garantie este chiar bunul achizitionat. ...

Credit Punte - Creditul Punte este un imprumut pe termen scurt, ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun pe moment de s ...

Credit Scoring - Credit Scoring-ul este un instrument folosit in evaluarea profilului solicitantului de credit si este alcatuit din informatiile mentionate intr-un rap ...

Criterii de Eligibilitate - Criteriile de Eligibilitate sunt acele conditii impuse de catre creditor, ce trebuie indeplinite de persoana care solicita creditul, pentru ai putea ...

Curs de schimb - Cursul de schimb este pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta. ...

DAE - DAE este prescurtarea uzuala pentru Dobanda Anuala Efectiva si reprezinta costul total al creditului, calculat sub forma unui procent anual, in care s ...

Debit - Debitul (din punct de vedere bancar), reprezinta totalitatea datoriilor inregistrate de catre o persoana fizica sau juridica ...

Debitor - Debitor este aceea persoana care are o obligatie de plata a unei datorii(credit. ...

Deponent - Deponent este o persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane pe baza unui contract de depozit, anumite bunuri sau valori pentru ...

Depozit bancar - Depozitul bancar este o suma de bani sau hartii de valoare depuse spre pastrare la o banca sau la o institutie financiara si pentru care aceasta plate ...

Depozit la termen - Depozitul la termen este un produs de economisire, reprezentat printr-un cont special, avand ca principala caracteristica faptul ca, este constituit p ...

Depozit la vedere - Depozitul la vedere este un produs bancar de economisire, care are ca principala caracteristica aceea ca permite oricand depuneri si retrageri in si d ...

Depreciere Monetara - Depreciere Monetara semnifica o scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari sub influenta factorilor economici interni si externi, care afectea ...

Descoperit de cont - Descoperitul de cont mai este cunoscut si sub denumirea de "overdraft" si reprezinta posibilitatea de a retrage din cont o suma mai mare decat cea e ...

Devalorizare - Devalorizarea este procesul de scadere a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. ...

Dobanda - Dobanda este o suma de bani, reprezentata procentual, care se plateste pentru un imprumut sau o suma pe care banca o plateste ca recompensa pentru con ...

Dobanda Fixa - Dobanda Fixa este o dobanda care ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului stabilit prin contract. ...

Dobanda Variabila - Dobanda Variabila este aceea dobanda ce se poate modifica pe parcursul unui credit, in functie de diferite criterii: evolutia pietei, indicii monetari ...

Eligibil - Eligibil este termenul care defineste aceea persoana ce indeplineste criteriile impuse de o anumita institutie financiara pentru acordarea unui credit ...

Executare Silita - Executarea Silita este procedura care se aplica de catre organele abilitate, in cazul in care debitorul nu isi achita obligatiile. Aceasta procedura p ...

Finantare - Finantarea reprezinta procesul de alocare de fonduri financiare provenite din diferite surse,pentru realizarea unui proiect, a unei afaceri sau a unui ...

Garantie - Garantia este un bun care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor (banca, societate de creditare ) ca asigurare a indeplinirii obligatiilor ...

Girant - Girantul este aceea persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unei alte persoane, in cazul in care acesta din urma este incapabil ...

Grad de Indatorare - Gradul de Indatorare reprezinta procentul din veniturile lunare pe care creditorul (banca, societatea de finantare)considera ca il poate aloca platii ...

Ipoteca - Ipoteca reprezinta un mod de garantare cu bunuri imobiliare( apartament, casa , teren) a unui imprumut bancar. Ipoteca se poate pune numai pe un imobi ...

Perioada de gratie - Perioada de Gratie este perioada in timpul careia imprumutatul este scutit de anumite obligatii. Perioada de gratie poate presupune numai plata dobanz ...

PIN - PIN-ul este un numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre banca titularului de card bancar si care care ii confera acestuia di ...

Sold - Soldul(din punct de vedere bancar) reprezinta situatia financiara la un moment dat a unui cont bancar (ex. situatia unui cont atasat unui card bancar) ...

Termen - Termenul este perioada de timp in care trebuie sa fie achitat un imprumut, sau perioada de timp in care va fi efectuata plata dobanzii aferente unui c ...

TVA - TVA este prescurtarea uzuala data taxei pe valoarea adaugata si este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Ea se aplica tuturor ope ...