PROTOCOALE

 

 12.01.2010 - Protocol incheiat cu Patronatul Roman  reprezentat de dl.Naghiu Gheorghe - Presedinte

Singura confedereatie patronala reprezentativa la nivel national si pe 24 de ramuri ale economiei care cuprinde 71 de organizatii patronale teritoriale, confederatii, federatii, asociatii si filiale, in toate judežele tarii si in municipiul Bucuresti(35 filiale, 12 asociatii , 9 federatii si uniuni, 11 confederatii centrale si teritoriale, coordonate de presedinti si copresedinti) cu un total de peste 54.000 patroni ale caror societati afiliate isi desfasoara activitatea in peste 90% din ramurile de activitate prevazute de Codul CAEN.    Citesteste mai mult despre patronat...

 Obiectul protocolului - il constituie acordarea in conditii speciale de consultanta si servicii de medierea conflictelor in domeniul financiar – bancar cu respectarea principiilor medierii, pentru Patronatul Roman si societatilor comerciale membre ale patronatului precum si angajatilor patronatului si ai societatilor comerciale afiliate in conditiile specificate in protocol

 

 

 25.03.2010 - Protocol incheiat cu Asociatia Pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor, Iasi

Prin incheerea si semnarea protocolului, cele doua entitati de interes public isi recunosc in mod reciproc si neechivoc rolul important pe care il joaca in societate, prin promovarea unui sistem relational eficient si rezonabil intre furnizorii de bunuri si servicii si clientii acestora, prin apararea intereselor individuale, dar si de grup, respectiv prin prevenirea si medierea conflictelor intre furnizori si clienti, prin punerea la dispozitia cetatenilor a unor programe cu suport civic bazate pe solutii sociale moderne, transparente si europene, viabile din punct de vedere economic si juridic, accesibile din punct de vedere comunicational si legal, satisfacatoare pentru cele doua parti aflate in relatii litigioase.

Colaborarea intre cei doi parteneri semnatari ai protocolului, prin promovarea reciproca, sprinjinul in actiuni comune si dezvoltarea unor programe si activitati de informare cu implicatii puternice la nivel social, asigura stabilitatea, calitatea, acceptabilitatea relatiilor intre parti.

Detalii despre Detalii despre APC Romania 

 12.04.1010 - Protocol de colaborare incheiat intre Uniunea Mediatorilor Bancari si Centrul European al Consumatorilor Romania

Colaborarea intre cei doi parteneri semnatari ai protocolului, prin promovarea reciproca, sprinjinul in actiuni comune si dezvoltarea unor programe si activitati de informare cu implicatii puternice la nivel social, asigura stabilitatea, calitatea, acceptabilitatea relatiilor intre parti.

ECC Romania sprijina consumatorii care au probleme, sa ajunga la o intelegere cu operatorii economici pe calea mijloacelor de solutionare alternativa a disputelor (ADR).

Detalii despre ECC Romania