ARTICOLE SCRISE DE MEDIATORI

ISTORIA MEDIERI IN DOMENIUL BANCAR

In domeniul bancar, prima initiativa de introducere a medierii ca metoda de solutionare a disputelor este Ordonanţa Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere, care in art. 10 intitulat “Solutionarea litigiilor – procedura alternative de solutionare” in alin. 3 mentioneaza crearea unui compartiment specializat in structura BNR cu atributii in medierea diferendelor legate de transferurile transfrontaliere aparute intre client si institutiile din Romania implicate in executarea acestor transferuri.

Acest compartiment a fost creat in cadrul Directiei juridice iar coordonarea era asigurata de director sau, dupa caz, directorul adjunct al Directiei Juridice.

In aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. 3, BNR elaboreaza Regulamentul nr. 3/25.03.2004 privind procedura de mediere a diferendelor aparute in executarea transferurilor frontaliere. 

Potrivit acestui regulament medierea se aplica in cazul diferendelor aparute intre institutiile din Romania si clientii acestora, cand transferul transfrontalier era mai mic decat echivalentul a 50.000 euro.

Regulamentul prevede ca cei 5 membrii ai compartimentului specializat din cadrul BNR, cu atributii in aplicarea medierii sa formeze prin rotatie, trimestrial,  o comisie de mediere formata din 3 persoane.

 In cazul unei medieri , Comisia de mediere audia partile, verifica inscrisurile si formula o solutie, pe care o consemna intr-un raport.

Solutia nu avea caracter obligatoriu pentru parti iar partea nemultumita se putea adresa instantei judecatoresti.

Apreciem ca procedura descrisa in Regulament nu este procedura serviciului de mediere ci mai degraba a unui arbitraj cu solutie neobligatorie, cu singura diferenta ca la arbitraj partile au dreptul sa-si aleaga arbitrii.

 In cazul BNR, comisia de mediere era desemnata prin decizie interna iar partile nu aveau nici un drept in privinta desemnarii MEDIATORILOR.

Aceste inadvertente nu sunt singulare.

 La acel  moment (2004) nu exista o reglementare a profesiei de mediator si a serviciului de mediere.

 Exista doar Standardul Ocupational al mediatorului iar profesia era inscrisa in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).

Se faceau incercari in mai multe autoritati de a crea alternative de solutionare a plangerilor formulate de clienti sau cetateni dar lipsa de expertiza sau erorile de intelegere a conceptului de mediere, a principiilor care guverneaza acest serviciu au condus la crearea unor sisteme de aplicare a medierii incorecte si ineficiente.

 Astfel de reglementari au fost realizate si de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei,  Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice si Gospodarire Generala, care desi prevedeau medierea pentru solutionarea disputelor cu consumatorii in fapt, prin proceduri reglementau negocierea ca metoda de solutionare a disputelor .

Aparitia Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator a clarificat pentru toata societatea romanesca cine sunt mediatorii si ce este medierea. Legea descrie corect si precis sistemul de organizare a acestei profesii liberale – profesia de mediator si reglementeaza serviciul de mediere atat in aplicarea medierii in relatie cu sistemul judiciar cat si in afara sistemului judiciar.

 Medierea in domeniul bancar dupa aparitia Legii 192/2006

Leggea 192/2006 privind medierea si profesia de mediator a fost adoptata in mai 2006 de Parlamentul Romaniei iar in octombrie 2006 Ministrul Justitiei a numit membrii primului Consiliu de Mediere.

Bancile, prin ARB au incercat sa-si creeze propriul sistem de solutionare a disputelor din domeniul bancar in baza Legii 192/2006.

 Prima tentativa nereusita in 2007, a fost datorata  lipsei de colaborare a ARB cu Consiliul de mediere si a lipsei legislatiei.

 Atunci bancile au inteles ca nu pot crea un sistem paralel avand o profesie reglementata si ca nu pot fi privilegiati ca in alte situatii in care si-au creat proprii executori – executorul bancar.

Cu toate acestea, in 26.11.2007 cica, ARB inregistreaza la OSIM marca „mediator bancar”, asa cum a declarat in presa reprezentul ARB.

 Pe fond problema inregistrarii marcii „mediatorul bancar” de catre ARB este doar hilara si lipsita de efecte.

  Aceasta inregistrare, daca s-a produs, nu da nici un drept bancilor sa foloseasca institutia medierii in alt sens decat cel prevazut de legea 192/2006  si nici sa faca o profesie paralela „mediatorul bancar”.

 Dar inregistrarea nu sa produs intrucat au fost efectuate verificari la OSIM

 Profesia de mediator este o profesie liberala, reglementata prin lege iar in Romania cu totii intelegem ca este mediator doar persoana autorizata de catre Consiliul de mediere conform art 7-8 din Legea 192/2006.

  Iar mediatorul se poate specializa in anumite domenii .

 In prezent, putem  vorbi de mediatorul care alege  sa se specializeze in practica intr-unul din domeniile de aplicare a medierii: domeniul bancar, pe relatie cu instantele (organele judiciare), domeniul afacerilor, protectiei consumatorilor, munca, comunitate etc

  Mediatorul nu este comercial pentru ca a ales ca in practica sa-si ofere serviciile oamenilor de afaceri cum nu poate fi nici judiciar pentru ca lucreaza in domeniul in care medierea se aplica pe parcursul unui proces judiciar si exemplele pot continua.

  Mi-as dori ca aceste initiative care se nasc acum in cadrul autoritatilor si societatii civile pentru aplicarea medierii sa fie prudente si acesti actori sa se informeze, sa se relationeze cu organismul de regelementare din domeniu, cu profesionistii din domeniu si apoi sa reglementeze proceduri de aplicare a serviciului de mediere pe domeniul guvernat sau in care isi desfasoara activitatea.

 Va mai dau un exemplu: mediatorii s-au bucurat foarte mult cand au vazut ca societatile de asigurari printr-un protocol semnat anul trecut in vara, au implementat medierea pentru solutionarea eventualelor dispute, care pot sa apara in relatiile dintre ele.

  Cred ca ne-am bucurat prea devreme. Protocolul prevedea ca in cazul unei medieri mediatorii sunt alesi de parti astfel: o parte alege un mediator, cealalta parte un al doilea mediator iar cei doi mediatori aleg un al treilea.

  Rezultatul: o comisie de mediere formata din 3 mediatori.

  Din nou se fac confuzii cu arbitrajul, care prevede acest mod de desemnare a arbitrilor (procedura Curtii de Arbitaj de pe langa Camera de Comert)

  Iar Legea 192/2006 spune ca mediatorul este ales de parti, regula care se respecta si in cazul co-medierii , Si in co-mediere ambii mediatori sunt alesi, respectiv, acceptati de partile in disputa.

  Anul acesta, de fapt luna trecuta, prin Ordinul nr.3/2010 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, privind aprobarea Normelor prudentiale referitoare la rezolvarea reclamatiilor privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari publicat in Monitorul Oficial , Partea I, nr.226 din 09.04.2010. s-a deschis poarta catre rezolvarea prin metode alternative - inclusiv MEDIERE , a conflictelor care apar in legatura cu reclamatiile privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari,Comisia de Supraveghere ,la solicitarile noastre, a schimbat procedura aleasa initial de dansii anul trecut cu procedura prevazuta in legea medierii, unicul act normativ existent la ora actuala in Romania care guverneaza activitatea de mediere.

 Revin  la medierea in domeniu bancar, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plata care a intrat in vigoare la data de 01.11.2009,ordonanta ce a fost elaborata in vederea transpunerii si implementarii in legislatia nationala a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE ce a trebuit realizata pana la data de 1 noiembrie 2009,permite prestatorilor de servicii de plata organizarea activitatii proprii astfel incat sa fie atins obiectivul de creare a pietei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene, subordonat principiului liberei circulatii a serviciilor de plata.

 Nu intru in amanunte, ce cuprinde  ordonanta in intregime, dar ce vreau sa prezint din cuprinsul acesteia este faptul ca, Banca Nationala, si bancile comerciale sunt obligate sa foloseasca mijloacele extrajudiciare in  rezolvarea diferendelor aparute.

 Astfel:   SECTIUNEA ,Competenta si sesizare la,

    Art. 178.  prevede

 (1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre prestatorii de servicii de plata, consumatorii, alte parti interesate, inclusiv asociatiile de consumatori, pot fie sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in legatura cu cazurile de incalcare de catre prestatorii de servicii de plata a dispozitiilor titlurilor III si IV din prezenta ordonanta de urgenta, fie sa initieze actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.

  (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza, dupa caz, reclamantul, in raspunsul formulat catre acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor.

  (3) In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor.

  (4) In cazul incalcarii de catre institutiile de plata a dispozitiilor titlului II, utilizatorii serviciilor de plata se pot adresa Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea prudentiala a institutiilor de plata.

 Iar   Art. 179. -prevede:

 (1) Banca Nationala a Romaniei asigura aplicarea unor proceduri extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea reclamatiilor cu care este sesizata din partea utilizatorilor serviciilor de plata care se considera prejudiciati de catre prestatorii de servicii de plata ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit prezentei ordonante de urgenta. Utilizatorii serviciilor de plata pot sa apeleze la aceste proceduri de rezolvare a reclamatiilor in mod facultativ.

 (2) In aplicarea dispozitiilor alin. (1), in structura Bancii Nationale a Romaniei va fi creat un compartiment specializat, care va asigura medierea diferendelor aparute intre categoriile de prestatori de servicii de plata prevazute la art. 2 si utilizatorii serviciilor de plata potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

  (3) Compartimentul specializat din Banca Nationala a Romaniei poate emite puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la diferendele care nu au facut obiectul medierii de catre Banca Nationala a Romaniei, daca asemenea puncte de vedere sunt solicitate de instantele judecatoresti sesizate cu judecarea cauzei.

  (4) Procedura de solutionare a diferendelor de catre Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul compartimentului specializat, este gratuita. Compartimentul specializat va formula o solutie cu privire la aspectele semnalate, in maximum 30 de zile de la inregistrarea unei cereri de mediere la Banca Nationala a Romaniei. Daca sunt necesare documente si/sau informatii suplimentare, un nou termen de 30 de zile va curge de la data prezentarii acestor documente sau informatii.

  (5) Solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei nu are caracter obligatoriu pentru partile interesate si nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 73 si 74.

 In situatia in care partea nemultumita se adreseaza Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor sale, solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei poate fi avuta in vedere, cu caracter consultativ, de instanta judecatoreasca competenta.

  (6) In cazul disputelor transfrontaliere, Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod activ cu organismele care asigura solutionarea pe cale extrajudiciara a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata in legatura cu drepturile si obligatiile ce decurg din prezenta ordonanta de urgenta, pentru solutionarea acestora.

 Dovada ca  Banca Nationala a Romanie trateaza cu maxima responsabilitate alineatul 6 al art.179,sta in faptul ca, la Conferinta de lansare a Uniunii Mediatorilor Bancari, ce a avut loc in data de 28.04.2010 la  Rin Grand Hotel din Bucuresti, BNR si-a trimis patru reprezentanti.

 Medierea in domeniul bancar si financiar, al asigurarilor si leasingului, apartine mediatorilor autorizati si nu altor structuri de asa zisi mediatori care vin in contradictie cu legea medierii.

 In L 370/2009 de modificare a L 192/2006, cu privire la mediere , legiuitorul a considerat ca profesia de mediator trebuie aparata si ca medierea nu poate fi facuta decat de persoane specializate in mediere, nu ad hoc si de aceia a introdus in lege un nou articol , este vorba de art 11 aliniat 4 si  5, care spune :

 alin 4: Profesia de mediator se exercita numai de catre persoane care a dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi, iar

 alin 5: Exercitarea profesiei de mediator de catre persoane care nu au dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi, constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale

 Adica legiuitorul face trimitere la art 281 CP care spune,, exercitarea fara drept a unei profesii sau a oricarei alte activitatipentru care legea prevede autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditiidecat cele legale, daca legea specialaprevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda,,

  Sper ca medierea sa se aplice cu succes si in Romania. Sper ca actorii din domeniul medierii sa aiba suficienta rabdare si entuziasm  sa schimbe o societate, care a fost invatata foarte multi ani ca exista o singura cale de rezolvare: cea adversariala.

  Nu e usor sa ne schimbam si sa incercam sa ne rezolvam problemele si conflictele colaborativ. E nevoie de niste ani. Dar poate incepeti de azi, asa cum altii printre care ma numar si eu am inceput-o cu ani in urma, cand s-a nascut  Medierea si astazi inca stam in picioare, ne bucuram de rezultate si actionam in continuare in directia schimbarii.

 Iar in ce priveste aplicarea medierii in domeniul bancar , mediatorii autorizati de Consiliul de mediere, membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari  trebuie sa construiasca o piata a medierii.

Nevoia consumatorilor serviciilor bancare de a avea alternativa de rezolvare a plangerilor pe care le adreseaza bancilor este uriasa.

ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) are statistici din care rezulta ca domeniul bancar este unul din cele mai contestate de consumatori in ceea ce priveste calitatea serviciilor precum si clauzele abuzive din contracte.

Cererea pentru mediere, in momentul de fata, in domeniul bancar a inceput sa fie resimtita prin eforturile facute de conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari, acesta alternativa a inceput sa fie  cunoscuta consumatorilor.

  De aceea invit mediatorii,  sa promoveze medierea in acest domeniu si sa adere la aceasta organizatie, cunoscuta la nivel national, in toate localitatile din tara

(extrase: Ioana Stoica)

Tudor Tatu, Presedinte UMB

NouDe ce sunt necesari mediatorii bancari?

Dupa ce ani de zile s-a incercat crearea unei institutii care sa încerce solutionarea conflictelor între banci si cientii lor, dupa ce initiativa Asociatiei Romane a Bancilor de infiintare a Mediatorului Bancar treneaza din 2006, fiind avizata negativ de Consiliul Concurentei, cu tot acordul Bancii Nationale a Romaniei, iata ca s-a constituit asociatia Uniunea Mediatorilor Bancari din România.

Citeste tot articolul!

NouCompaniile de leasing vor recupera mult mai greu masinile de la clientii ce nu-si pot plati ratele

Curtea Constitutionala a schimbat procedura de executare silita a cleintilor firmelor de leasing, si a introdus obligativitatea obtinerii acordului unui judecator pentru a incepe executarea. Acest lucru va face ca, companiile de leasing sa-si recupereaza mult mai greu masinile de la clientii rau-platnici.

Prin introducerea acestei schimbari, clientii firmelor de leasing vor avea parte de un proces echitabil, deoarece decizia executarii este luata de un judecator, care este impartial, spre deosebire de executori, care primesc onorarii de la firmele pentru care lucreaza, deci ar fi interesati in principal de executia rapida a bunurilor.

Pana de curand un client rau-platnic putea fi executat silit doar in baza contractului de leasing sau a unui alt contract cu titlu executoriu, in maximum o saptamana, de catre un executor judecatoresc.

In data de 17 aprilie 2009 a intrat in vigoare o decizie a Curtii Constitutionale care nu mai permite acest lucru, in prezent fiind obligatorie obtinerea acordului judecatoriei din zona domiciliului sau a sediului clientului..

Procedura fiind una greoaie,presupunand plata taxelor de timbru judiciar,a expertilor,a avocatilor, timp pierdut cu derularea tuturor procedurilor judecatoresti, firmele de leasing au la indemana folosirea procedurii de mediere.

Apeland la serviciile unui mediator bancar - financiar,acesta invitand partile,in urma discutiilor purtate se poate ajunge la un rezultat favorabil care poate sa profite atat creditorului cat si debitorului.

Nu constituie regula, ca decat una din parti sa invite la mediere cealalta parte,adica creditorul sa aiba exclusivitatea  invitari debitorului ,debitorul poate invita la randul sau creditorul.

Ajungandu-se la un acord,intelegerea acestora pate fi una de tip win - win (castig - castig),debitorul obtinand o reesalonare a ratelor ramane in posesia si folosinta autoturismului,creditorul la randul sau are garantia recuperarii debitului,castigul sau venind si din taxele de trimbu,onorariu avocat, experti, evaluatori, timp pierdut, neancrederea venita din partea potentialilor clienti etc.

Acesta fiind decat un exemplu,situatiile fiind multiple. 

Tudor Tatu

Presedunte UMB