SPONSORI

Estras din Statut - privind veniturile uniunii

Uniunea isi asigura veniturile necesare din:

- cotizatia lunara platita de catre membri, in valoarea si cu ajustarile ulterioare aprobate de adunarea generala si taxade inscriere de la noii membri, taxe de participare la actiuni;

- cotizatii reduse, ale membrilor autosuspendati sau neautorizati inca;

- contributii materiale si banesti ocazionale, stabilite pentru anumite obiective sau voluntare ale membrilor sau colaboratorilor;

- donatii, sponsorizari sau legate, in bunuri sau bani, de la membri si alte persoane;

- resurse obținute prin programe de finantare publica sau fonduri externe;

- dobanzi rezultate din plasarea sumelor disponibile si alte resurse atrase, cu respectarea dispozitiilor legale.

Uniunea poate dobandi in proprietate, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizaii scopului pentru care este infiintata.

 Fondurile banesti ale uniunii pot fi in lei si/sau in valuta.

Persoanele fizice / juridice carea sunt interesate pentru functionarea medierii ca procedura extrajudiciara, pot face sponsorizari / donatii, folosind contul de mai jos

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI

C.I.F. - 26318866

Cont: IBAN  RO17CECEB21143RON2400055 deschis la CEC Bank Sucursala Socului Sector 2 Bucuresti

 

Sigla / datele de identificare ale sponsorilor / donatorilor vor fi afisate in aceasta pagina.

In cazul sponsorizarilor / donatiilor, Uniunea Mediatorilor Bancari se angajeaza ca, aceste fonduri sa le foloseasca decat in scopul obiectivelor propuse, fiind supuse controlului sponsorilor / donatorilor. Multumim anticipat!