TAXE SI COTIZATII

Uniunea Mediatorilor Bancari

Bucuresti- b-dul Chisinau nr.8,bl.M2.ap.81,sect.2

C.I.F: - 26318866

Cont: IBAN RO17CECEB21143RON2400055 deschis la CEC BANK Sucursala Socului Sector 2 Bucuresti

Taxe si cotizatii ANEVAR

Taxa de examinare si administrare dosar + taxa de inscriere = 50 lei ( aceasta taxa este sistata pe perioada nelimitata)

Cotizatia anuala = 300 lei ( cotizatia anuala este sistata pe perioada nelimitata decat pentru mediatorii din Romania)

Taxa de examinare si administrare dosar + taxa de inscriere se plateste o singura data.

Cotizatia se plateste anual pentru 365 de zile prin mandat postal, ordin de plata sau numerar direct la casieriile CEC Bank in contul uniunii.

Neplata cotizatiei in termen de 30 zile de la finele celor 365 zile atrage dupa sine pierderea din oficiu a calitatii de membru UMB.

In cazul neefectuarii plati in termenul stabilit, solicitantul care doreste sa ramana membru UMB v-a plati pe langa cotizatia anuala si o taxa de examinare cerere in cuantum de 200 lei.

Calculul zilelor se face incepand cu a doua zi a platii cotizatiei pentru urmatoarele 365 de zile

Plata taxelor si a cotizatiei se face in Contul UMB:  IBAN  RO17CECEB21143RON2400055 deschis la CEC Bank sucursala Socului Sector 2 Bucuresti.

Nota:pe OP sau chitanta se va specifica suma pentru fiecare plata in parte.(ex.taxa inscriere=?cotizatie anuala pe lunile =?).

Dupa efectuarea platii , copia facturii / OP va fi trimisa de catre membru prin e-mail, in cel mai scurt timp,  conducerii UMB , pt inregistrare.

Taxele si cotizatia sunt stabilite dupa curmeaza:

1. Pentru mediatorii din Romania

a) 10 lei 

 Taxa de examinare si administrare dosar

b) 40 lei

 Taxa de inscriere in UMB

c) 300 lei/an
 

 Cotizatie

 Se  plateste anual, pentru anul intreg urmator ( Neplata la data scadenta, care coincide datei de inscriere, atrage pierderea calitatii de membru. Anul se considera de la data  platii primei cotizatii pentru urmatoarele 365 de zile)

2. Pentru mediatorii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene.

a) 85 euro 

 Taxa de examinare dosar

b) 100 euro

 Taxa de inscriere UMB

c) 100 euro lei/an
 

 Cotizatie

 Se  plteste anual, pentru anul intreg urmator (Neplata la data scadenta, care coincide datei de inscriere, atrage pierderea calitatii de membru. Anul se considera de la data primei plati a cotizatiei, pentru urmatoarele 365 de zile)

3. Pentru mediatorii non membri care doresc sa ofere servicii de medierea conflictelor in domeniul financiar bancar sub egida UMB

a) 200 lei 

 Taxa de examinare cerere

b) 800 lei

 Taxa de acordare aviz

NOTA:

Mediatorii autorizati, deveniti membrii ai UMB pana la data de 01 nov.2013, vor beneficia in continuare  pe perioada nelimitata  de plata cotizatie stabilite existente la data aderarii la uniune.

Secretariatul general