ACTIVITATEA NOASTRA

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI considera ca medierea este ideala in situatie de interdependenta, de dorinta de relatie continua cand se urmareste stabilirea unei relatii mai eficace si eficiente intre parti.
Medierea poate fi utilizata in fiecare moment al evolutiei unei dispute si permite totodata relansarea negocierilor directe intre parti.

Medierea se desfasoara in sedinte, fiind realizata intr-o ambianta de calm si neutralitate, in care partile in conflict, in prezenta si cu ajutorul mediatorului, in sedinta comuna sau privata, cauta o solutie pentru rezolvarea conflictului care le desparte.

Prin experienta acumulata de profesionistii UMB, media sedintelor pentru gasirea solutiei este de trei sedinte de doua – trei ore fiecare.

Mediatorii autorizati,membri ai Uiunii Mediatorilor Bancari pot oferi servicii de mediere a urmatoarelor tipuri de conflicte intervenite între banca si clienti:

 I. CONFLICTE RECLAMATE DE CATRE CLIENTI

- Dobanzi calculate gresit.

- Marirea nejustificata a dobanzilor ,,fixe" pe perioada derularii intregului contract.

- Comisioane nejustificate.

- Erori in procesarea tranzactiilor cu carduri.

- Erori in procesarea tranzactiilor efectuate de clienti prin online banking

- Informatii incomplete sau neclare.

- Operatiuni neautorizate in conturi.

- Fraude bancare.

- Inregistrari nejustificate ca rau platnic in cadrul Centralei Riscurilor Bancare(CRB) si Biroul de Credit.

- Introducerea in contractele de credit a unor clauze abuzive.

- Necomunicarea majorarii ratei dobanzii.

- Modificarea clauzelor conventiei fara consultarea si acordul partilor contractante si neconsemnarea prin act aditional"semnat de ambele parti.

- Prelucrarea cu intarziere a ordinelor de plata care aduc prejudicii clientilor

- Alte conflicte financiare

II.CONFLICTE RECLAMATE DE CATRE BANCA

- Neplata cu rea credinta de catre clientii debitori a datoriilor banesti ori de alta natura, catre banca creditoare.

- Plata repetata cu intarziere de catre clientii debitori peste data scadenta a datoriei.

- Restabilirea situatiei anterioare declansarii procedurii insolventei de catre clientii debitori.

- Refuzul platii nejusustificate din partea clientilor debitori bancii creditoare a dobanzilor si penalitatilor calculate legal.

- Amenintarea,insultarea,calomnierea sau lovirea de catre clientii debitori a angajatilor bancilor creditoare.

- Denigrarea bancilor in mass media de catre clienti.

- Depunerea de reclamatii nejustificate la ANPC si BNR in detrimentul bancilor.

Nota: Medierea conflictele de la pct.I si II, cuprinde atat clienti persoane fizice cat si juridice, fiind aplicabila si relatiilor conflictuale dintre societatile de leasing si clientii acestora

III.CONFLICTE INTERVENITE INTRE ANGAJATII BANCILOR DE LA ORICE NIVEL

- Hartuirea sexuala.

- Desfacerea fara temei a Contractului Individual de munca.

- Purtarea abuziva cu subalterni ori lovirea acestora de catre sefi si invers

- Conflictul de interese.

- Neplata unor drepturi banesti angajatilor.

- Discriminarea angajatilor pe temei de ura, rasa,sex,convingeri religioase,apartenenta politica etc.

- Gestiune frauduloasa in forma simpla.

- Conflicte intervenite intre banci si colaboratorii externi ai acestora(firme de recutare personal,evaluatori,traducatori,translatori,consilieri juridici,avocati,alti specialisti etc).

- Orice alte conflicte aparute intre angajatii bancilor sau intre angajat si angajator.

Nota: Medierea conflictelor de la pct.III,este aplicabila si relatiilor conflictuale dintre angajatii societatilor de leasing

IV.ORICE ALTE CONFLICTE CARE NU AU LEGATURA CU RELATIA BANCA - ANGAJAT - CLIENT CARORA LE SUNT APLICABILE PREVEDERII L-192/2006 REPUBLICATA,PRIVIND MEDIEREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIATOR